thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Dashboard Organigram

Met het dashboard Organigram viewer heb je snel en interactief inzicht in het organigram. Je ziet de structuur van de afdelingen en de leidinggevende/laag per organisatorische eenheid. Daarnaast biedt de Organigram viewer allerlei handige inzichten, zoals headcount, aantal fte en parttimepercentage per organisatorische eenheid.

Inhoud

Organigram

Het dashboard Organigram geeft inzicht in de organigramstructuur zoals ingericht onder HRM – Organisatie - Organigram.

Standaard wordt het organigram ingeklapt getoond, waarbij alleen de bovenste twee lagen zichtbaar zijn. Klik op de plusjes om meer lagen open te klikken. Je kunt iedere keer 1 aftakking binnen het organigram openen. Klik je een tweede aftakking open, dan zal de huidig geopende aftakking dichtgeklapt worden.

Het is mogelijk om het organigram op verschillende manieren te tonen:

 • Ingeklapt
  In deze modus wordt het organigram overzichtelijk getoond, waarbij je zelf door het organigram heen moet klikken.
 • Uitgeklapt
  In deze modus wordt het gehele organigram in één overzicht in beeld gebracht. Je hoeft dan niet meer op de plusjes te klikken om afdelingen in beeld te brengen.

  Tip:

  Met veel afdelingen is dit geen bruikbare modus. Heb je echter gefilterd op één specifieke tak van het organigram, dan kan deze modus wel veel inzicht geven.

 • Eén afdeling met alle onderliggende lagen
  Klik je één afdeling aan, dan worden vanaf deze afdeling alleen alle onderliggende lagen beschikbaar, die aan de geselecteerde afdeling gekoppeld zijn. Hiermee verklein je het overzicht. De modus ‘Uitgeklapt’ kan nu wel heel bruikbare informatie geven.
 • Eén afdeling met bovenliggende lagen
  Als je met de Shift-knop een afdeling selecteert, krijg je informatie over alle bovenliggende afdelingen. Je krijgt alleen de bovenliggende afdelingen in beeld, die een directe verwijzing hebben naar de geselecteerde afdeling. Gebruik deze modus om in beeld te brengen hoe de afdeling lijn loopt vanaf laag 0 naar de geselecteerde afdeling. (In dit voorbeeld zou je de afdeling productontwikkeling kunnen selecteren en dan krijg je het volgende plaatje te zien.)

Wat kun je selecteren?

In de kaartjes van het organigram is het mogelijk om verschillende informatie te tonen. Dit doe je door middel van de keuze onder ‘Toon’ en ‘Berekening’.

 • Keuzemenu ‘Toon’
  Selecteer je hier de keuze ‘Leidinggevende’, dan wordt de direct leidinggevende van de afdeling in beeld gebracht. Selecteer je ‘Laag’, dan krijg je inzicht in de gelaagdheid van het organigram. Als je ‘Geen’ selecteert, wordt voor de afdeling geen extra informatie getoond.
 • Keuzemenu ‘Berekening’
  Onder de berekening is het mogelijk om in de kaartjes extra informatie te tonen, zoals de headcount en FTE. Hieronder worden alle berekening uitgelegd. Als je ‘Geen’ selecteert, wordt voor de afdeling geen berekening getoond.
  1. Headcount
   Het aantal unieke medewerkers wat via een functieregel of formatieverdeling direct aan de afdeling gekoppeld is.
  2. Aantal FTE
   De som van het aantal FTE over de medewerkers die via een functieregel of formatieverdeling direct aan de afdeling gekoppeld zijn.
  3. Gemiddeld parttime percentage
   Het gemiddelde parttime percentage van alle medewerkers die via een functieregel of formatieverdeling direct aan de afdeling gekoppeld zijn. Hierin zijn ook medewerkers opgenomen met een 0% roosterregel.
  4. Totale headcount
   Het aantal unieke medewerkers wat via een functieregel of formatieverdeling aan de afdeling gekoppeld is, inclusief alle onderliggende afdelingen.
  5. Totaal aantal FTE
   De som van het aantal FTE over de medewerkers die via een functieregel of formatieverdeling aan de afdeling gekoppeld zijn, inclusief alle onderliggende afdelingen.
  6. Totaal gem. parttime percentage
   Het gemiddelde parttime percentage van alle medewerkers die via een functieregel of formatieverdeling aan de afdeling gekoppeld zijn, inclusief alle onderliggende afdelingen. Hierin zijn ook medewerkers opgenomen met een 0% roosterregel.

Informatie per medewerker en leidinggevende

Op het werkblad Organigram inclusief informatie per medewerker en leidinggevende, berekend per headcount zie je naast het organigram een detailtabel met medewerkers.

Als je een OE aanklikt op het werkblad, dan krijg je via de detailtabel direct de bijbehorende medewerkers in beeld. Dit is inclusief onderliggende medewerkers van onderliggende OE's.

Als je Shift ingedrukt houdt en je klikt daarna op een OE, dan zie je alleen de medewerkers van die betreffende OE.

Direct naar

Zoeken in dashboard

Filteren in een dashboard

Dashboard openen

Visualisaties op een werkblad

Beschikbare dashboards

Process

Organigram Dashboard

Work area

HRM