Dashboard Projectstatistieken

Dit dashboard biedt algemeen inzicht in lopende en afgesloten projecten.

Je moet projecten afmelden en per project een einddatum vastleggen.

Als je geautoriseerd bent voor de InSite-pagina van een dashboard, kun je het dashboard raadplegen.

Zie ook:

Inhoud

Video

Werkblad Verloop projecten

Hoeveel lopende projecten zijn er en wat is de gemiddelde looptijd. Als de einddatum van het project leeg is, wordt 31 december van het volgende jaar gehanteerd. Verder zie je ook het algehele verloop van je projecten in de tijd.

KPI: Lopende projecten

Het aantal lopende projecten. Dit zijn projecten die een begindatum hebben die kleiner is dan of gelijk is aan de huidige maand en een einddatum die leeg is of groter is dan huidige maand. De lopende projecten reageren niet op de filtervelden jaar en maand, omdat het actuele projecten zijn.

Hoe wordt de begindatum bepaald: Als de Begindatum gevuld is wordt deze waarde gebruikt, als deze leeg is, wordt de datum van de aanmaak gebruikt.

Hoe wordt de einddatum bepaald: Als de Werkelijke datum gereed gevuld is wordt deze waarde gebruikt, als deze leeg is, wordt de Datum gereed planning gebruikt. Als ook deze leeg is, dan is er geen einddatum.

KPI: Gemiddelde looptijd van projecten

De begindatum en de einddatum worden van elkaar afgetrokken. Als de einddatum niet gevuld is, dan wordt 31-12 van het volgende jaar gehanteerd als einddatum.

Lijndiagram: Verloop van de projecten

Projecten in de tijd. Voor ieder project wordt tussen de begin- en einddatum een lijn gezet. Deze worden bij elkaar opgeteld per periode en deze zie je in deze grafiek. Als de einddatum niet gevuld is, wordt ook hier 31-12 van het volgende jaar gehanteerd als einddatum.

Tabel: Detailgegevens

Alle projecten, inclusief begin- en einddatum.

Werkblad Nieuwe en beëindigde projecten

Je ziet hoeveel projecten er zijn gestart en hoeveel er inmiddels al zijn afgemeld. In de grafiek zie je hoe dit in de tijd kan worden weergegeven.

KPI: Gestarte projecten

Je ziet hier de som van alle projecten met een begindatum.

KPI: Afgemelde projecten

Dit is de som van alle projecten die het vinkje Afgemeld aan hebben staan. Aangezien hier geen datum aan gekoppeld is, zal dit veld niet reageren op de filtering Jaar en/of Maand.

Staafdiagram: Aantal startende en beëindigde projecten

Per maand worden het aantal startende projecten bij elkaar opgeteld, bepaald door de begindatum. Hetzelfde gebeurd er bij de einddatum. Per maand worden het aantal beëindigde projecten bij elkaar opgeteld, bepaald door de einddatum.

Tabel: Detailgegevens

In deze tabel zie je alle projecten, inclusief begin- en einddatum. Ook zie je hier of het project al afgemeld is of niet.

Direct naar