Dashboard Loonkosten

Analyseer je salarishuis

Introductie

Met het loonkosten dashboard is het mogelijk om inzicht te krijgen in je salarishuis en kun je op zoek gaan naar de verschillen binnen je organisatie. Het dashboard waarbij payroll data gecombineerd wordt met hrm data.

let op:

Dit dashboard ondersteunt geen meerdere dienstverbanden. Werk je met meerdere dienstverbanden dan zullen er doorsneden ontstaan zonder label.

Let op:

Met dit dashboard kun je de loonjournaalpost niet analyseren.

Inhoud

Inrichting en rekenregels

Inrichting

Je moet natuurlijk gebruik maken van payroll. Daarnaast zul je ook elk looncomponent aan de juiste groep moeten hangen om inzicht per groep te krijgen. Dus alle belaste vergoedingen moeten aan de groep belaste vergoedingen gekoppeld zijn.

Let op:

Je kunt de code aanpassen in het scherm als het een eigen ingericht looncomponent is. Deze kun je herkennen door het ontbreken van een waarde in het veld stamnummer.

Hoe je dat doet lees je hier.

Ook zul je de velden als functietype, opleidingsniveau en werkniveau, bij de medewerker moeten vullen, want anders krijg je grijze balken in je staafdiagram voor de medewerkers waar het veld niet ingevuld is.

Als je in het dashboard filtert op 'Kosten werkgever' en je ziet geen gegevens bij een bepaald looncomponent, controleer dan of de looncomponent intelt op de grondslag 'Kosten werkgever'. Als de looncomponent niet intelt op een grondslag, dan wordt deze grondslag niet berekend en dus niet getoond in dit dashboard.

Rekenregels

De knoppen van de berekening Per FTE of Totaal maken het mogelijk om de medewerkers onderling te vergelijken. Alle medewerkers worden omgerekend naar FTE als de knop Per FTE aan staat, waardoor het bruto loon van een parttimer wordt herrekend als-of deze fulltimer is. De knop totaal wordt functioneel als je de totale loonkosten van de verschillende afdelingen met elkaar wilt vergelijken.

Loonkosten per...

Loonkosten per periode met de grondslag 'Kosten werkgever'. Binnen de grafiek kun je doorzoeken door de betreffende kolom of kolommen te selecteren.

Wat kan je selecteren

Je kunt selecteren voor een jaar, periode, werkgever en groep, standaard alle gegevens. De grondslag staat standaard op 'Kosten werkgever'. De doorsnede, die in de indeling van de x-as van de grafiek wordt getoond staat standaard op periode. Tarieven staat standaard op beide. Bij de berekening kun je kiezen voor Per FTE of Totaal.

Rekenregel

Het gemiddelde in de grafiek wordt berekend over de zichtbare kolommen op te tellen en te delen door het aantal kolommen.

Om de gegevens te analyseren is het juist de bedoeling om bijvoorbeeld van doorsnede te wisselen tijdens het doorklikken. Kies bij de groep voor salaris en bij de doorsnede voor afdeling als je vervolgens op een willekeurige afdeling klikt zie je alle medewerkers. Door vervolgens de doorsnede aan te passen naar leeftijd of geslacht of dienstjaren krijg je een indruk hoe deze verdeling binnen jouw organisatie is gemaakt. Natuurlijk kun je dezelfde trend bedenken voor de verschillende grondslagen.

Medewerker verdeling per...

In de grafiek zie je de verdeling van de medewerkers over de afdeling heen. De afdeling is de standaard doorsnede. Hoe korter het staafje hoe dichter bij elkaar de medewerkers zitten.

Wat kan je selecteren

Je kunt selecteren voor een jaar, periode, werkgever en groep, standaard alle gegevens. De doorsnede, die in de indeling van de x-as van de grafiek wordt getoond staat standaard op periode. Tarieven staat standaard op beide. Bij de berekening kun je kiezen voor Per FTE of Totaal.

Het doorzoeken binnen de afdeling doe je door onder op in de grafiek op de desbetreffende afdeling te boeken.

Details loonkosten per periode en

De details in de draaitabel vorm.

Wat kan je selecteren

Je kunt selecteren voor een jaar, periode, werkgever en groep, standaard alle gegevens. De grondslag staat standaard op 'Kosten werkgever'. De doorsnede, die in de indeling van de x-as van de grafiek wordt getoond staat standaard op periode. Tarieven staat standaard op beide. Bij de berekening kun je kiezen voor Per FTE of Totaal.

Procentuele verhouding per

Geef de teller en de noemer op en de vergelijking op looncomponent of op grondslag.

Wat kan je selecteren

Je kunt selecteren voor een jaar, periode, werkgever en groep, standaard alle gegevens. De doorsnede, die in de indeling van de x-as van de grafiek wordt getoond staat standaard op periode. Tarieven staat standaard op beide. Bij de berekening kun je kiezen voor Per FTE of Totaal.

In de grafiek zie je dan de procenten in plaats van de getallen. Je bent hierdoor in staat om eigen berekeningen te definiƫren.

Als eerste voorbeeld kun je denken aan het percentage bonus (teller) ten opzichte van de het salaris (noemer). Bij de noemer selecteer je dan drie componenten.(salaris uit uren gewerkt, verlof en ziek). Als tweede voorbeeld kun je denken aan het salaris kosten ziek (teller) ten opzichte van salaris (noemer). Bij de doorsnede kies je dan voor afdeling, en selecteer het huidige jaar bij het filter. Je kunt nu zien op welke afdeling procentueel de meeste ziekte-uren zijn betaald.

Direct naar