Dashboard Vaste activa

Het dashboard geeft inzicht in Vaste activa, investeringen, afschrijvingen en verkoop.

Inhoud

Inrichting en rekenregels

Het enige wat je moet doen is het activa register in gebruik nemen.

Rekenregels

Algemene rekenregels

  • Investering = investeringen +/+ additionele kosten
  • Boekwaarde = investeringen -/- cumulatieve afschrijvingen
  • Nog af te schrijven = boekwaarde -/- restwaarde

    Let op:

    Doordat de bedragen in gehele worden weergegeven is het mogelijk dat er een afrondingsverschil in de berekening zit.

Activa

Op dit tabblad zie je in een oogopslag alle informatie van de geregistreerde activa in totaalbedragen over de lopend of geselecteerde periode.

Wat kan je selecteren

De selectie voor t/m periode, administratieset of administratie maakt het mogelijk om snel door alle administraties binnen de omgeving te scrollen. Op dit dashboard is filterautorisatie op administratie van toepassing.

Wil je verder inzoomen op details dan kun je extra filters maken voor activagroep, activa of de verbyzonderingsassen. De waarderingsmethode staat ingesteld op de boekingsmethode van de administratie en de bedragen staan standaard op x1 en is aan te passen naar x1.000 als je de bedragen te groot worden.

Het blad is in drieën in te delen, namelijk beginstand , periode cijfers, eindstand.

Aansluiting

Op dit tabblad wordt de berekening per activagroep gemaakt, met daarbij de aansluiting naar de grootboekrekening. Als de vaste activa registratie goed is gedaan is de laatste kolom in de draaitabel 0,00 en sluit je activa administratie aan bij je grootboek administratie.

Wat kan je selecteren.

De selectie voor t/m periode, administratieset of administratie maakt het mogelijk om snel door alle administraties binnen de omgeving te scrollen. Op dit dashboard is filterautorisatie op administratie van toepassing.

Wil je verder inzoomen op details dan kun je extra filters maken voor activagroep, activa of de verbyzonderingsassen. De waarderingsmethode staat ingesteld op de boekingsmethode van de administratie en de bedragen staan standaard op x1 en is aan te passen naar x1.000 als je de bedragen te groot worden.

Boekwaarde

Met dit tabblad ben je in staat om de boekwaarde verder te analyseren. Je hebt extra opties bij de ontwikkeling om te wisselen tussen achteraf, vooruit of twaalf maanden voortschrijdend. De doorsnede kan gemaakt worden per actief, de groep of zelfs per leverancier.

Wat kan je selecteren.

De selectie voor t/m periode, administratieset of administratie maakt het mogelijk om snel door alle administraties binnen de omgeving te scrollen. Op dit dashboard is filterautorisatie op administratie van toepassing.

Wil je verder inzoomen op details dan kun je extra filters maken voor activagroep, activa of de verbyzonderingsassen. De waarderingsmethode staat ingesteld op de boekingsmethode van de administratie en de bedragen staan standaard op x1 en is aan te passen naar x1.000 als je de bedragen te groot worden.

De grafieken passen zich aan aan de gekozen opties. Door dubbel te klikken op de KPI met de boekwaarde kun je direct naar het tabblad details van de boekwaarde.

Investeringen

Op dit tabblad staan een tweetal staafdiagrammen met totaalbedragen.

Onderverdeling diagrammen:

• Investeringen per periode

Klik je op een periode dan krijg je de bijbehorende details.

• Investeringen per doorsnede

Klik je op een leverancier dan krijg je bijbehorend jaar en de details.

Wat kan je selecteren.

De selectie voor t/m periode, administratieset of administratie maakt het mogelijk om snel door alle administraties binnen de omgeving te scrollen. Op dit dashboard is filterautorisatie op administratie van toepassing.

Wil je verder inzoomen op details dan kun je extra filters maken voor activagroep, activa of de verbyzonderingsassen. De waarderingsmethode staat ingesteld op de boekingsmethode van de administratie en de bedragen staan standaard op x1 en is aan te passen naar x1.000 als je de bedragen te groot worden.

Desinvesteringen

Alle activa die in de geselecteerde periode zijn verkocht komen in dit tabblad naar voeren. Het verkoopbedrag, boekresultaat en de aanschafwaarde van de desinvestering. Bij de grafiek kun je bij de berekening nog kiezen voor aanschafwaarde, verkoopbedrag of boekwaarde. Het boekresultaat wordt in groen getoond als er een positief resultaat is en in het rood als er een negatief resultaat is.

Wil je de details weten, dan kun je in de KPI voor de desinvestering doorklikken naar de details.

Wat kan je selecteren.

De selectie voor t/m periode, administratieset of administratie maakt het mogelijk om snel door alle administraties binnen de omgeving te scrollen. Op dit dashboard is filterautorisatie op administratie van toepassing.

Wil je verder inzoomen op details dan kun je extra filters maken voor activagroep, activa of de verbyzonderingsassen. De waarderingsmethode staat ingesteld op de boekingsmethode van de administratie en de bedragen staan standaard op x1 en is aan te passen naar x1.000 als je de bedragen te groot worden.

Aflopende activa

Op dit tabblad heb je inzicht in de activa die in de komende periode of in het verleden afloopt. Het actief bestaat nog wel, maar er wordt niet meer op afgeschreven omdat de restwaarde, de bodemwaarde bereikt is, of het actief volledig is afgeschreven.

Wat kan je selecteren.

De selectie voor t/m periode, administratieset of administratie maakt het mogelijk om snel door alle administraties binnen de omgeving te scrollen. Op dit dashboard is filterautorisatie op administratie van toepassing.

Wil je verder inzoomen op details dan kun je extra filters maken voor activagroep, activa of de verbyzonderingsassen. De waarderingsmethode staat ingesteld op de boekingsmethode van de administratie en de bedragen staan standaard op x1 en is aan te passen naar x1.000 als je de bedragen te groot worden.

In de grafieken kun je extra berekening of ontwikkeling opgeven. Bij de doorsnede is naast het actief en de activagroep ook de leverancier mogelijk.

Detail boekwaarde

Wat zijn de details van de boekwaarde.

Wat kan je selecteren.

De selectie voor t/m periode, administratieset of administratie maakt het mogelijk om snel door alle administraties binnen de omgeving te scrollen. De waarderingsmethode staat ingesteld op de boekingsmethode van de administratie en de bedragen staan standaard op x1 en is aan te passen naar x1.000 als je de bedragen te groot worden.

Detail investeringen

Wat zijn de details van de investeringen.

Wat kan je selecteren.

De selectie voor t/m periode, administratieset of administratie maakt het mogelijk om snel door alle administraties binnen de omgeving te scrollen. De waarderingsmethode staat ingesteld op de boekingsmethode van de administratie en de bedragen staan standaard op x1 en is aan te passen naar x1.000 als je de bedragen te groot worden.

Detail desinvesteringen

Wat zijn de details van de desinvesteringen.

Wat kan je selecteren.

De selectie voor t/m periode, administratieset of administratie maakt het mogelijk om snel door alle administraties binnen de omgeving te scrollen. De waarderingsmethode staat ingesteld op de boekingsmethode van de administratie en de bedragen staan standaard op x1 en is aan te passen naar x1.000 als je de bedragen te groot worden.

Detail aflopende activa

Wat zijn de details van de aflopende activa.

Wat kan je selecteren.

De selectie voor t/m periode, administratieset of administratie maakt het mogelijk om snel door alle administraties binnen de omgeving te scrollen. De waarderingsmethode staat ingesteld op de boekingsmethode van de administratie en de bedragen staan standaard op x1 en is aan te passen naar x1.000 als je de bedragen te groot worden.

Autorisatie

Als je geautoriseerd bent voor de InSite-pagina van een dashboard, kun je het dashboard raadplegen.

Zie ook:

Direct naar