Dashboard Verlof: ESS

Het dashboard biedt de medewerker inzicht in zijn verlofsaldo en verlofopnames.

Het percentage wordt berekent volgens de formule:

(Totaal beginsaldo - Totaal eindsaldo) / Totaal beginsaldo

Voorwaarden

  • HRM / Beheer / Instellingen

    De instellingen op de tabbladen Dashboard verzuim, Dashboard duurklasse, Dashboard duurklasse 2 moeten correct zijn.

  • Het dashboard toont alleen typen verlof waarbij een verlofsaldo wordt bijgehouden. Dit zijn typen verlof waarbij het veld Verlofsaldo bijhouden is aangevinkt. Als dit niet het geval is, dan wordt het type verlof niet in het dashboard getoond.
  • Voor een optimaal inzicht moet wettelijk en bovenwettelijk verlof ingericht zijn.
  • Voor elke verlofsoort mag er maar één uiterste boekingsdatum zijn. Bij het bepalen van de uiterste boekingsdatum wordt per verlofsoort de laagste datum uit de omgeving opgehaald.
  • Voor een optimaal inzicht moeten de einddatum verlofopbouw en de einddatum verlofopname vastgelegd zijn.
  • Het dashboard houdt alleen rekening met de medewerkers die in dienst zijn.
  • De ingelogde InSite-gebruiker moet gekoppeld zijn aan een medewerker.

Autorisatie

Op dit dashboard is filterautorisatie op medewerker van toepassing op basis van Employee Self Service (ESS). Je hebt als medewerker alleen toegang tot je eigen gegevens. Je ziet in de dashboard daarom ook alleen je eigen gegevens.

Direct naar