Dashboard Crediteuren

Wie heeft er nog niet betaald gekregen voor zijn of haar geleverde prestaties. Met dit dashboard heb je direct inzicht in je crediteuren openstaand saldo. Of het vervallen, het aantal crediteuren en hoeveel facturen het zijn. Ook de betaalvoorwaarde wordt geanalyseerd.

Inhoud

Inrichting en rekenregels

Voor dit dashboard is geen aanvullende inrichting noodzakelijk.

Rekenregels

Er worden geen bijzondere rekenregels toegepast. De procentuele berekeningen worden per tabblad beschreven.

Huidige crediteurenstand

Op dit tabblad zie je in één oogopslag het totaal openstaand saldo. Het vervallen deel en de ouderdomsanalyse in grafiek weergegeven.

Wat kan je selecteren

Je kunt een keuze maken voor een administratieset of een administratie. Daarnaast kun je aangeven of je de bedragen in gehele wilt zien of per duizend. Met de extra filters is het mogelijk om een dwarsdoorsnede te maken per crediteur, branche, vervallen status, automatisch betalen, of inkoper. De knop details laat de details van de huidige openstaande posten zien.

De KPI’s

Naast het saldo staat ook het percentage ten opzichte van het totaal gefactureerd.

(Ingekocht bedrag/openstaand saldo)*100%.

Naast het vervallen bedrag is ook het percentage zichtbaar.

(Vervallen bedrag/Openstaand bedrag)*100%.

Het aantal openstaande facturen en het aantal crediteuren met een openstaande post.

De vergelijking van het huidige jaar met vorig jaar voor de gemiddelde betaalvoorwaarde bij alle openstaande crediteuren en de gemiddelde betaalduur van de facturen.

De ouderdomsanalyse in grafiek, waarbij je kunt kiezen tussen de ouderdom vanaf de factuurdatum of de ouderdom vanaf de vervaldatum.

Openstaande posten vergelijken

De vergelijking met vorig jaar wordt gemaakt per peildatum van het einde van de maand. Standaard begint dit tabblad met de laatst verstreken maand van het jaar.

Wat kan je selecteren

Je kunt een keuze maken voor een periode, administratieset of een administratie. Daarnaast kun je aangeven of je de bedragen in gehele wilt zien of per duizend. Met de extra filters is het mogelijk om een dwarsdoorsnede te maken per crediteur, branche, vervallen status, automatisch betalen, of inkoper.

De KPI’s

Het bedrag openstaand. Het percentage openstaand ten opzichte van het gefactureerde bedrag. Het gemiddelde factuurbedrag en het aantal actieve crediteuren vanaf 1 januari.

Openstaand en % openstaand in de tijd

Het verloop in de tijd binnen het jaar wordt hier op twee manieren inzichtelijk gemaakt. Zowel in bedrag als in percentage.

Wat kan je selecteren

Je kunt een keuze maken voor een jaar, administratieset of een administratie. Daarnaast kun je aangeven of je de bedragen in gehele wilt zien of per duizend. Met de extra filters is het mogelijk om een dwarsdoorsnede te maken per crediteur, branche, vervallen status, automatisch betalen, of inkoper.

De grafieken

Standaard wordt er in de grafiek het huidige en het vorige jaar getoond. Wil je meer jaren vergelijken met elkaar , dan moet je de selectie uitbreiden.

Werkblad Betaalgedrag

Op dit tabblad kun je zien hoe goed je bent voor je leveranciers. Betaal je op tijd en hoeveel facturen heb je gekregen en hoeveel betalingen heb je verricht.

Wat kan je selecteren

Je kunt een keuze maken voor een jaar, administratieset of een administratie. Daarnaast kun je aangeven of je de bedragen in gehele wilt zien of per duizend. Met de extra filters is het mogelijk om een dwarsdoorsnede te maken per crediteur, branche, vervallen status, automatisch betalen, of inkoper. Bij de details krijg je de details van het betaalgedrag.

De KPI’s

Het percentage dat jij op tijd de factuur hebt voldaan, de gemiddelde betaalduur over alle betaalvoorwaarde heen. Het aantal ontvangen facturen sinds 1 januari en het aantal betalingen die op de facturen zijn verricht.

Let op:

Als je veel deelbetalingen doet kan het aantal betalingen dus hoger zijn dan het aantal facturen.

In de grafiek zie je de betaalduur van de afgelopen jaren terug. De betaalduur per betaalvoorwaarde over het gekozen jaar.

Aantal facturen en factuurbedrag per actieve crediteur

Het aantal actieve crediteuren wordt in klasse ingedeeld op basis van het aantal openstaande facturen.

Wat kan je selecteren

Je kunt een keuze maken voor een jaar, administratieset of een administratie. Daarnaast kun je aangeven of je de bedragen in gehele wilt zien of per duizend. Met de extra filters is het mogelijk om een dwarsdoorsnede te maken per crediteur, branche, vervallen status, automatisch betalen, of inkoper.

De grafiek

In de grafiek zie je het aantal actieve crediteuren, verdeeld over de factuurcategorieën. Een factuurcategorie geeft het aantal facturen aan (niet de ouderdom). De factuurcategorie geeft inzicht in het aantal facturen dat je van een crediteur hebt ontvangen. Wanneer een crediteur in categorie 5-10 valt, heb je van deze crediteur 5 tot 10 facturen ontvangen. Het precieze aantal facturen staat in de tabel Details actieve crediteuren achter de factuurcategorie. De volgende categorieën zijn aanwezig:

 • 1
 • 2-5
 • 5-10
 • 10-25
 • 25-50
 • >=50

Naast de grafiek zie je in de tabel Details actieve crediteuren de details per actieve crediteur.

 • Crediteur: De actieve crediteur. Met de hyperlink open je de eigenschappen van de betreffende crediteur in InSite.
 • Factuurcategorie: De factuurcategorie, waarin de crediteur valt. Hierbij gaat het om het aantal facturen dat je hebt ontvangen van de crediteur.
 • Aantal facturen: Het daadwerkelijk aantal ontvangen facturen van de crediteur.
 • Factuurbedrag: Het totale factuurbedrag van de crediteur binnen de categorie.
 • Gemiddeld factuurbedrag: Het gemiddelde factuurbedrag van de crediteur binnen de categorie.
 • Actieve debiteuren: Een telling die het totaal aantal actieve crediteuren weergeeft.

Details huidige openstaande per crediteur

Wil je in de totalen per crediteur zoeken, dan vind je hier de details.

Wat kan je selecteren

Je kunt een keuze maken voor administratieset of een administratie. Daarnaast kun je aangeven of je de bedragen in gehele wilt zien of per duizend. Met de extra filters is het mogelijk om een dwarsdoorsnede te maken per crediteur, branche, vervallen status, automatisch betalen, of inkoper.

De KPI’s

Het totaal openstaand in bedrag en percentage ten opzichte van gefactureerd. Het vervallen bedrag en het percentage ten opzichte van het openstaand saldo. Het aantal facturen en het gemiddeld bedrag van de openstaande facturen. Het aantal crediteuren en de het gemiddelde bedrag per crediteur.

Daarnaast een zoekweergave waarin je de details per crediteur of per factur kunt opzoeken. Door op de crediteur of de factuur te klikken kom je op de eigenschappen terecht.

Details betaalgedrag

Wat kan je selecteren

Je kunt een keuze maken voor een jaar, administratieset of een administratie. Daarnaast kun je aangeven of je de bedragen in gehele wilt zien of per duizend. Met de extra filters is het mogelijk om een dwarsdoorsnede te maken per crediteur, branche, vervallen status, automatisch betalen, of inkoper. Bij de details krijg je de details van het betaalgedrag.

De KPI’s

Het percentage dat jij op tijd de factuur hebt voldaan, de gemiddelde betaalduur over alle betaalvoorwaarde heen. Het aantal ontvangen facturen sinds 1 januari en het aantal betalingen die op de facturen zijn verricht.

Let op:

Als je veel deelbetalingen doet kan het aantal betalingen dus hoger zijn dan het aantal facturen.

Direct naar

Autorisatie

Als je geautoriseerd bent voor de InSite-pagina van een dashboard, kun je het dashboard raadplegen.

Zie ook: