Dashboard Event intelligence

Het dashboard geeft inzicht in event management, omzet, de mate waarin deelnemers die zich hebben ingeschreven ook daadwerkelijk aanwezig zijn. Je hebt ook inzicht in beschikbare plaatsen per event en je kunt zien of er onder de gasten ook klanten zijn.

Voor optimale informatie moet je evenementen factureren via Cursussen in Profit CRM. Houd de presentie bij en vul per evenement de minimale en maximale bezetting.

Als je geautoriseerd bent voor de InSite-pagina van een dashboard, kun je het dashboard raadplegen.

Zie ook:

Inhoud

Werkblad Toekomstige evenementen

Dit werkblad biedt inzicht in de evenementen vanaf vandaag.

Gebruik de knoppen om te schakelen tussen evenementen/sessies en weken/maanden. Als je je keuze hebt gemaakt, wordt het dashboard direct bijgewerkt.

KPI: Aantal toekomstige sessies/evenementen

Het aantal sessies of evenementen vanaf vandaag.

Staafdiagram: Aantal toekomstige sessies/evenementen

De verdeling van toekomstige evenementen per week of per maand. Als het werkblad per week wordt getoond, zie je onder het staafdiagram de weeknummers. Als het werkblad per maand wordt getoond, zie je onder het staafdiagram de maandnummers.

KPI: Bezettingsgraad deze week

De bezettingsgraad als percentage.

Formule: (Aantal ingeschreven gasten deze week / Aantal mogelijke inschrijvingen deze week) x 100.

Afronding op gehele getallen.

KPI: Bezettingsgraad volgende week

De bezettingsgraad als percentage.

Formule: (Aantal ingeschreven gasten volgende week / Aantal mogelijke inschrijvingen volgende week) x 100.

Afronding op gehele getallen.

Tabel: Toekomstige evenementen / sessies

Overzicht van alle evenementen vanaf vandaag.

  • Verwachte omzet

    Omzet gebaseerd op het aantal gasten x verkoopprijs cursus.

  • Nog te behalen omzet

    Omzet gebaseerd op het aantal vrije plaatsen x verkoopprijs cursus.

Werkblad Historische evenementen

Dit werkblad biedt inzicht in evenementen of sessies uit het verleden.

Selecteer eerst de jaren waarover je het dashboard wilt zien en bepaal (rechtsboven) of je evenementen of sessies wilt zien.

KPI: Bezettingsgraad [jaar]

De bezettingsgraad als percentage voor de door jou geselecteerde jaren.

Formule: (Aantal ingeschreven gasten / Aantal mogelijke inschrijvingen) x 100.

Je ziet alleen de geselecteerde jaren.

KPI: Ingeschreven gasten

Het aantal ingeschreven gasten in de door jou geselecteerde jaren.

Percentage aanwezig = Aantal aanwezig gemelde gasten / aantal ingeschreven gasten * 100

Staafdiagram: Aantal georganiseerde evenementen/sessies per jaar

De evenementen of sessies in de door jou geselecteerde jaren.

Diagram: trend van de bezettingsgraad

Dit diagram toont de bezettingsgraad in de door jou geselecteerde jaren. Hierdoor kun je snel trends zien over meerdere jaren en ingrijpen om een lage bezettingsgraad in de toekomst te voorkomen. Als je bijvoorbeeld een lage bezetting ziet tijdens de zomermaanden, kun je voor deze periode korting geven of vouchers uitdelen om het aantal inschrijvingen te verhogen.

Staafdiagram: Gemiddelde bezetting per evenement [jaar]

De gemiddelde bezettingsgraad per evenement op basis van de jaren die je geselecteerd hebt.

Wetkblad No shows

Dit werkblad biedt inzicht in de gasten die niet zijn komen op dagen. Dit zijn gasten die zich wel hebben ingeschreven maar die niet present gemeld zijn.

Let op:

De inschrijvingen en presentie (aanwezigheid) op dit werkblad zijn gebaseerd op de aantallen op het tabblad Presentie in Profit. Als een evenement meerdere dagen duurt, zal een gast iedere dag opnieuw “geteld” worden. Dit heeft invloed op de berekening van de No show op evenementen die meerdere dagen duren.

Standaard zie je de gegevens van het huidige jaar. Filter op bepaalde jaren en andere gegevens om meer inzicht te krijgen.

KPI: Aantal ingeschreven gasten

Het totaal ingeschreven gasten (o.b.v. de presentielijst) op alle gegeven evenementen.

