thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Organigram inrichten

Het organigram is een schematische weergave van de organisatiestructuur. Van hoog naar laag bestaat deze (bijvoorbeeld) uit de directie, verschillende afdelingen en teams. In het organigram zie je samenhang en gezagsverhoudingen tussen deze bedrijfsonderdelen. De indeling van het organigram is van belang voor de uitvoering van bedrijfsprocessen via signalen en workflows en voor de autorisatie.

Beschrijving

In Profit staan twee begrippen centraal:

  • Organisatorische eenheden (OE)

    De onderdelen van de organisatie, bijvoorbeeld Directie, Afdeling ICT, Afdeling Inkoop, Afdeling Verkoop, Team Verkoop Binnendienst, Team Verkoop Buitendienst, etc.

  • Organisatorische eenheid type (OET)

    Hiermee deel je een organigram in lagen in. Elke organisatorische eenheid in Profit is gekoppeld aan een type organisatorische eenheid.

    Een organigram in Profit kan bestaan uit maximaal 10 lagen (genummerd 0 t/m 9). Laag 0 is de hoogste laag.

Je bouwt het organigram door organisatorische eenheden in een schema te plaatsen, zoals in onderstaande afbeelding. In de afbeelding zie je ook de medewerkers van de afdelingen. Het verband tussen een medewerker en zijn organisatorische eenheid wordt gelegd in de functieregel van de medewerker. Als een medewerker bijvoorbeeld overstapt naar een andere afdeling, moet je de medewerker een nieuwe functieregel geven.

De bovenste laag in een organigram kan maar één organisatorische eenheid bevatten, in dit voorbeeld EnYoi Holding. Hieronder vallen drie bedrijven waarvan alleen EnYoi ICT Services ICT in de afbeelding is uitgewerkt.

Het is aan te raden om voor (team)managers en hun medewerkers aparte lagen in het organigram te gebruiken. In het bovenstaande voorbeeld bevat alleen de onderste laag medewerkers, alle andere lagen zijn managementlagen. Door deze indeling wordt het opzetten van workflows en het inrichten van signalen veel makkelijker, omdat hierin vaak routing plaatsvindt naar de bovenliggende laag.

De organisatorische eenheden op laag 1 worden in dit voorbeeld alleen gebruikt om de onderliggende organisatorische eenheden te bundelen. De directie wordt gevormd door de directeuren van de afdelingen Controlling, Customer Services en Verkoop.

Overige zaken:

Rapportage

Signalen en workflows

Autorisatie met selecties

Filterautorisatie

Gegevensverzamelingen

Dashboard

Werkwijze

Zie ook

Process

Organigram

Work area

HRM