Dashboard Afspiegelingsbeginsel

Het dashboard geeft inzicht in het afspiegelingsbeginsel. Op basis van dit beginsel kun je bepalen welke medewerkers ontslagen kunnen worden bij ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Let op:

Het dashboard geeft bedrijfseconomisch inzicht in deze materie. Het dashboard houdt geen rekening met cao-specifieke regelingen en andere afspraken tussen werkgever en medewerkers of andere partijen.

Als je geautoriseerd bent voor de InSite-pagina van een dashboard, kun je het dashboard raadplegen.

Zie ook:

Direct naar