Dashboard Debiteuren

Inhoud

Inrichting en rekenregels

Voor dit dashboard is geen aanvullende inrichting noodzakelijk.

Rekenregels

Er worden geen bijzondere rekenregels toegepast. De procentuele berekeningen worden per tabblad beschreven.

Als je de functionaliteit accountancy hebt ingeschakeld dan heb je meer keuzemogelijkheden bij het filter Extra veldkeuze. Je kunt dan ook een dwarsdoorsnede maken per relatiebeheerder, accountant, fiscalist, hoofddeclarant of declarant.

Huidige debiteurenstand

Op dit tabblad zie je in één oogopslag het totaal openstaand saldo. Het vervallen deel en de ouderdomsanalyse in grafiek weergegeven.

Wat kan je selecteren

Je kunt een keuze maken voor een administratieset of een administratie. Daarnaast kun je aangeven of je de bedragen in gehele wilt zien of per duizend. Met de extra filters is het mogelijk om een dwarsdoorsnede te maken per type verkooprelatie, debiteur, branche, vervallen status, incasso of verantwoordelijke. Met de knop details ga je naar de details van de huidige openstaande posten.

De KPI’s

Naast het saldo staat ook het percentage ten opzichte van het totaal gefactureerd.

(Omzet/openstaand saldo)*100%.

Naast het vervallen bedrag is ook het percentage zichtbaar.

(Vervallen bedrag/Openstaand bedrag)*100%.

Het aantal openstaande facturen en het aantal debiteuren met een openstaande post.

De vergelijking van het huidige jaar met vorig jaar voor de gemiddelde betaalvoorwaarde bij alle openstaande debiteuren en de gemiddelde betaalduur van de facturen.

De tabbladen met de ouderdomsanalyse in grafiek, waarbij je kunt kiezen tussen de ouderdom vanaf de factuurdatum of de ouderdom vanaf de vervaldatum.

Openstaande posten vergelijken

De vergelijking met vorig jaar wordt gemaakt per peildatum van het einde van de maand. Standaard begint dit tabblad met de laatst verstreken maand van het jaar.

Wat kan je selecteren

Je kunt een keuze maken voor een periode, administratieset of een administratie. Daarnaast kun je aangeven of je de bedragen in gehele wilt zien of per duizend. Met de extra filters is het mogelijk om een dwarsdoorsnede te maken per type verkooprelatie, debiteur, branche, vervallen status, incasso of verantwoordelijke.

De KPI’s

Het bedrag openstaand. Het percentage openstaand ten opzichte van het gefactureerde bedrag. Het gemiddelde factuurbedrag en het aantal actieve debiteuren vanaf 1 januari.

Openstaand en % openstaand in de tijd

Het verloop in de tijd binnen het jaar wordt hier op twee manieren inzichtelijk gemaakt. Zowel in bedrag als in percentage.

Wat kan je selecteren

Je kunt een keuze maken voor een jaar, administratieset of een administratie. Daarnaast kun je aangeven of je de bedragen in gehele wilt zien of per duizend. Met de extra filters is het mogelijk om een dwarsdoorsnede te maken per type verkooprelatie, debiteur, branche, vervallen status, incasso of verantwoordelijke.

De grafieken

Standaard wordt er in de grafiek het huidige en het vorige jaar getoond. Wil je meer jaren vergelijken met elkaar , dan moet je de selectie uitbreiden.

Betaalgedrag

Op dit tabblad kun je zien hoe je klanten zich houden aan hun betaalafspraak. Wordt er op tijd betaald en hoeveel facturen zijn er dit jaar verzonden en voldaan.

Wat kan je selecteren

Je kunt een keuze maken voor een jaar, administratieset of een administratie. Daarnaast kun je aangeven of je de bedragen in gehele wilt zien of per duizend. Met de extra filters is het mogelijk om een dwarsdoorsnede te maken per type verkooprelatie, debiteur, branche, vervallen status, incasso of verantwoordelijke. Met de knop details ga je naar de details van het betaalgedrag.

De KPI’s

Het percentage dat op tijd de factuur heeft voldaan, de gemiddelde betaalduur over alle betaalvoorwaarde heen. Het aantal verzonden facturen sinds 1 januari en het aantal betalingen die op de facturen zijn binnengekomen.

