Beschikbare dashboards

Hieronder staat een overzicht van alle beschikbare dashboards.

Je raadpleegt een dashboard via InSite. De dashboards en onderliggende werkbladen zijn niet real-time: dashboards worden ververst op basis van ingeplande taken. Voor dashboards van HRM/Payroll moet ook de taak Hrm-tabellen tbv Profit BI vullen worden uitgevoerd.

Dashboards zijn altijd in de basisvaluta.

Overzicht alle dashboards

 

 

 

 

 

 

 

Dat_Werkgebied Abonnementen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorisatie

  • Ten aanzien van de autorisatie geldt het volgende:
  • Als je geautoriseerd bent voor de InSite-pagina van een dashboard, kun je het dashboard raadplegen. Op de meeste dashboards is geen filterautorisatie van toepassing.

Op sommige dashboards is wel filterautorisatie van toepassing. In het schema hieronder zie je de dashboards waarop 'autorisatie op administratie (o.b.v. filterautorisatie)' of 'autorisatie op medewerker (o.b.v. filterautorisatie)' van toepassing is. De dashboards die hier niet tussen staan, hebben geen filterautorisatie. In sommige gevallen heb je de mogelijkheid om wel of geen autorisatie toe te passen.

Autorisatie op administratie (o.b.v. filterautorisatie)

Autorisatie op medewerker (o.b.v. filterautorisatie)

Abonnementen (ook zonder autorisatie)

Bezetting (ook zonder autorisatie)

Crediteuren

Loonbeslagen en leningen (ESS)

Debiteuren

Sociaal Directie/MSS

Debiteuren België

Sociaal HRM (ook zonder autorisatie)

Exploitatie

Verlof ESS

Exploitatie België

Verlof HRM (ook zonder autorisatie)

Exploitatie verbijzonderd

Verlof MSS

Inkoop

Verzuim ESS

Liquiditeit

Verzuim HRM (ook zonder autorisatie)

Vaste activa

Verzuim MSS

Verkoop

Wet werk en zekerheid (ook zonder autorisatie)

Winst en Verlies

Budgethouder (ook zonder autorisatie)

 

Declarabiliteit (ESS)

 

Succession planning

Zie ook