BTW Recap

Met het dashboard Btw recapitulatie krijg je inzicht in de aansluiting tussen de Btw-aangifte en de financiële mutaties. Omdat voor de Btw-aangifte de factuurdatum leidend is (in Profit spreken we dan van de Boekstukdatum), kan het voorkomen dat er verschillen ontstaan als je de financiële mutaties van een specifieke periode (op basis van boekingsdatum) vergelijkt met de Btw-aangifte van die specifieke periode (op basis van boekstukdatum). Er zijn een aantal redenen waarom deze verschillen ontstaan en met behulp van dit dashboard wordt inzicht gegeven in deze verklaringen.

Inhoud

Btw recapitulatie

Het werkblad ziet er als volgt uit:

Het filter

Standaard bestaat het filter uit de Periode en de Administratie. Als de knop Jaar actief is (blauw) dan is het filter Jaar beschikbaar. Is de knop Kwartaal actief, dan is het filter Kwartaal beschikbaar en dit geldt ook voor de knop Maand. Is die actief, dan is het filter Maand beschikbaar.

Als de knop Maand actief is en je hebt een maand gefilterd, laten we zeggen bijvoorbeeld 2020 – 10 en je wijzigt de periode van Maand naar bijvoorbeeld Kwartaal, dan wordt automatisch op het Kwartaal gefilterd waarin de betreffende maand voorkomt, in dit geval wordt dan dus 2020 – 04 gefilterd. Dit geldt ook voor de knop Jaar. Heb je dus een maand gefilterd en klikt op de knop Jaar, dan wordt automatisch het jaar van die betreffende maand gefilterd.

Let op!

Er moet altijd een specifiek Jaar, Kwartaal of Maand gekozen worden om de gegevens in dit dashboard weer te geven.

Keuze Grondslag / Btw

Je hebt de keuze om de verschillen te laten zien op basis van de Btw-grondslag (de waarde waarop de Btw berekend wordt), of het Btw-bedrag. Standaard is de keuze Btw actief.

Draaitabel Vergelijking aangifte met mutaties

In deze draaitabel wordt het eventuele verschil tussen Btw-aangifte en financiële mutaties weergegeven. Mocht er een verschil zichtbaar zijn, dan worden daarachter de meest voorkomende verklaringen zichtbaar waardoor deze verschillen ontstaan zijn.

De bedragen worden weergegeven per subsectie en sectie.

Let op!

De bedragen worden afgekapt: naar beneden afkappen als bij de Btw sectie afrondingswijze ingesteld is op code 4, anders naar boven afkappen.

De volgende berekende kolommen (metingen) zijn beschikbaar in deze draaitabel:

Aangifte:

Dit is het Btw-bedrag of de Btw-grondslag van de Btw-aangifte(n) die binnen de gefilterde periode aangegeven zijn. Dit kan dus één Btw-aangifte zijn (bijvoorbeeld als gefilterd wordt op één maand of kwartaal), maar dit kunnen ook meerdere Btw-aangiften zijn (bijvoorbeeld als gefilterd wordt op één kwartaal bij maandelijkse aangifte, of gefilterd wordt op één jaar).

Formule:

[Btw bedrag of Btw grondslag] * [Tekenwissel]

Waarbij:

• [Jaar/kwartaal/maand aangifte] = [Jaar/kwartaal/maand]

• [Btw-aangifte] != [Suppletie]

Suppletie:

Dit is het Btw-bedrag of de Btw grondslag van de suppletieaangifte(n) die binnen de gefilterde periode aangegeven zijn.

Formule:

[Btw bedrag of Btw grondslag] * [Tekenwissel]

Waarbij:

• [Jaar/kwartaal/maand aangifte] = [Jaar/kwartaal/maand]

• [Btw-aangifte] = [Suppletie]

Totaal:

Dit is de optelling van Aangifte en Suppletie bij elkaar. Dit totaal wordt vervolgens vergeleken met het totaal van de financiële mutaties. De achtergrondkleur is daarom ook hetzelfde als de kolom met de Financiële mutaties.

Formule:

[Btw bedrag of Btw grondslag] * [Tekenwissel]

Waarbij:

• [Jaar/kwartaal/maand aangifte] = [Jaar/kwartaal/maand]

Financiële mutaties:

Dit is het Btw-bedrag of de Btw-grondslag van de financiële mutaties die binnen de gefilterde periode geboekt zijn. Aangezien deze kolom vergeleken wordt met de kolom Totaal, is de achtergrondkleur daarom ook hetzelfde. De mutaties die gebruikt worden, worden opgehaald uit de Btw historie.

Formule:

Bij Btw:

[Bedrag mutatie] * [Tekenwissel]

Waarbij:

• [Jaar/kwartaal/maand boeking] = [Jaar/kwartaal/maand]

• [Soort rekening] = 4

Bij grondslag:

[Bedrag mutatie] * [Tekenwissel]

Waarbij:

• [Jaar/kwartaal/maand boeking] = [Jaar/kwartaal/maand]

• [Soort rekening] != 4

Let op!

Bij het bepalen van de grondslag wordt gefilterd op [soort rekening] is ongelijk aan 4 (Btw). Dit is mogelijk omdat in de Btw-historie tabel alleen de mutatieregels aanwezig zijn die ook daadwerkelijk in een Btw-aangifte meegenomen (gaan) worden.

Verschil:

Dit is het verschil tussen de kolommen Totaal en Financiële mutaties. Het bedrag in deze kolom zou in zijn geheel verklaard moeten worden in de volgende kolommen.

Berekend in de aangifte:

In deze kolom wordt het bedrag weergegeven van de Btw-secties waarbij het Btw-bedrag berekend wordt in de aangifte op basis van de Btw-grondslag. Het gaat hierbij om de Btw-secties 2a (Leveringen/diensten waarbij de heffing naar u is verlegd), 4a (Leveringen/diensten uit landen buiten de EU) en 4b (Leveringen/diensten uit landen binnen de EU), waarbij deze Btw-secties ook gekoppeld zijn aan de Btw-sectie 5b (Voorbelasting) en daardoor het bedrag ook bij deze sectie terug te vinden is.

Aangezien het Btw-bedrag berekend wordt op basis van de Btw-grondslag in de aangifte, komen deze bedragen uit de cumulatieven van de Btw-aangifte(n).

Formule:

[Btw bedrag of Btw grondslag] * [Tekenwissel]

Waarbij:

• [Jaar/kwartaal/maand aangifte] = [Jaar/kwartaal/maand]

• [Gekoppelde sectie] = Ja

Andere boekingsperiode:

In deze kolom wordt bepaald of er financiële mutaties meegenomen zijn in de Btw-aangifte die in een andere periode dan de aangifteperiode zijn geboekt. Het bedrag wordt bepaald vanuit de Btw historie tabel.

Voorbeeld: er is al Btw-aangifte gedaan in periode 2020 – 08, maar achteraf boek je nog een financiële mutatie met btw in de periode 2020 – 08. De geboekte btw wordt dan meegenomen in de eerstvolgende Btw-aangifte, als het btw-bedrag onder de 1.000 euro blijft. Is het btw-bedrag hoger dan 1.000 euro, dan zal er een suppletieaangifte gegenereerd worden voor de betreffende maand / kwartaal / jaar.

Formule:

Bij Btw:

[Bedrag mutatie] * [Tekenwissel]

Waarbij:

• [Jaar/kwartaal/maand aangifte] = [Jaar/kwartaal/maand]

• [Jaar/kwartaal/maand boeking] != [[Jaar/kwartaal/maand]

• [Soort rekening] = 4

Bij Grondslag:

[Bedrag mutatie] * [Tekenwissel]

Waarbij:

• [Jaar/kwartaal/maand aangifte] = [Jaar/kwartaal/maand]

• [Jaar/kwartaal/maand boeking] != [[Jaar/kwartaal/maand]

• [Soort rekening] != 4

Andere aangifteperiode:

In deze kolom wordt bepaald of er financiële mutaties aanwezig zijn die geboekt zijn in de gefilterde periode, maar meegenomen zijn in een andere Btw-aangifteperiode. Het bedrag wordt bepaald vanuit de Btw historie tabel.

