Dashboard Verzuim: ESS

Het dashboard biedt de medewerker inzicht in het aantal verzuimmeldingen (verzuimfrequentie) en de reden van het verzuim. Hiermee wordt het bewustzijn vergroot dat verzuim werkelijk impact heeft.

Autorisatie

Op dit dashboard is filterautorisatie op medewerker van toepassing op basis van Employee Self Service (ESS). Je hebt als medewerker alleen toegang tot je eigen gegevens. Je ziet in de dashboard daarom ook alleen je eigen gegevens.

Inhoud

Inrichting en gegevens in Profit

Voorwaarden

De volgende onderdelen moeten zijn ingericht:

HRM Instellingen

Taak inplannen voor berekening juiste verzuimcijfers: Hrm-tabellen tbv Profit BI vullen

De ingelogde InSite-gebruiker moet gekoppeld zijn aan een medewerker.

Toegepaste berekeningen

De berekening van de kengetallen houdt rekening met verschillende voorwaarden. Wij hanteren de NVS standaard voor verzuimregistratie: Nationale verzuimstatistiek en voor de berekening van de voortschrijdende kengetallen hanteren wij de standaard van Vernet.

Methode berekening

Het veld Verzuim in in de HRM instellingen wordt als volgt berekend:

 • Verzuimdagen (ongewogen) en kalenderdagen (ongewogen)

  De berekening van de verzuimdagen is bij deze methode: Ongewogen verzuimdagen / Ongewogen kalenderdagen

 • Verzuimdagen (incl. pt % en aanwz. %) en Kalenderdagen (incl. pt %)

  De berekening van de verzuimdagen is bij deze methode: (Ongewogen verzuimdagen * pt % * (100-Aanw.%)) / (Ongewogen kalenderdagen * pt %)

 • Verzuimdagen (incl. pt %) en kalenderdagen (incl. pt %)

  De berekening van de verzuimdagen is bij deze methode: (Ongewogen verzuimdagen * pt %) / (Ongewogen kalenderdagen * pt %)

 • Verzuimdagen (incl aanwz.%) en kalenderdagen (ongewogen)

  De berekening van de verzuimdagen is bij deze methode: (Ongewogen verzuimdagen * (100-Aanw.%)) / (Ongewogen kalenderdagen)

 • Verzuimuren en roosteruren

  De berekening van de verzuimuren is bij deze methode: Verzuimuren / Roosteruren

Als een hersteldmelding plaats vindt op een niet-roosterdag wordt het aantal dagen berekend tot en met de laatste roosterdag.

Voortschrijdend verzuimpercentage

Afhankelijk van de gekozen methode in de instellingen van HRM, is de berekening:

 • Aantal verzuimdagen voortschrijdend / aantal kalenderdagen voortschrijdend * 100

Aantal verzuimuren voortschrijdend / aantal roosteruren voortschrijdend * 100

Voortschrijdende periode

De berekening van de voortschrijdende cijfers bij een maand periode is over: de 11 maanden voorafgaand aan de rapportagemaand inclusief de rapportagemaand. De berekening van de voortschrijdende cijfers bij een 4-weken periode is over: de 12 perioden voorafgaand aan de rapportageperiode inclusief de rapportageperiode.

Voorbeeld voortschrijdend:

In dit voorbeeld is de huidige periode mei en wordt in de grafieken gerapporteerd over periode 6 vorig jaar tot en met periode 5 dit jaar. Dit zijn dus 12 maanden. Om het voortschrijdende cijfer voor periode 6 vorig jaar te berekenen, wordt er 12 maanden teruggekeken vanaf periode 6 van vorig jaar:

De perioden 6 vorig jaar tot en met periode 5 van het huidige jaar zijn de perioden die je ziet in het dashboard.

Let op:

Wanneer een medewerker wisselt van organisatorische eenheid of functie, zal het voortschrijdend opnieuw beginnen te tellen vanaf de datum van de wijzigingen.

Mijn verzuimcijfers

KPI: Ziektepercentage over afgelopen 12 maanden

Deze KPI geeft direct inzicht in het verzuimpercentage van de actuele periode. Dit percentage moet de medewerker er bewust van maken dat zijn verzuim werkelijk effect heeft op zijn productiviteit.

Dat_BI Db Verzuim: ESS - Werkblad KPI (10)

KPI: Totaal aantal ziekmeldingen

Deze KPI maakt snel inzichtelijk hoe vaak een medewerker zich ziek heeft gemeld.

Dat_BI Db Verzuim: ESS - Werkblad KPI (20)

Grafiek: Aantal ziekmeldingen per dag van de week

Deze grafiek laat zien of de medewerker regelmatig ziek is op een specifieke dag van de week. Als dit het geval is, zal dit direct duidelijk worden voor de medewerker. Deze grafiek zal dus het bewustzijn vergroten bij de medewerker dat deze zich wellicht heel gemakkelijk ziek meldt.

Dat_BI Db Verzuim: ESS - Werkblad Grafiek (10)

Grafiek: Aantal ziektedagen per maand/periode

Op basis van deze grafiek krijgt de medewerker snel inzicht in hoeveel dagen hij per periode ziek was.

Dat_BI Db Verzuim: ESS - Werkblad Grafiek (20)

Direct naar