thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Leidinggevende organisatorische eenheid automatisch bepalen

Voor het gebruik van signalen en workflows is het aan te raden om leidinggevenden en medewerkers in aparte lagen in het organigram te plaatsen. Dit is overigens niet verplicht, want er zijn diverse methoden om signalen en workflows te sturen.

Als leidinggevenden in aparte lagen in het organigram staan, kan Profit per organisatorische eenheid de leidinggevende automatisch bepalen en zichtbaar maken.

Let op:

Als een leidinggevende geen hoofdleidinggevende is, dan krijgt diegene geen rechten op de medewerkers van de te vervangen leidinggevende als je werkt met het automatisch toekennen van rechten tijdens vervanging. Je lost dit op door de autorisatie handmatig toe te kennen.

Let op: 

Gebruik deze methode alleen als leidinggevenden als aparte lagen in het organigram staan.

Beschrijving

Als Profit de leidinggevende automatisch bepaalt, kun je per organisatorische eenheid zien wie de leidinggevenden zijn en wie de hoofdleidinggevende is. Profit bepaalt de leidinggevende(n) op basis van de bovenliggende organisatorische eenheid en de formatieverdeling. Ook bepaalt Profit automatisch de vervanger van een leidinggevende. Profit werkt deze gegevens bij tijdens het vernieuwen van actuele gegevens.

Medewerker is leidinggevende van onderliggende organisatorische eenheid

De medewerker van een organisatorische eenheid is de manager van alle gekoppelde onderliggende organisatorische eenheden (ook als er lagen worden overgeslagen in het organigram).

In het onderstaande voorbeeld is C. Koolhoven de manager van de Afdeling Controlling medewerkers, ook al wordt er een laag overgeslagen. Profit toont C. Koolhoven automatisch als leidinggevende in de eigenschappen van de Afdeling Controlling medewerkers. D. Gans is de manager van de Afdeling Consultancy.

Als een organisatorische eenheid geen medewerkers bevat, haalt Profit de manager uit de daarboven liggende organisatorische eenheid. Als bij een organisatorische eenheid het veld Bevat medewerkers uit is gevinkt, slaat Profit de betreffende laag over bij het bepalen van de leidinggevende.

Als een organisatorische eenheid twee leidinggevenden heeft, dan bepaalt Profit de leidinggevende aan de hand van de procentuele verdeling tussen de leidinggevende. Als het percentage gelijk is bij de twee leidinggevenden, kan de bepaling van de leidinggevende hierdoor (per dag bijvoorbeeld) wisselen.

Medewerker is leidinggevende via formatieverdeling

Als een medewerker via de formatieverdeling onder een organisatorische eenheid valt, is hij ook manager van de onderliggende organisatorische eenheden. De hoofdleidinggevende wordt als volgt bepaald:

  • De medewerker met het hoogste percentage uit de formatieverdeling is de hoofdleidinggevende.
  • Als de percentages gelijk zijn, dan wordt de hoofdleidinggevende bepaald op medewerkerscode.

Voorbeeld: 

F. Bol valt direct onder de Afdeling Consultancy. Omdat hij geen formatieverdeling heeft, valt hij 100% onder de Afdeling Consultancy.

S. Reinders valt onder de Afdeling Sales (niet zichtbaar in bovenstaande afbeelding), maar hij vervangt soms F. Bol. S. Reinders heeft de volgende formatieverdeling:

  • Sales: 60%
  • Consultancy 40%.

    Profit zal zowel F. Bol als S. Reinders registreren als leidinggevende van de Afdeling Consultancy medewerkers. F. Bol heeft het hoogste percentage en wordt de hoofdleidinggevende.

Ook als een medewerker in de formatieverdeling is opgenomen voor 0% op een bepaalde organisatorische eenheid, is hij toch manager van onderliggende organisatorische eenheden.

Voorbeeld: 

Zie hierboven, maar S. Reinders heeft de volgende formatieverdeling:

  • Sales: 100%
  • Consultancy 0%.

    Profit zal zowel F. Bol als S. Reinders registreren als leidinggevende van de Afdeling Consultancy medewerkers. F. Bol heeft het hoogste percentage en wordt de hoofdleidinggevende.

Vervanger van leidinggevende

Als een leidinggevende afwezig is wegens verlof of verzuim, toont Profit ook zijn vervanger in het organigram. De vervanger moet uiteraard wel zijn vastgelegd in de verzuimmelding of verlofboeking.

Meer informatie hierover, vind je hier.

Werkwijze
Zie ook

Process

Organigram

Work area

HRM