Let op:

Als je veel deelbetalingen ontvangt kan het aantal betalingen dus hoger zijn dan het aantal facturen.

In de grafiek zie je de betaalduur van de afgelopen jaren terug. De betaalduur per betaalvoorwaarde over het gekozen jaar.

Aantal facturen en factuurbedrag per actieve debiteur

Hoe is de verdeling van de actieve debiteuren.

Wat kan je selecteren

Je kunt een keuze maken voor een jaar, administratieset of een administratie. Met de extra filters is het mogelijk om een dwarsdoorsnede te maken per type verkooprelatie, debiteur, branche, vervallen status, incasso of verantwoordelijke.

De KPI’s

In de grafiek zie je het aantal actieve debiteuren verdeeld over de factuurcategorieën. Een factuurcategorie geeft het aantal facturen aan (niet de ouderdom). De factuurcategorie geeft inzicht in het aantal facturen dat een debiteur heeft gekregen. Wanneer een debiteur in categorie 5-10 valt, heb je aan deze debiteur 5 tot 10 facturen verstrekt. Het precieze aantal facturen staat in de tabel Details actieve debiteuren achter de factuurcategorie. De volgende categorieën zijn aanwezig:

 • 1
 • 2-5
 • 5-10
 • 10-25
 • 25-50
 • >=50

Naast de grafiek zie je in de tabel Details actieve debiteuren de details per actieve debiteur.

 • Debiteur: De actieve debiteur. Met de hyperlink open je de eigenschappen van de betreffende debiteur in InSite.
 • Factuurcategorie: De factuurcategorie, waarin de debiteur valt. Hierbij gaat het om het aantal facturen dat is verstrekt aan de debiteur.
 • Aantal facturen: Het daadwerkelijk aantal verstrekte facturen aan de debiteur.
 • Factuurbedrag: Het totale factuurbedrag van de debiteur binnen de categorie.
 • Gemiddeld factuurbedrag: Het gemiddelde factuurbedrag van de debiteur binnen de categorie.
 • Actieve debiteuren: Een telling die het totaal aantal actieve debiteuren weergeeft.

Details huidige openstaande posten per debiteur

Wat kan je selecteren

Je kunt een keuze maken voor administratieset of een administratie. Daarnaast kun je aangeven of je de bedragen in gehele wilt zien of per duizend. Met de extra filters is het mogelijk om een dwarsdoorsnede te maken per type verkooprelatie, debiteur, branche, vervallen status, incasso of verantwoordelijke.

De KPI’s

Het totaal openstaand in bedrag en percentage ten opzichte van gefactureerd. Het vervallen bedrag en het percentage ten opzichte van het openstaand saldo. Het aantal facturen en het gemiddeld bedrag van de openstaande facturen. Het aantal debiteuren en de het gemiddelde bedrag per debiteur.

Daarnaast een zoekweergave waarin je de details per debiteur of de details per factuur kunt opzoeken. Ook hier kun je naar de eigenschappen van de debiteur doorklikken of naar de eigenschappen van de factuur.

Details betaalgedrag

Wat kan je selecteren

Je kunt een keuze maken voor een jaar, administratieset of een administratie. Daarnaast kun je aangeven of je de bedragen in gehele wilt zien of per duizend. Met de extra filters is het mogelijk om een dwarsdoorsnede te maken per type verkooprelatie, debiteur, branche, vervallen status, incasso of verantwoordelijke. Met de knop details ga je naar de details van het betaalgedrag.

De KPI’s

Het percentage dat op tijd de factuur heeft voldaan, de gemiddelde betaalduur over alle betaalvoorwaarde heen. Het aantal verzonden facturen sinds 1 januari en het aantal betalingen die op de facturen zijn binnengekomen.

Let op:

Als je veel deelbetalingen ontvangt kan het aantal betalingen dus hoger zijn dan het aantal facturen.

In de zoekweergave is het mogelijk om door te klikken naar de eigenschappen van de debiteuren.

Direct naar

Autorisatie

Als je geautoriseerd bent voor de InSite-pagina van een dashboard, kun je het dashboard raadplegen.

Zie ook: