Dashboard Succession planning

Het dashboard geeft inzicht in het functioneren van de medewerker op basis van competentiemanagement en de gesprekkencyclus.

In dit dashboard kan je onder andere de gesprekken, competenties, doelen en afspraken raadplegen.

Standaard tonen de dashboards alle mogelijke beoordelingscriteria in de prestatie en inzetbaarheid. Deze zie je ook als bepaalde criteria door een selectie of autorisatie niet beschikbaar zijn binnen de beoordelingen. Hierdoor blijft het totaaloverzicht inzichtelijk.

Daarnaast is een snelselectie beschikbaar voor de beoordelingen. In deze snelselectie kun je eenvoudig een combinatie van prestaties en inzetbaarheid selecteren. In de tabel met beoordeelde medewerkers heb je dan direct inzichtelijk welke medewerkers voldoen aan je criteria.

Inhoud

Procesinformatie

Op dit werkblad wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel gevoerde gesprekken er zijn geweest en welke medewerkers er zijn zonder gesprek.

Het werkblad ziet er als volgt uit:

Wat kan je selecteren

Er kan gefilterd worden op de volgende velden:

 • Werkgever
 • Afdeling
 • Functietype
 • Functie
 • Jaar gesprek
 • Type gesprek
 • Dienstbetrekking

Ook is het mogelijk in een dimensie vanuit een tabel te filteren, zoals bijvoorbeeld Medewerker of Leidinggevende.

De KPI’s

 • Aantal gevoerde gesprekken: het aantal gevoerde gesprekken. Daarnaast wordt het aantal medewerkers getoond.
 • Gemiddeld aantal gesprekken per medewerker: het aantal gesprekken gedeeld door het aantal medewerkers.
 • Aantal medewerkers zonder gesprek: het aantal medewerkers welke nog geen gesprek hebben gehad.

Tabellen

Op dit werkblad zijn twee tabellen aanwezig:

 • Laatst gevoerde gesprek per medewerker

  In deze tabel wordt de datum van het laatst gevoerde gesprek per medewerker weergegeven. Hierbij wordt de Medewerker, Afdeling, Functie, Leidinggevende en de datum van het laatste gesprek getoond.

 • Medewerkers zonder gesprek

  In deze tabel worden de medewerkers weergegeven die geen gesprek hebben gehad. Hierbij wordt de Medewerker, Afdeling, Functie, Leidinggevende en het aantal dienstjaren getoond.

Gesprekkendossier

Op dit werkblad wordt getoond welke doelstellingsgesprekken, voortgangsgesprekken en beoordelingsgesprekken er zijn geweest.

Het werkblad ziet er als volgt uit:

Wat kan je selecteren

Er kan gefilterd worden op de volgende velden:

 • Werkgever
 • Afdeling
 • Functietype
 • Functie
 • Leidinggevende
 • Medewerker

Ook is het mogelijk in een dimensie vanuit een tabel te filteren, zoals bijvoorbeeld Datum gesprek of Inzetbaarheid.

Er zijn drie tabellen aanwezig. In de tabellen wordt de medewerker, de datum van het gesprek en het gespreksverslag weergegeven. In de tabel met de beoordelingsgesprekken, worden ook de inzetbaarheid en de prestatie weergegeven.

Afsprakendossier

Op dit werkblad wordt getoond welke afspraken er zijn gemaakt. Het gaat dan om competenties, doelen en algemene afspraken.

Het werkblad ziet er als volgt uit:

Wat kan je selecteren

Er kan gefilterd worden op de volgende velden:

 • Werkgever
 • Afdeling
 • Functietype
 • Functie
 • Leidinggevende
 • Medewerker

Ook is het mogelijk in een dimensie vanuit een tabel te filteren, zoals bijvoorbeeld Datum gesprek.

Er zijn drie tabellen aanwezig, de tabel met competentie afspraken, met doelen afspraken en met algemene afspraken. Bij de doelen en algemene afspraken worden alleen de afspraken zichtbaar met een streefdatum.

Laatst beoordeelde competenties

Op dit werkblad worden de laatst beoordeelde competenties weergegeven met de gewenste en toegekende scores.

Het werkblad ziet er als volgt uit:

Wat kan je selecteren

Er kan gefilterd worden op de volgende velden:

 • Werkgever
 • Afdeling
 • Functietype
 • Functie
 • Leidinggevende
 • Medewerker

Spindiagram (radardiagram)

In het spindiagram wordt zichtbaar wat de gewenste scores zijn per competentie en wat de toegekende scores zijn per competentie. In deze grafiek kan je goed inzichtelijk krijgen of de toegekende scores overeenkomen met de gewenste scores. Als er niet gefilterd is, is dit een grafiek die alle laatst beoordeelde competenties laat zien. Je kan uiteraard ook filteren, bijvoorbeeld op één medewerker.

Draaitabel

Op dit werkblad is één draaitabel aanwezig, waarin de details zichtbaar zijn van de laatst beoordeelde competenties per medewerker. De tabel is verdicht per medewerker. Je kan door middel van het kruisje voor een medewerker de laatst beoordeelde competenties zichtbaar maken. Daarnaast zie je de gewenste scores en de toegekende scores per medewerker en competentie.

Wil je de gegevens zichtbaar hebben per competentie? Dan sleep je het veld Competentie voor het veld Medewerker. Op die manier zie je de totale scores verdicht per competentie en dan kan je per competentie zien welke medewerkers voor het laatst gescoord zijn op die competentie.

Laatst beoordeelde doelen

Op dit werkblad worden de laatst beoordeelde doelen weergegeven met de gemiddelde beoordeling per doel en het aantal beoordelingen per score. Ook worden de details van de laatst beoordeelde doelen weergegeven in een tabel.

Wat kan je selecteren

Er kan gefilterd worden op de volgende velden:

 • Werkgever
 • Afdeling
 • Functietype
 • Functie
 • Leidinggevende
 • Medewerker

Grafieken

Er zijn twee grafieken aanwezig op dit werkblad:

 • Gemiddelde beoordeling per doel: hier wordt de gemiddelde beoordeling per doel weergegeven. Je kan eventueel op een doel in de grafiek klikken om daarop te filteren.
 • Aantal beoordelingen per score: hier wordt het aantal beoordelingen per score (onvoldoende, voldoende, goed, excellent, etc.) weergegeven. Je kan eventueel op een score in de grafiek klikken om daarop te filteren.

Tabel

In de tabel worden de details weergegeven van de laatst beoordeelde doelen. In de tabel worden de volgende velden weergegeven:

 • Afdeling
 • Functie
 • Medewerker
 • Streefdatum
 • Realisatiedatum
 • Deadline behaald
 • Doel
 • Status
 • Score
 • Verantwoordelijke

Je kan op elk van de velden in deze tabel filteren door op één of meerdere waarden in de tabel te klikken.

Laatst toegekende beoordelingen

Op dit werkblad worden de laatst toegekende beoordelingen weergegeven met de gemiddelde beoordeling per competentietype en competentie. Ook wordt het aantal beoordelingen per score weergegeven en worden de details van de laatst toegekende beoordelingen weergegeven in een tabel.

Wat kan je selecteren

Er kan gefilterd worden op de volgende velden:

 • Werkgever
 • Afdeling
 • Functietype
 • Functie
 • Leidinggevende
 • Medewerker

Grafieken

Er zijn twee grafieken aanwezig op dit werkblad:

 • Gemiddelde beoordeling per competentietype en competentie: hier wordt de gemiddelde beoordeling per competentie weergegeven. Je kan eventueel op een competentie in de grafiek klikken om daarop te filteren. Je kan via de index ook op een specifiek competentietype filteren door erop te klikken.
 • Aantal beoordelingen per score: hier wordt het aantal beoordelingen per score (onvoldoende, voldoende, goed, excellent, etc.) weergegeven. Je kan eventueel op een score in de grafiek klikken om daarop te filteren.

Tabel

In de tabel worden de details weergegeven van de laatst toegekende doelen. In de tabel worden de volgende velden weergegeven:

 • Afdeling
 • Medewerker
 • Dienstjaren bij beoordeling
 • Functie
 • Competentie
 • Ontwikkeling mogelijk
 • Score
 • Datum beoordeling

Je kan op elk van de velden in deze tabel filteren door op één of meerdere waarden in de tabel te klikken.

Vlootschouw

Het werkblad ziet er als volgt uit:

Wat kan je selecteren

Er kan gefilterd worden op de volgende velden:

 • Werkgever
 • Afdeling
 • Functietype
 • Functie
 • Leidinggevende

Standaard toont dit werkblad alle mogelijke beoordelingscriteria in de prestatie en inzetbaarheid. Deze zie je ook als bepaalde criteria door een selectie of autorisatie niet beschikbaar zijn binnen de beoordelingen. Hierdoor blijft het totaaloverzicht inzichtelijk.

Daarnaast is een snelselectie beschikbaar voor de beoordelingen. In deze snelselectie kun je eenvoudig een combinatie van prestaties en inzetbaarheid selecteren. In de tabel met beoordeelde medewerkers heb je dan direct inzichtelijk welke medewerkers voldoen aan je criteria.

De volgorde van de rijen voor inzetbaarheid en de kolommen voor prestatie wordt bepaald door de code in de vrije tabellen voor deze waardes. Wanneer de standaard tabellen dus aangevuld worden, is het van belang dat de codes een logische volgorde hebben, zodat de waardes op een juiste volgorde gepresenteerd worden.

Direct naar