Liquiditeit

Liquiditeit op korte termijn. Er wordt zes weken vooruit gekeken. De berekeningen zijn op basis van gegevens die vastliggen in Profit.

Inhoud

Inrichting

Alle bedragen die je ziet staan in Euro's. Werk je met vreemde valuta, dan zijn deze dus omgerekend naar euro's.

Let op:

Je ziet alleen gegevens die vastgelegd zijn in Profit. De bedragen die automatisch worden geïncasseerd van je bankrekening zoals huur, energie of telefoon zitten dus niet in de berekening. Bedenk dat voordat je op basis van dit dashboard financiële keuzes maakt.

Liquiditeit

De liquiditeit van de huidige week plus die van de komende 6 weken.

Wat kan je selecteren

Je moet één administratie kiezen of een administratieset. Op dit dashboard is filterautorisatie op administratie van toepassing. Zijn de bedragen in gehele getallen te groot, zet de afronding dan op bedragen x 1.000

Overige ontvangsten/uitgaven

Als er bedragen zijn die niet in Profit vastgelegd worden, kan je de liquiditeitsprognose beïnvloeden. Je kan zelf de velden “Overige ontvangsten niet in Profit” en “Overige uitgaven niet in Profit” vullen en voorzien van de week waarin dit mee moet tellen. Vul hier altijd het volledige bedrag in zonder interpunctie. De afronding houdt hier in de verwerking rekening mee.

KPI’s

Hier zie je direct hoe je liquiditeit van de huidige week (503.160) eruit ziet in de aankomende weken. Op het volgende werkblad zie je hoe deze bedragen zijn opgebouwd.

Liquiditeitsprognose

Je ziet hier alle (te verwachten) ontvangsten positief getoond. Alle (te verwachten) uitgaven daarentegen worden negatief getoond. Op die manier kan je snel zien of je grote inkomsten of uitgaven verwacht.

Dagboek totalen

Hier zie je alle saldo’s van je financiële dagboeken (503.160). Heb je een dagboek in een vreemde valuta dan zie je dat deze wordt omgerekend tegen de actuele koers naar euro’s. Er verschijnen in dat geval ook twee extra kolommen in de tabel met het bedrag in de vreemde valuta en de valuta-eenheid.

Details liquiditeit

Op dit werkblad zie je de details in de vorm van een draaitabel.

Wat kan je selecteren

Je moet één administratie kiezen of een administratieset. Op dit dashboard is filterautorisatie op administratie van toepassing. Zijn de bedragen in gehele getallen te groot, zet de afronding dan op bedragen x 1.000

Overige ontvangsten/uitgaven

Als er bedragen zijn die niet in Profit vastgelegd worden, kan je toch de liquiditeitsprognose beïnvloeden. Je kan zelf de velden “Overige ontvangsten niet in Profit” en “Overige uitgaven niet in Profit” vullen. Vul hier altijd het volledige bedrag in zonder interpunctie. De afronding houdt hier in de verwerking rekening mee.

Verklaring van de velden uit de liquiditeitsprognose.

Let op:

Als je bepaalde velden niet ziet in het dashboard , dan hebben ze in alle weken een waarde 0 en worden daarom niet getoond.

Verwachte liquiditeit

Totaal van Liquiditeit + Ontvangsten + Te verwachte ontvangsten - Uitgaven - Te verwachte uitgaven

Liquiditeit

In de eerste (huidige) week is dit het saldo van je financiële dagboeken. In de weken erna is het de verwachte liquiditeit van de week ervoor.

Ontvangsten

Totaal van Debiteuren + Reeds vervallen posten(deb) + Vooruitbetaling (deb) + Overige ontvangsten

Debiteuren

Alle financiële facturen die geboekt zijn op rekeningtype 2 (debiteuren) waarbij de jaar/week van de vervaldatum groter of gelijk is aan de huidige jaar/week. Ook het factuurnummer moet gevuld zijn. Het bedrag wordt getoond in de week van de vervaldatum

Reeds vervallen posten (deb)

Alle financiële facturen die geboekt zijn op rekeningtype 2 (debiteuren) waarbij de jaar/week van de vervaldatum kleiner is dan de huidige jaar/week. Ook het factuurnummer moet gevuld zijn. Alle vervallen posten worden alleen in de huidige week getoond, omdat je deze op zeer korte termijn gaat ontvangen.

Nog te ontvangen aanbetalingen

Voorwaarden zijn dat de verwerking van de order “Aanbetalen, levering na aanbetaling” is. En dat de status niet afgehandeld is (in dat geval is het al een pakbon). Als dit het geval is, is de berekning “Bedrag aanbetalen” -/- “Reeds betaald”.

