thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Afwijkende hoofdleidinggevende voor OE instellen

Normaal wordt in de formatie de hoofdleidinggevende afgeleid van het formatiepercentage (als je ingesteld hebt dat de leidinggevende automatisch bepaald moet worden). Als bijvoorbeeld de ene leidinggevende 40% heeft en de andere 60% dan is de laatste automatisch de hoofdleidinggevende. Je kunt hier vanaf wijken en ondanks het formatiepercentage een andere leidinggevende als hoofdleidinggevende vastleggen.

Hiermee zorg je ervoor dat Profit juist de andere leidinggevende als hoofdleidinggevende beschouwt.

Als dit veld bij beide leidinggevenden is aangevinkt, kijkt Profit wel naar het percentage.

Afwijkende hoofdleidinggevende voor OE instellen:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker die als hoofdleidinggevende moet worden beschouwd.
 3. Ga naar het tabblad: Functie.
 4. Open de eigenschappen van de functie.
 5. Ga naar het tabblad: Formatieverdeling.
 6. Open de eigenschappen van de formatieverdelingsregel die als hoofdleidinggevende moet worden beschouwd.
 7. Ga naar het tabblad: Kostenverdeling.

  Hrm_Afwijkende hoofdleidinggevende voor OE instellen (10)

 8. Vink Afwijkende hoofdleidinggevende voor de OE aan.
 9. Klik op: OK.

Direct naar

 1. Leidinggevende organisatorische eenheid automatisch bepalen
 2. HRM-instellingen vastleggen
 3. Actuele gegevens bijwerken
 4. Afwijkende hoofdleidinggevende voor Organisatorische eenheid instellen
 5. Leidinggevende per organisatorische eenheid raadplegen

Process

Organigram

Work area

HRM