Formule:

Bij Btw:

[Bedrag mutatie] * [Tekenwissel]

Waarbij:

• [Jaar/kwartaal/maand aangifte] != [Jaar/kwartaal/maand]

• [Jaar/kwartaal/maand boeking] = [[Jaar/kwartaal/maand]

• [Soort rekening] = 4

Bij Grondslag:

[Bedrag mutatie] * [Tekenwissel]

Waarbij:

• [Jaar/kwartaal/maand aangifte] != [Jaar/kwartaal/maand]

• [Jaar/kwartaal/maand boeking] = [[Jaar/kwartaal/maand]

• [Soort rekening] != 4

Nog aan te geven:

Dit bedrag is het Btw-bedrag of de Btw-grondslag dat nog niet aangegeven is via een Btw-aangifte. Dit zijn de mutaties die niet gekoppeld zijn aan een Btw-aangifte in de Btw historie tabel.

Formule:

Bij Btw:

[Bedrag mutatie] * [Tekenwissel]

Waarbij:

• [Jaar/kwartaal/maand boeking] = [[Jaar/kwartaal/maand]

• [Soort rekening] = 4

• [Btw-aangifteId] = 0

Bij Grondslag:

[Bedrag mutatie] * [Tekenwissel]

Waarbij:

• [Jaar/kwartaal/maand boeking] = [[Jaar/kwartaal/maand]

• [Soort rekening] != 4

• [Btw-aangifteId] = 0

Verwijderde mutaties:

In deze kolom wordt weergegeven wat het bedrag is aan mutaties dat verwijderd is. Het kan zijn dat een mutatie meegenomen is in een Btw-aangifte en daarna nog verwijderd wordt. De wijziging wordt dan, rekening houdend met de drempel van 1.000 euro, meegenomen met de volgende Btw-aangifte of met een suppletieaangifte. Voor de vergelijking van de periode waarin de mutatie is verwijderd, is het dus nodig om dit bedrag te verklaren. In de Btw historie tabel wordt bijgehouden welke mutaties verwijderd zijn.

Formule:

Bij Btw:

[Bedrag mutatie] * [Tekenwissel]

Waarbij:

• [Jaar/kwartaal/maand aangifte] = [[Jaar/kwartaal/maand]

• [Soort rekening] = 4

• [Boekingsdatum] = [leeg]

Bij Grondslag:

[Bedrag mutatie] * [Tekenwissel]

Waarbij:

• [Jaar/kwartaal/maand aangifte] = [[Jaar/kwartaal/maand]

• [Soort rekening] != 4

• [Boekingsdatum] = [leeg]

Niet verklaard:

In deze kolom wordt eventueel het verschil weergegeven tussen het verschil van de aangifte en de financiële mutaties, verminderd of vermeerderd met de verschillende verklaringen.

Let op!

Als er bijvoorbeeld een handmatige sectie aanwezig is, zoals Privé verbruik en daar tegenover staat geen financiële mutatie, dan wordt dit bedrag als Niet verklaard vermeldt.

([Totaal] - [Financiële mutaties])

([Berekend in aangifte] + [Andere boekingsperiode] – [Andere aangifteperiode] + [Nog aan te geven] – [Verwijderde mutaties])

Let op!

Het kan zijn dat er kleine afrondingsverschillen in de kolom Niet verklaard komen te staan.

Verklaringen binnen aangifte

Het werkblad ziet er als volgt uit:

Op dit werkblad staan de mutaties die verklaren waarom er verschillen zitten tussen de bedragen van de Btw-aangifte(n) en de financiële mutaties. De totale bedragen in de kolommen Andere boekingsperiode, Andere aangifteperiode en Verwijderde mutaties komen overeen met de bedragen op het eerste werkblad.

Enkele opmerkingen:

• De boekingsperiode is niet gevuld als de financiële mutatie verwijderd is.

• In de kolom Factuurnummer kunnen de eigenschappen van de factuur in InSite alleen geopend worden als de mutatie niet verwijderd is.

• In de kolom Debiteur/Crediteur kunnen de eigenschappen van de debiteur of crediteur geopend worden in InSite.

• In de kolom Correctie kan de reden gevonden worden voor de wijziging.

Verklaringen nog aan te geven

Het werkblad ziet er als volgt uit:

Op dit werkblad staan de mutaties die verklaren waarom er verschillen zitten tussen de bedragen van de Btw-aangifte(n) en de financiële mutaties. Deze verklaring bevat alle financiële mutaties die nog niet meegenomen zijn in een Btw-aangifte of suppletieaangifte.

• In de kolom Factuurnummer kunnen de eigenschappen van de factuur geopend worden in InSite.

• In de kolom Debiteur/Crediteur kunnen de eigenschappen van de debiteur of crediteur geopend worden in InSite.

Direct naar