Overige ontvangsten

In de huidige week worden de overige ontvangsten getoond als je deze hebt ingevuld in het vrije veld.

Te verwachten ontvangsten

Totaal van Nog te factureren abonnementen + Nog te factureren termijnen + Nog te factureren pakbonnen + Nog te factureren nacalculatie + Nog te factureren cursussen + Nog te journaliseren facturen.

Let op:

Voor het aantal dagen van de betaalvoorwaarde wordt uitgegaan van de betaalvoorwaarde zoals deze is opgegeven bij debiteur.

Nog te factureren abonnementen

Het is een lopend abonnement. De begindatum factuurcyclus is kleiner dan vandaag. Als het aantal dagen gevuld is, wordt dit van de factuurdatum afgetrokken. Bij de factuurdatum wordt het aantal dagen van de betaalvoorwaarde opgeteld. In de week van de datum die daaruit komt wordt het bedrag getoond.

Let op:

Alleen de abonnementen waarbij de administratie gelijk is aan de geselecteerde administratie worden meegenomen in de berekening. Abonnementen zonder administratie komen nooit in het overzicht naar voeren.

Nog te factureren termijnen

Er wordt gekeken naar de vervaldatum van het factuurtermijn. Als deze kleiner is dan vandaag, dan wordt het bedrag in de huidige week getoond. Is deze groter dan wordt hij in de week van de vervaldatum getoond. Daarnaast moet het vinkje Gefactureerd uitstaan. Bij de berekening wordt het aantal dagen van de betaalvoorwaarde opgeteld. Als er geen vervaldatum is opgegeven bij een termijn, maar hij is wel gereedgemeld (en nog niet gefactureerd) dan nemen we de dag van vandaag + de betaalvoorwaarde. Als er geen vervaldatum aanwezig is en hij is ook niet gereedgemeld, dan komt dit termijn niet in de liquiditeit naar voren.

Nog te factureren pakbonnen

Het gaat om actieve pakbonnen die wel al zijn gereedgemeld. Er wordt eerst gekeken naar de afwijkende leverdatum. Als deze leeg is, de toegezegde leverdatum. Als ook deze leeg is, de gewenste leverdatum. Is er geen leverdatum gevuld, dan wordt de datum van vandaag gekozen. In dat geval wordt er vanuit gegaan dat deze direct gefactureerd kan worden. Bij deze leverdatum (of vandaag) wordt het aantal dagen van de betaalvoorwaarde opgeteld en in de week van de uitkomst van de berekening getoond.

Nog te factureren nacalculatie

Doorbelasten is aangevinkt. De nacalculatie is gereedgemeld, maar nog niet gefactureerd. Als de datum van de nacalculatieregel kleiner is dan vandaag, hanteer ik vandaag. Anders de datum van de nacalculatieregel. Bij vandaag of de datum van de nacalculatie wordt het aantal dagen van de betaalvoorwaarde opgeteld en in de week van de uitkomst van de berekening getoond.

Nog te factureren cursussen

Het vinkje factureren moet aan staan, de sessiedatum is kleiner dan vandaag en de cursus is nog niet gefactureerd. Bij de sessiedatum wordt het aantal dagen van de betaalvoorwaarde opgeteld en in de week van de uitkomst getoond. Als deze kleiner is dan vandaag wordt de waarde in de huidige week getoond.

Nog te journaliseren facturen

We gingen er vanuit dat facturen onder debiteuren naar voren komen, maar het kan ook zijn dat ze al aangemaakt zijn, maar nog niet gejournaliseerd. De factuur mag niet afgehandeld zijn. In de week van de vervaldatum wordt het bedrag getoond. Is deze kleiner dan vandaag, dan zie je deze terug in de huidige week.

Nog te factureren concepten

Het concept moet op factureerbaar staan. Bij de datum van het concept wordt het aantal dagen van de betaalvoorwaarde geteld. In de week van deze datum komt het bedrag terug in het overzicht. Is die datum kleiner dan vandaag, dan zie je het bedrag in de huidige week.

Incasso’s onderweg

Als een incassobatch de status Onderweg heeft, wordt de verwerkingsdatum gehanteerd.

Uitgaven

Totaal van Crediteuren + reeds vervallen posten(cre) + Vooruitbetaling(cre) +Niet definitieve BTW aangifte + Nog aan te geven BTW + Salarissen + Overige uitgave

Crediteuren

Alle financiële facturen die geboekt zijn op rekeningtype 3 (crediteuren) waarbij de jaar/week van de vervaldatum groter of gelijk is aan de huidige jaar/week. Ook het factuurnummer moet gevuld zijn. Het bedrag wordt getoond in de week van de vervaldatum.

