Dashboard Project Self Service

Het dashboard biedt inzicht in de voortgang per project. Het dashboard toont alleen zinvolle gegevens als je voortgang en teams gebruikt.

Als je geautoriseerd bent voor de InSite-pagina van een dashboard, kun je het dashboard raadplegen.

Zie ook:

Inhoud

Werkblad Dashboard

Dit werkblad biedt een algemeen overzicht voor de voortgang van een project.

Uren gepland

Totaal aantal voorcalculatie-uren.

Dat_BI db Project Self Service - Werkblad Dashboard - KPI - Kosten

Uren besteed

Totaal aantal uren besteed uit de geboekte voortgang.

Dat_BI db Project Self Service - Werkblad Dashboard - KPI - Uren nog nodig

Uren nog nodig

Totaal aantal uren nog nodig uit de geboekte voortgang.

Dat_BI db Project Self Service - Werkblad Dashboard - KPI - Uren nog nodig

Uren uitloop

Totaal aantal uitloop-uren.

Dat_BI db Project Self Service - Werkblad Dashboard - KPI - Uren uitloop

Voortgangspercentage

Percentage voortgang van het project.

Dat_BI db Project Self Service - Werkblad Dashboard - KPI - Voortgangspercentage

Tabel: Detailgegevens

In de tabel worden de detailgegevens van de totalen weergegeven, zoals de projectnaam, de projectactiviteit, het teamlid, de uren gepland, besteed, nog nodig, uren uitloop en het voortgangspercentage.

Werkblad Voortgang

Op het werkblad Voortgang moet je eerst een dimensie selecteren op basis waarvan je de voortgang wilt zien. Vervolgens kun je met de filters nog verder inzoomen.

Voortgang o.b.v.

Selecteer de dimensie op basis waarvan je de voorgang wilt zien:

Dat_BI db Project Self Service - Werkblad Voortgang (10)

Voortgang (per project, projectactiviteit of teamlid)

In dit diagram wordt de voortgang per project weergegeven.

BI_Dashb_PSS_6.png

Voortgangspercentage (per project, projectactiviteit of teamlid)

In dit diagram wordt het voortgangspercentage per project, projectactiviteit of teamlid weergegeven.

Dat_BI db Project Self Service - Werkblad Voortgang (30)

Werkblad Voortgangverloop

Op het werkblad Voortgangverloop moet je eerst een project en daarna een projectactiviteit selecteren. Het verloop kan alleen op die manier getoond worden.

Selecteer een project

Selecteer een project en daarna een projectactiviteit waarvan je het verloop wilt zien:

Dat_BI db Project Self Service - Werkblad Voortgangverloop (10)

Voortgang in uren ten opzichte van het geplande aantal uren

In dit diagram wordt de voortgang in uren per projectactiviteit van een project weergegeven. Dat_BI db Project Self Service - Werkblad Voortgangverloop (20)

Werkblad Projectopbouw

De Projectopbouw kun je alleen per project zien, selecteer daarom altijd één project.

Projectactiviteiten van het project

In dit diagram worden de projectactiviteiten van het geselecteerde project weergegeven.

Dat_BI db Project Self Service - Werkblad Projectopbouw (10)

Werkblad Uitloop

Op het werkblad Uitloop geldt hetzelfde als het tabblad Voortgang. Je moet eerst een dimensie selecteren op basis waarvan je de uitloop wilt zien. Vervolgens kun je met de filters nog verder inzoomen.

Bepaal op basis waarvan je de uitloop wilt zien

Selecteer de dimensie op basis waarvan je de uitloop wilt zien:

Dat_BI db Project Self Service - Werkblad Uitloop (10)

Uitloop (per project, projectactiviteit of teamlid)

In dit diagram wordt de uitloop per project, per projectactiviteit of teamlid weergegeven.

Dat_BI db Project Self Service - Werkblad Uitloop (20)

Werkblad Verdeling alle teams, teamleden

Op dit werkblad zie je wie aan welke projecten en teams gekoppeld is.

Dat_BI db Project Self Service - Werkblad Verdeling alle teams (10)

Tabel: Detailgegevens

In de tabel worden de detailgegevens van de teamleden, teams en projecten getoond.

Projectleider

Als je filtert op het veld interne of externe projectleider kun je met (Ctrl+F) direct zoeken en filteren op een specifieke projectleider. Op het moment dat je een selectie hebt, kun je het filterveld in de donkergrijze balk ook openen om een andere (of meerdere) projectleider te tonen.

Direct naar