Dashboard Formatiebeheer

Dit dashboard geeft inzicht in de formatie en de begroting per formatieplaats. Je kunt de formatie en de begroting met elkaar vergelijken per aantal FTE of per aantal medewerkers. Het dashboard geeft een totaaloverzicht over de hele organisatie, maar ook details per formatieplaats. Daarnaast is er een werkblad met de mutaties in je formatie. Hierdoor kun je eenvoudig bepalen waarom er te weinig of juist teveel formatie is.

Inrichting

De activering Medewerkerautorisatie op basis van formatieverdeling moet zijn ingeschakeld.

Voor dit dashboard is het van belang dat de volgende geplande taken uitgevoerd worden:

 • Vernieuwen actuele gegevens
 • Vullen HRM tabellen t.b.v. Profit BI
 • Dashboards vernieuwen

Inhoud

Formatie per periode

Op dit werkblad krijg je inzicht in de formatie per periode binnen een formatiebudget.

Wat kan je selecteren?

Je kunt filters instellen voor het jaar, de periode en voor een formatieplaats. Verder kan je bij de berekening kiezen voor:

 • Aantal FTE
 • Aantal medewerkers
 • Loonkosten
 • Loonkosten en aantal FTE

De keuze van deze berekening beïnvloedt de lijngrafiek, waarin de begroting en de werkelijk weergegeven worden per periode. Wordt er gekozen voor Aantal FTE in de berekening, dan wordt het begroot aantal FTE en het werkelijk aantal FTE weergegeven in de lijngrafiek. Wordt er gekozen voor Aantal medewerkers, dan wordt het begroot en het werkelijke aantal medewerkers weergegeven (headcount).

Wordt er gekozen voor de Loonkosten, dan worden de begrote en werkelijke loonkosten weergegeven. De begrote loonkosten worden vastgelegd in de formatiebegroting zelf.

Wordt er gekozen voor de Loonkosten en FTE , dan worden de begrote en werkelijke loonkosten weergegeven. Het aantal FTE zal in de KPI’s zichtbaar worden.

De werkelijke loonkosten worden berekend op basis van de berekende grondslag Kosten werkgever. Deze berekende grondslag wordt getotaliseerd per medewerker en vervolgens omgeslagen naar het formatieverdelingspercentage van de medewerker. Hierdoor wordt de grondslag verdeeld over de juiste formatieplaatsen.

KPI's

Er worden 6 KPI's weergegeven. De KPI's zijn afhankelijk van de gekozen berekening. Het gaat om de volgende KPI's:

 • Begroot aantal FTE

  Het begroot aantal FTE uit de formatiebegroting. Het gaat hier dan om het begroot aantal FTE van de laatste dag van de gekozen periode.

 • Werkelijk aantal FTE

  Het werkelijk aantal FTE. Het gaat hier dan om het werkelijk aantal FTE van de laatste dag van de gekozen periode.

 • Verschil aantal FTE

  Het verschil tussen Begroot aantal FTE en het Werkelijk aantal FTE.

 • Begroot aantal medewerkers

  Het begroot aantal medewerkers uit de formatiebegroting. Het gaat hier dan om het begroot aantal medewerkers van de laatste dag van de gekozen periode.

 • Werkelijk aantal medewerkers

  Het werkelijk aantal medewerkers. Het gaat hier dan om het werkelijk aantal FTE van de laatste dag van de gekozen periode.

 • Verschil aantal medewerkers

  Het verschil tussen Begroot aantal medewerkers en het Werkelijk aantal medewerkers.

 • Begroot kosten periode

  Het begrote bedrag aan kosten uit de formatiebegroting. Het gaat hier dan om het begrote bedrag keer het begroot aantal FTE van de laatste dag van de gekozen periode.

 • Werkelijke kosten periode

  De werkelijke kosten werkgever op de laatste gekozen periode.

 • Verschil kosten periode

  Het verschil tussen Begroot kosten periode en het Werkelijk kosten periode.

 • Begroot kosten jaar

  Het begrote bedrag aan kosten uit de formatiebegroting. Het gaat hier dan om het begrote bedrag keer het begroot aantal FTE van alle perioden in het laatste jaar van de selectie

 • Werkelijk kosten jaar

  De werkelijke kosten werkgever over het laatste jaar van de selectie.

 • Verschil kosten periode

  Het verschil tussen Begroot kosten jaar en het Werkelijk kosten jaar.

Formatiedetails

Op dit werkblad krijg je inzicht in de details van de formatiebegroting per periode.

Wat kan je selecteren?

Je kunt filters instellen voor het jaar, de periode en voor een formatieplaats. Verder kan je bij de berekening kiezen voor:

 • Aantal FTE
 • Aantal medewerkers
 • Loonkosten
 • Loonkosten en aantal FTE

Daarnaast heb je de keuze om van de medewerkers en de formatieplaats aanvullende kolommen te tonen. Hiermee krijg je ook gelijk meer filter mogelijkheden, want iedere kolom die je toevoegt kan ook op gefilterd worden.

De keuze van deze berekening beïnvloedt de draaitabel, waarin de begroting, de werkelijk en het verschil weergegeven worden per periode, per formatieplaats. Is het verschil positief, dan wordt het verschil in het groen weergegeven, is het verschil negatief, dan wordt het verschil in het rood weergegeven.

Je kunt per medewerker de formatiedetails bekijken aan de hand van het volgende filter:

 1. Ga naar werkblad: Formatiedetails.
 2. Klik onder 'Kolomkiezer' op: Medewerkergegevens.
 3. Selecteer Medewerker om de formatiedetails per medewerker te bekijken.

Formatie mutaties

Op dit werkblad krijg je inzicht in alle mutaties van de formatiebegroting per periode binnen een formatiebudget. Het gaat hierbij om de instroom, uitstroom en doorstroom. Deze details worden per formatieplaats weergegeven.

Wat kan je selecteren?

Je kunt filters instellen voor het formatiebudget, het jaar, de periode en voor een formatieplaats. Verder kan je bij de berekening kiezen voor:

 • Aantal FTE
 • Aantal medewerkers

Daarnaast heb je de keuze om de medewerkers te tonen. Wanneer je de medewerkers toont, dan worden per formatieplaats de medewerkers zichtbaar. De regel Begroot zal dan niet meer getoond worden.

De keuze van de berekening beïnvloedt de draaitabel, waarin de begroting, de werkelijk, de instroom, de doorstroom in, de doorstroom uit, de uitstroom en de wijzigingen weergegeven worden per periode, per formatieplaats.

Direct naar