Dashboard Debiteuren België

Het dashboard is bedoeld voor debiteurenbewaking en geeft inzicht in betalingen, openstaande posten en ouderdom van openstaande posten.

Zie de toelichting bij het Dashboard Debiteuren.

De volgende informatie geldt voor het Belgische dashboard.

Inhoud

Autorisatie

Als je geautoriseerd bent voor de InSite-pagina van een dashboard, kun je het dashboard raadplegen.

Daarnaast is filterautorisatie op administratie van toepassing. Een omgeving kan uit meerdere administraties bestaan. Hierbij kunnen zich de volgende situaties voordoen:

  • Je hebt recht op één administratie. Je ziet in het dashboard alleen gegevens van die administratie.
  • Je hebt recht op meerdere administraties. Je ziet in het dashboard de cumulatieve gegevens van die administraties. Je kunt in het dashboard filteren op een administratie als je de gegevens van een specifieke administratie zichtbaar wilt maken.

Inrichting en rekenregels

Voor dit dashboard is geen aanvullende inrichting noodzakelijk.

Rekenregels

Er worden geen bijzondere rekenregels toegepast. De procentuele berekeningen worden per tabblad beschreven.

Als je de functionaliteit accountancy hebt ingeschakeld dan heb je meer keuzemogelijkheden bij het filter Extra veldkeuze. Je kunt dan ook een dwarsdoorsnede maken per relatiebeheerder, accountant, fiscalist, hoofddeclarant of declarant.

Huidige debiteurenstand

Op dit tabblad zie je in één oogopslag het totaal openstaand saldo. Het vervallen deel en de ouderdomsanalyse in grafiek weergegeven.

Wat kan je selecteren

Je kunt een keuze maken voor een administratieset of een administratie. Daarnaast kun je aangeven of je de bedragen in gehele wilt zien of per duizend. Met de extra filters is het mogelijk om een dwarsdoorsnede te maken per type verkooprelatie, debiteur, branche, vervallen status, incasso of verantwoordelijke. Met de knop details ga je naar de details van de huidige openstaande posten.

De KPI’s

Naast het saldo staat ook het percentage ten opzichte van het totaal gefactureerd.

(Omzet/openstaand saldo)*100%.

Naast het vervallen bedrag is ook het percentage zichtbaar.

(Vervallen bedrag/Openstaand bedrag)*100%.

Het aantal openstaande facturen en het aantal debiteuren met een openstaande post.

De vergelijking van het huidige jaar met vorig jaar voor de gemiddelde betaalvoorwaarde bij alle openstaande debiteuren en de gemiddelde betaalduur van de facturen.

De tabbladen met de ouderdomsanalyse in grafiek, waarbij je kunt kiezen tussen de ouderdom vanaf de factuurdatum of de ouderdom vanaf de vervaldatum.

Openstaande posten vergelijken

De vergelijking met vorig jaar wordt gemaakt per peildatum van het einde van de maand. Standaard begint dit tabblad met de laatst verstreken maand van het jaar.

Wat kan je selecteren

Je kunt een keuze maken voor een periode, administratieset of een administratie. Daarnaast kun je aangeven of je de bedragen in gehele wilt zien of per duizend. Met de extra filters is het mogelijk om een dwarsdoorsnede te maken per type verkooprelatie, debiteur, branche, vervallen status, incasso of verantwoordelijke.

De KPI’s

Het bedrag openstaand. Het percentage openstaand ten opzichte van het gefactureerde bedrag. Het gemiddelde factuurbedrag en het aantal actieve debiteuren vanaf 1 januari.

Openstaand en % openstaand in de tijd

Het verloop in de tijd binnen het jaar wordt hier op twee manieren inzichtelijk gemaakt. Zowel in bedrag als in percentage.

Wat kan je selecteren

Je kunt een keuze maken voor een jaar, administratieset of een administratie. Daarnaast kun je aangeven of je de bedragen in gehele wilt zien of per duizend. Met de extra filters is het mogelijk om een dwarsdoorsnede te maken per type verkooprelatie, debiteur, branche, vervallen status, incasso of verantwoordelijke.

De grafieken

Standaard wordt er in de grafiek het huidige en het vorige jaar getoond. Wil je meer jaren vergelijken met elkaar , dan moet je de selectie uitbreiden.

Betaalgedrag

Op dit tabblad kun je zien hoe je klanten zich houden aan hun betaalafspraak. Wordt er op tijd betaald en hoeveel facturen zijn er dit jaar verzonden en voldaan.

Wat kan je selecteren

Je kunt een keuze maken voor een jaar, administratieset of een administratie. Daarnaast kun je aangeven of je de bedragen in gehele wilt zien of per duizend. Met de extra filters is het mogelijk om een dwarsdoorsnede te maken per type verkooprelatie, debiteur, branche, vervallen status, incasso of verantwoordelijke. Met de knop details ga je naar de details van het betaalgedrag.

De KPI’s

Het percentage dat op tijd de factuur heeft voldaan, de gemiddelde betaalduur over alle betaalvoorwaarde heen. Het aantal verzonden facturen sinds 1 januari en het aantal betalingen die op de facturen zijn binnengekomen.

Let op:

Als je veel deelbetalingen ontvangt kan het aantal betalingen dus hoger zijn dan het aantal facturen.

In de grafiek zie je de betaalduur van de afgelopen jaren terug. De betaalduur per betaalvoorwaarde over het gekozen jaar.

Werkblad Klantenlisting

Op dit werkblad zie je visualisaties die betrekking hebben op de klantenlisting.

KPI: Factuurbedrag

Het gefactureerde bedrag aan de debiteuren. Dit is het totale factuurbedrag inclusief btw.

KPI: Aantal debiteuren

Het gemiddelde factuurbedrag. Op basis van het totale factuurbedrag inclusief btw.

KPI: [Aantal debiteuren] = KPI [Gefactureerde bedrag] / KPI [Aantal facturen].

KPI: Aantal facturen

Het aantal facturen dat verstrekt is aan de debiteuren.

TabeI: Klantenlisting

De debiteuren waarbij het veld Btw-listing aangevinkt is. Per jaar worden de velden Naam debiteur, Btw-plicht, Btw-identificatienummer en Factuurbedrag weergegeven. Het factuurbedrag is inclusief btw. Als gefilterd wordt op debiteur, dan wordt ingezoomd op factuurnummer.

Cirkeldiagram: Verdeling factuurbedrag per btw-plicht

Verdeling van het factuurbedrag per btw-plicht. Er wordt alleen rekening gehouden met de facturen van de debiteuren waarbij het veld Btw-listing aangevinkt is.

Direct naar

Autorisatie

Als je geautoriseerd bent voor de InSite-pagina van een dashboard, kun je het dashboard raadplegen.

Zie ook: