Sociaal jaarverslag

Het sociaal jaarverslag rapporteert over het personeel dat in je onderneming werkt of gewerkt heeft. Naast de instroom, uitstroom en doorstroom wordt ook de wisseling van omvang meegenomen. Uiteraard komen ook verlof, verzuim en opleiding aan bod. In het sociaal jaarverslag is ook het wagenpark opgenomen.

Inhoud

Processen

Inrichting

Voor dit dashboard is het van belang dat er een geplande taak Vullen HRM tabellen tbv Profit BI.

Verlof

Wil je gebruik maken van de verlofcijfers, dan zul je het verlof binnen Profit moeten vastleggen.

Cursus en opleiding

Het registreren van de gevolgde cursussen en opleiding van het personeel is noodzakelijk om inzicht te krijgen in het opleidingsniveau van je organisatie.

Wagenpark

Wil je gebruik maken van het blad over het wagenpark, dan zul je het wagenpark moeten inrichten en vullen met alle auto’s.

Rekenregels

Headcount gaat om het aantal medewerkers. FTE staat voor Fulltime-equivalent. Deze komt uit de standaard werkweek van de arbeidsvoorwaarde van de CAO.

Formatie

Op dit tabblad zie je één oogopslag hoe de formatie van het verslagjaar is opgebouwd ten opzichte van het vorige jaar en ten opzichte van het gewenst of begrote aantal medewerkers.

Wat kan je selecteren

Je hebt de keuze uit headcount of FTE. Een dwarsdoorsnede van laag één, twee en drie vanuit het organigram, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, dienstbetrekking en soort contract. Het jaartal van de cijfers, die standaard op vorig jaar staat. De werkgever, standaard wordt het totaal van alle werkgevers getoond.

De grafiek

Het verslagjaar staat in het donkerblauw en het vergelijkende jaar in lichtblauw. Voor 2018 zijn het 94 medewerkers voor EnYoi ICT Services B.V. tegenover 97 in 2017.

Werkelijkheid

De stand van 94 is het aantal medewerkers aan het einde van het huidige jaar, waarbij de stand aan het einde van het gekozen jaartal uit de selectie. In het voorbeeld dus 2018.

De stand van 97 is het aantal medewerkers aan het eind van vorig jaar, waarbij de stand aan het einde van het gekozen jaartal uit de selectie -1 jaar. In het voorbeeld dus 2018-1 = 2017.

De groei van-3% is berekend volgens de formule:

((aantal medewerkers per 31-12 -/- aantal medewerkers per 1-1)/ aantal medewerkers 31-12) * 100%.

Let op:

Er is een verschil tussen het aantal medewerkers eind vorig jaar en aantal medewerkers per 1-1

Het gemiddelde per periode is het aantal medewerkers aan het einde van elke periode door het jaar heen gedeeld door 12, omdat ik de maandtabel geselecteerd heb. Een medewerker een einddatum contract van 30-6 heeft telt dus maar voor 6 perioden mee in de berekening.

Gewenst

Het budget van het huidig jaar is het aantal medewerkers volgens de ingevoerde formatie.

Het percentage groei van (36%) wordt berekend volgens de formule:

((budget aantal-/- werkelijk aantal aan het einde van het vorige jaar)/het gewenste aantal medewerkers)*100%. ((152-97)/ 152)*100=36%.

Instroom en uitstroom

Op dit tabblad kun je de totale instroom en uitstroom van medewerkers zien. Ook de wijzigingen in het aantal FTE voor medewerkers met contracturen wijziging is op dit blad opgenomen.

Wat kan je selecteren

Je hebt de keuze uit headcount of FTE. Een dwarsdoorsnede van laag één, twee en drie vanuit het organigram, reden in dienst, reden uit dienst. Het jaartal van de cijfers, die standaard op vorig jaar staat. De werkgever, standaard wordt het totaal van alle werkgevers getoond.

De grafiek

Deze laat afhankelijk van de dwarsdoorsnede de instroom in groen en de uitstroom in het rood zien.

Het verslagjaar

Daar wordt de totale instroom (2), uitstroom (5) en het aantal dat een wijziging in aantal contracturen (0) heeft gekregen. Het percentage groei (-3%) volgens de formule:

((aantal medewerkers per 31-12 -/- aantal medewerkers per 1-1)/ aantal medewerkers 31-12) * 100%.

Het vergelijkende jaar

Daar wordt de totale instroom (9), uitstroom (0) en het aantal dat een wijziging in aantal contracturen (0) heeft gekregen. Het percentage groei (-3%) volgens de formule:

((aantal medewerkers per 31-12 -/- aantal medewerkers per 1-1)/ aantal medewerkers 31-12) * 100%.

Doorstroom

Op dit tabblad wordt zichtbaar hoeveel medewerkers er intern van formatieplaats zijn gewijzigd.

Wat kan je selecteren

Je hebt de keuze uit headcount of FTE. Een dwarsdoorsnede van laag één, twee en drie vanuit het organigram en functie. Het jaartal van de cijfers, die standaard op vorig jaar staat. De werkgever, standaard wordt het totaal van alle werkgevers getoond.

LET OP:

Een functiewijziging per 1 januari zorgt voor uitstroom op 31 december vorig jaar en instroom op 1 januari van het huidige jaar.

De grafiek

Deze laat afhankelijk van de selectie zien in het rood waar er medewerkers zijn uitgestroomd en in het groen waar medewerkers zijn ingestroomd.

Het verslagjaar

Bij doorstroom (3) wordt het aantal medewerkers van doorstroom vermeld. Het percentage (3%) van de medewerkers dat doorgestroomd is. De gemiddelde leeftijd (39) van de medewerkers die zijn doorgestroomd. Het gemiddeld aantal dienstjaren (8) van de doorstromers.

Het vergelijkende jaar

Bij doorstroom (1) wordt het aantal medewerkers van doorstroom vermeld. Het percentage (1%) van de medewerkers dat doorgestroomd is. De gemiddelde leeftijd (23) van de medewerkers die zijn doorgestroomd. Het gemiddeld aantal dienstjaren (1) van de doorstromers.

Leeftijd

Wat is de gemiddelde leeftijd of het aantal dienstjaren van de medewerkers in dienst.

Wat kan je selecteren

Je hebt de keuze uit leeftijd of diensttijd. Een dwarsdoorsnede van laag één, twee en drie vanuit het organigram en op categorieën. Het jaartal van de cijfers, die standaard op vorig jaar staat. De werkgever, standaard wordt het totaal van alle werkgevers getoond.

Let op:

Voor de berekening per categorie wordt gebruik gemaakt van de gegevens op de duurklasse tabbladen van de instellingen HRM.

De grafiek

Deze laat afhankelijk van de selectie de gemiddelde leeftijd van het verslagjaar in de donkere kleur zien. In de lichte kleur staat het vergelijkende jaar.

Het verslagjaar

Geeft de gemiddelde leeftijd (42) of diensttijd (8) aan.

Het vergelijkende jaar

Geeft de gemiddelde leeftijd (40) of diensttijd (7) aan.

Verlof

Het absolute getal van het aantal verlofuren zegt vaak niets over de totale impact van het saldo. Staat het percentage op 50% dan weet je dat het aantal openstaande verlofuren is gehalveerd.

Wat kan je selecteren

Je hebt de keuze uit %openstaand of verlofsaldo. Een dwarsdoorsnede van laag één, twee en drie vanuit het organigram en de verlofsoort. Het jaartal van de cijfers, die standaard op vorig jaar staat. De werkgever, standaard wordt het totaal van alle werkgevers getoond. Het tabblad is ook per verlofsoort of combinatie van verlofsoorten te tonen.

De grafiek

Deze laat afhankelijk van de selectie de het percentage openstaand verlof van het verslagjaar (66) in de donkere kleur zien. In de lichte kleur staat het vergelijkende jaar ( 64). De gebruikte formule is (Verlofsaldo einde jaar / verlofsaldo begin jaar)*100%.

Het verslagjaar

Het openstaande percentage van het verlofsaldo ten opzichte van de stand aan het begin van het jaar volgens de formule (Verlofsaldo einde jaar / verlofsaldo begin jaar)*100%.

Het vergelijkende jaar

Het openstaande percentage van het verlofsaldo ten opzichte van de stand aan het begin van het jaar volgens de formule (Verlofsaldo einde jaar / verlofsaldo begin jaar)*100%.

Cursus en opleiding

Wat kan je selecteren

Je hebt de keuze uit gevolgde cursussen, afgeronde opleidingen of alle opleidingen. Een dwarsdoorsnede van laag één, twee en drie vanuit het organigram, aantallen per cursus/opleiding en opleidingsniveau. Het jaartal van de cijfers, die standaard op vorig jaar staat. De werkgever, standaard wordt het totaal van alle werkgevers getoond.

De grafiek

Deze laat afhankelijk van de selectie het aantal cursussen en opleidingen van het verslagjaar (174) in de donkere kleur te zien. In de lichte kleur staat het vergelijkende jaar(173).

Het verslagjaar

Het absolute aantal cursussen en opleidingen (174). Het percentage van de medewerkers dat een opleiding of cursus heeft gevolgd volgens de formule 100-((medewerkers zonder opleiding/totaal aantal medewerkers)*100%). In dit geval dus 100-((12/(87+12))*100%.

Het vergelijkende jaar

Het absolute aantal cursussen en opleidingen (173). Het percentage van de medewerkers dat een opleiding of cursus heeft gevolgd volgens de formule 100-((medewerkers zonder opleiding/totaal aantal medewerkers)*100%). In dit geval dus 100-((10/(87+10))*100%.

Wagenpark

Wat kan je selecteren

Een dwarsdoorsnede van laag één, twee en drie vanuit het organigram, automerk, brandstofsoort, energielabel en Co2-uitstoot. Het jaartal van de cijfers, die standaard op vorig jaar staat. De werkgever, standaard wordt het totaal van alle werkgevers getoond.

De grafiek

Deze laat afhankelijk van de selectie het aantal medewerkers met een auto van het verslagjaar (36) in de donkere kleur te zien. In de lichte kleur staat het vergelijkende jaar(34).

Het verslagjaar

Het absolute aantal auto’s in gebruik(38), dat zijn 2 auto's voor algemeen gebruik en 36 gekoppeld aan een medewerker. Het percentage van de medewerkers met een auto (38%) Volgens de formule (medewerkers met een auto/totaal aantal medewerkers)*100%. In het voorbeeld (36/(36+58))*100% = 38%.

Het vergelijkende jaar

Het absolute aantal auto’s in gebruik(34). Het percentage van de medewerkers met een auto (35%) Volgens de formule (medewerkers met een auto/totaal aantal medewerkers)*100%. In het voorbeeld (34/(34+63))*100% = 35%.

Direct naar