KPI: No shows

No shows als percentage.

Formule: (Aantal niet present gemelde gasten / Aantal ingeschreven gasten) x 100%

Staafdiagram: No shows per jaar

No shows weergegeven als percentage per jaar.

Formule: (Aantal niet present gemelde gasten / Aantal ingeschreven gasten) x 100%

Lijngrafiek: Trend van de no shows

Per maand zie je het percentage van de no shows. Als je meerdere jaren hebt geselecteerd, dan kun je zien in welke maanden gemiddeld meer no shows voorkomen dan anders.

Staafdiagram:No shows per organisatie/persoon [jaar]

Je ziet bij welke organisaties of personen veel no shows voorkomen.

Werkblad Aanwezigheid

Dit werkblad biedt gedetailleerd inzicht in de aanwezigheid. Begin met het filter linksboven:

  • Filter op een evenement om de cursisten per evenement te zien.
  • Filter op cursist om de evenementen te zien waarbij de cursist was ingeschreven.

Werkblad Omzet

Dit werkblad biedt inzicht in de gefactureerde en nog te factureren omzet.

Standaard zie je de gegevens van het huidige jaar. Filter op bepaalde jaren en andere gegevens om meer inzicht te krijgen.

Je kunt ook filteren op Type evenement (medewerker/klant/klantspecifiek).

KPI: Totale gefactureerde omzet [jaar]

De totale omzet op basis van de regelbedragen van alle evenementen.

KPI: Nog te factureren

Dit is omzet van evenementen die al wel gehouden zijn, maar nog niet gefactureerd is. Er wordt gekeken naar de ingestelde verkoopprijs. Is er een afwijkende prijs opgegeven, dan zal deze aangehouden worden. Het veld Factureren bij de gast moet aangevinkt zijn.

Staafdiagram: Totaal gefactureerd per type evenement

De totale omzet voor de geselecteerde jaren op basis van de regelbedragen van alle evenementen (op basis van het filter Type evenement).

Staafdiagram: Omzet per jaar

De totale omzet per jaar op basis van de regelbedragen van alle evenementen. De getoonde jaren zijn afhankelijk van het filter op jaar.

Werkblad Niet gefactureerde omzet

Dit werkblad biedt inzicht in je alle omzet die niet gefactureerd wordt. Er wordt gekeken naar de ingestelde verkoopprijs. Is er een afwijkende prijs opgegeven, dan zal deze aangehouden worden. Het veld Factureren bij de gast mag niet aangevinkt zijn.

Standaard zie je de gegevens van het huidige jaar. Filter op bepaalde jaren en andere gegevens om meer inzicht te krijgen.

KPI: Niet gefactureerde omzet [jaar]

Totale niet te factureren omzet.

Deze KPI heeft betrekking op alle evenementen die wel gegeven zijn, maar niet gefactureerd zullen worden.

Je ziet ook het percentage t.o.v. de totale gefactureerde omzet.

Formule (KPI: Niet te factureren omzet / KPI: Totaal gefactureerde omzet) * 100.

KPI: Waarvan gratis evenementen

Niet gefactureerde omzet op basis van evenementen die gratis zijn.

KPI: Waarvan evenementen met korting

Niet gefactureerde omzet op basis van de korting die op de evenementen is gegeven.

Staafdiagram: Niet gefactureerde omzet per jaar

De totale omzet per jaar die niet gefactureerd is.

Staafdiagram: Niet gefactureerde omzet per evenement / gast / organisatie/persoon [jaar]

Je bepaalt zelf of het diagram getoond wordt op basis van evenement, gast of organisatie/persoon.

De omzet per evenement die niet gefactureerd is. Je ziet in de legenda dat er onderscheid wordt gemaakt tussen gratis evenementen en evenementen met korting.

Wetkblad Evenementinformatie

Dit werkblad biedt inzicht in details van de gasten van je evenementen.

KPI: Gemiddelde omzet per gast [jaar]

De gemiddelde omzet per gast.

Formule: Totaal aan van gefactureerde bedragen / aantal evenementen waarbij de gast aanwezig is geweest.

Tabel: Evenementen zonder locatie

Evenementen waarbij geen locatie is vastgelegd.

Cirkeldiagram: Verdeling per type evenement

Verdeling op basis van klantcursus, klantspecifieke cursus of medewerkercursus.

Staafdiagram: Populaire locaties

Het aantal evenementen per locatie. Dit heeft betrekking op ingeplande locaties van reeds gegeven evenementen en toekomstige evenementen.

Direct naar