Dashboard Vlootschouw

Het dashboard biedt inzicht in het functioneren en de doorgroeimogelijkheden van medewerkers.

De data die gebruikt wordt voor dit dashboard komen op twee manieren tot stand:

  1. De beoordelingen bijhouden in HRM / Medewerker / Medewerker, tabblad Beoordeling.
  2. De data ingevuld uit de gesprekkencyclus van het beoordelingsgesprek.

Standaard tonen de dashboards alle mogelijke beoordelingscriteria in de prestatie en inzetbaarheid. Deze zie je ook als bepaalde criteria door een selectie of autorisatie niet beschikbaar zijn binnen de beoordelingen. Hierdoor blijft het totaaloverzicht inzichtelijk.

Daarnaast is een snelselectie beschikbaar voor de beoordelingen. In deze snelselectie kun je eenvoudig een combinatie van prestaties en inzetbaarheid selecteren. In de tabel met beoordeelde medewerkers heb je dan direct inzichtelijk welke medewerkers voldoen aan je criteria.

De volgorde van de rijen voor inzetbaarheid en de kolommen voor prestatie wordt bepaald door de code in de vrije tabellen voor deze waardes. Wanneer de standaard tabellen dus aangevuld worden, is het van belang dat de codes een logische volgorde hebben,zodat de waardes op een juiste volgorde gepresenteerd worden.

Voor het dashboard is het nodig dat zowel de prestatie als de inzetbaarheid gevuld is in de beoordeling. Als één van de twee niet gevuld is, wordt deze beoordeling niet meegenomen in het dashboard.

Als je geautoriseerd bent voor de InSite-pagina van een dashboard, kun je het dashboard raadplegen.

Zie ook:

Direct naar