Dashboard Abonnementen

Wil je de waarde of de aantallen weten? Met dit dashboard ben je in staat om de totale abonnementenadministratie te analyseren. Daarbij kun je ontdekken of sprake is van een toename of afname van de waarde of aantal. Het aantal is gebaseerd op het aantal abonnementen of het aantal abonnementsregels.

Let op:

Op het dashboard Abonnementen wordt geen filterautorisatie op basis van administratie toegepast.

Als dit wel nodig is, gebruik dan het dashboard Abonnementen met administratie-autorisatie.

Op deze pagina wordt op diverse plaatsen verwezen naar het filteren op het veld Branche, dit is de branche van de verkooprelatie. De branche verwijst naar de SBI-code van de organisatie die bij de verkooprelatie hoort. Je vindt de SBI-code in de eigenschappen van de organisatie, tabblad Organisatie.

Inhoud

Inrichting en rekenregels

Er is geen aanvullende inrichting in Profit nodig. Het dashboard gaat uit van abonnementsregels.

Rekenregels

De abonnementswaarde wordt altijd teruggerekend naar de dagwaarde.

Huidige stand

Alle waarden over de actuele stand zijn zichtbaar op dit werkblad.

Wat kan je selecteren

Je kunt selecteren welke abonnementssoort je wilt zien, standaard alle soorten. Welke artikelgroep je wilt zien, standaard alle groepen. Doorsnede per branche, type verkooprelatie en Niet factureren.

De KPI’s tonen de huidige stand van de aantallen binnen de abonnementen. Alle lopende abonnementen worden in maand en jaarwaarde getoond.

Abonnementenverloop

Dit werkblad is gericht op het abonnementenverloop en de loyaliteit van klanten. Zo kan je extra aandacht besteden aan klanten die in een "risicoperiode" zitten.

Wat kan je selecteren

Je kan selecteren welk abonnement je wilt zien, standaard alle abonnementen. Welke abonnementssoort je wilt zien, standaard alle soorten. Welke artikelgroep je wilt zien, standaard alle groepen. Welke branche de debiteur is ingedeeld, standaard alle branches. Welke type verkooprelatie staat er bij de verkooprelatie op de stamkaart ingevuld, standaard alle typen en welke Niet facturen, standaard alle vormen. Je hebt vervolgens de keuzeoptie uit abonnementswaarde, aantallen in abonnementen of aantallen in abonnementsregels.

Lopende abonnementen

De percentages van dit jaar en vorig jaar zijn berekend volgens de formule:

(Aantal beëindigde abonnementen/((aantal abonnementen per 1-1 +/+ aantal abonnementen per 31-12)/2)*100%.

Looptijd lopende abonnementen

De grafiek toont de waarde van de keuzeoptie per jaar van de looptijd van de klant in absolute getallen. Naast de grafiek staat de gemiddelde looptijd in jaren.

Looptijd beëindigde abonnementen

De grafiek toont de waarde van de keuzeoptie per jaar van de looptijd van de klant in absolute getallen. Naast de grafiek staat de gemiddelde looptijd in jaren.

Opzeggingen

Dit tabblad vind je alles over beëindigde abonnementen.

Wat kan je selecteren

Je kan selecteren welke abonnementssoort je wilt zien, standaard alle soorten. Welk artikelgroep je wilt zien, standaard alle groepen. Welke branche de debiteur is ingedeeld, standaard alle branches. Welke type verkooprelatie, standaard alle typen en welke Niet facturen, standaard alle vormen. Je hebt vervolgens de keuzeoptie uit abonnementswaarde, aantallen in abonnementen of aantallen in abonnementsregels.

De grafieken voor opzeggingen in de tijd en per reden beëindiging spreken voor zich.

Het actueel opzegpercentage is de "churn rate" percentage uit de vakliteratuur.

Deze geeft aan hoeveel abonnees een leverancier in een bepaalde periode hebben verlaten. De berekening is als volgt: Opzeggingen / (startwaarde of aantal + aanmeldingen). Uiteraard over de geselecteerde periode. In de waarde naast de grafiek staat de start van huidig jaar tot en met vandaag + aanmeldingen die dit jaar tot en met vandaag nog gedaan zijn, afgezet tegen het aantal opzeggingen van dit jaar tot en met vandaag. Ditzelfde ook voor vorig jaar. In de grafiek wordt het hele jaar weergegeven.

Abonnementen per dwarsdoorsnede

Bepaal zelf vanuit welke invalshoek je de abonnementen wilt zien.

Wat kan je selecteren

Je kunt selecteren welke abonnementssoort je wilt zien, standaard alle soorten. Welke verkooprelatie, standaard alle verkooprelaties. Welke artikelgroep je wilt zien, standaard alle groepen. Welk item je wilt zien, standaard alle items. Welke branche de debiteur is ingedeeld, standaard alle branches. Welke verantwoordelijke de debiteur is ingedeeld, standaard alle verantwoordelijke. Welke type verkooprelatie, standaard alle typen. Doorsnede per abonnementsoort, verkooprelatie, artikelgroep, item, branche, verantwoordelijke en type verkooprelatie. De abonnements waarde, aantallen in abonnementen of aantallen in abonnementsregels.

Details

Op dit tabblad vind je details terug op abonnementsregel niveau.

Wat kan je selecteren

Je kan selecteren welke abonnementssoort je wilt zien, standaard alle soorten. Welk artikelgroep je wilt zien, standaard alle groepen. Welke branche de debiteur is ingedeeld, standaard alle branches. Welke verantwoordelijke staat er bij de verkooprelatie op de stamkaart ingevuld, standaard alle verantwoordelijken en niet factureren, standaard alle vormen en einddatum.

Daarnaast kun je op alle kolommen verder zoeken als je het vergrootglas gebruikt boven de kolom.

Direct naar