Reeds vervallen posten (cre)

Alle financiele facturen die geboekt zijn op rekeningtype 3 (crediteuren) waarbij de jaar/week van de vervaldatum kleiner is dan de huidige jaar/week. Ook het factuurnummer moet gevuld zijn. Alle vervallen posten worden alleen in de huidige week getoond, omdat je die op zeer korte termijn gaat betalen.

Niet definitieve BTW aangifte

Als je al een BTW-aangifte hebt aangemaakt, maar deze is nog niet verstuurd, wordt deze hier getoond. De uiterste betaaldatum uit de aangifte wordt gebruikt om te bepalen in welke week deze getoond wordt.

Nog aan te geven BTW

Alle btw mutaties die nog niet gekoppeld zijn aan een btw-aangifte (al dan niet definitief) worden hier getoond. Als er al een niet definitieve aangifte aanwezig is, zullen de bedragen in diezelfde week getoond worden. Als er nog geen niet definitieve aangifte is, wordt deze bepaald aan de hand van de instellingen en zullen de bedragen in die week getoond worden.

Let op:

Als je dus werkt met kwartaalaangifte kan het zijn dat je deze onderdelen een lange tijd niet ziet, aangezien je maar 6 weken vooruit kijkt.

Salarissen

De salarissen die op Voorlopig verwerkt staan, worden getoond in het overzicht. De betaaldatum uit de salarisverwerking is bepalend voor de week waarbij het bedrag wordt getoond.

Overige uitgaven

In de huidige week worden de overige uitgaven getoond als je deze hebt ingevuld in het vrije veld.

Te verwachten uitgaven

Totaal van Openstaande verplichtingen + Nog te betalen ontvangsten + Betalingen onderweg

Openstaande verplichtingen

Een verplichting wordt vastgelegd op jaar en periode (maand). In het liquiditeitsoverzicht is dit dan de eerste van die maand.

Nog te betalen ontvangsten

Alleen als een inkooporder nog geen verplichting is geworden, zal de nog niet betaalde goederenontvangst hier getoond worden. Daarnaast moet de status van de ontvangst nog Actief zijn. Net als bij de pakbon is een te betalen goederenontvangst iets wat meteen kan gebeuren, dus wordt de datum van vandaag gehanteerd. Daarbij opgeteld het aantal dagen van de betaalvoorwaarde.

Betalingen onderweg

Als een batch met betalingen de status Onderweg heeft, wordt de verwerkingsdatum gehanteerd.

Liquiditeit incl. risicomarge

Op dit werkblad zie je een lijngrafiek van je totale liquiditeit per week. Er is echter nog een veld bijgekomen, namelijk "bepaal je buffer".

Wat kan je selecteren

Je moet één administratie kiezen of een administratieset. Op dit dashboard is filterautorisatie op administratie van toepassing. Zijn de bedragen in gehele getallen te groot, zet de afronding dan op bedragen x 1.000

Overige ontvangsten/uitgaven

Als er bedragen zijn die niet in Profit vastgelegd worden, kan je toch de liquiditeitsprognose beïnvloeden. Je kan zelf de velden “Overige ontvangsten niet in Profit” en “Overige uitgaven niet in Profit” vullen. Vul hier altijd het volledige bedrag in zonder interpunctie. De afronding houdt hier in de verwerking rekening mee.

Bepaal je buffer

Wanneer vind je dat je een veilige buffer hebt.Vul hier altijd het volledige bedrag in zonder interpunctie. De afronding houdt hier in de verwerking rekening mee.

Liquiditeit incl. risicomarge

De grafiek toont je totale liquiditeit per week. Belangrijk om te weten is wanneer je je in een risicozone bevindt. Je 0-lijn is niet altijd je “risicolijn”. In Profit kan je in de eigenschappen van je bankrekeningen een waarde vastleggen wat je RC krediet is bij die bank. Al deze kredieten bij elkaar opgeteld bepaald je absolute minimumlijn (deze worden dus afgetrokken van je 0-lijn). Deze komt als rode “referentielijn” in beeld. De buffer die je instelt bepaald eigenlijk vanaf wanneer je vindt dat je “veilig” bent. Deze lijn zal als groene “referentielijn” in beeld komen. Alles wat tussen de rode en groene lijn zit is eigenlijk je risico. Alles boven de groene lijn is goed en onder de rode lijn is heel slecht want dan heb je meer geld nodig dan dat je kunt besteden.

Direct naar