Dashboard Bezetting

Het dashboard geeft inzicht in de verdeling van de roosteruren per jaar/periode en datum.

Inrichting

Voor een juiste werking van dit dashboard zul je de integratie van verzuim, verlof en feestdagen naar de nacalculatie.

Inhoud

Bezetting

Hoe is de bezetting dit jaar.

Let op:

Het dashboard start standaard in het lopende jaar op. Als je dit filter verwijderd krijg je meerdere jaren te zien. Wil je het lopende jaar weer terug hebben, dan hoef je niet het dashboard opnieuw te openen, maar dan selecteer je de maand bij de filters en type het jaartal gevolgd door enter.

Van de medewerkers met type rooster Uren per week worden de uren niet meegenomen, als er geen dagen zijn aangevinkt.

Wat kan je selecteren

De volgende filters kun je gebruiken. Het organigram, de werkgever,de afdeling,medewerker en maand. Aan de linkerkant kun je ook nog navigeren door je organisatie heen, uiteraard is dit wel afhankelijk van je autorisatie.

Welke doorsnede gebruik je

Bij de doorsnede kun je de grafiek anders laten opbouwen. Standaard wordt de grafiek per maand getoond, maar je kunt ook kiezen voor kwartaal, maand, week, datum, medewerker, werkgever, afdeling, functietype en functie. Hierdoor krijg je voor de bezetting ook de mogelijkheid om snel door je organisatie te kijken hoe de verdeling is.

Weergave aanpassen

Standaard staat deze op In uren , maar je kunt wisselen naar In procenten of details. Door voor procenten te kiezen kun je beter vergelijken tussen de afdelingen. Immers één feestdag in januari is voor elke afdeling 4% van het totaal ongeacht hoeveel mensen er werken.

Beschikbaarheid op basis van het rooster

Wie is er wel en wie is er niet.

Wat kan je selecteren

De volgende filters kun je gebruiken. Het organigram, de werkgever,de afdeling en maand. Aan de linkerkant kun je ook nog navigeren door je organisatie heen, uiteraard is dit wel afhankelijk van je autorisatie. Bij periode stel je de x-as van de tabel in. Je kunt kiezen voor kwartaal, maand, week of dag. Bij doorsnede bepaal je de y-as van de tabel. Bij de berekening kun je kiezen om geen getallen op te nemen in de tabel, om de uren te tonen of in procenten. Standaard staat niet tonen aan.

De tabel

De kleur van de tabel is opgebouwd van donker naar licht, waarbij de tint per tien procent veranderd.

Let op:

Bij periode selectie Week wordt ook het jaar van de week gekozen. Dit is dus een ander jaar dan het jaar van de datum, omdat een week 1 en week 53 over het jaar heen kunnen lopen.

Beschikbaarheid op basis van nacalculatie

Hoeveel uren heb ik nog in de toekomst tot mijn beschikking

Wat kan je selecteren

De volgende filters kun je gebruiken. Het organigram, de werkgever,de afdeling en maand. Aan de linkerkant kun je ook nog navigeren door je organisatie heen, uiteraard is dit wel afhankelijk van je autorisatie. Bij periode stel je de x-as van de tabel in. Je kunt kiezen voor kwartaal, maand, week of dag. Bij doorsnede bepaal je de y-as van de tabel.

De tabel

Standaard wordt er gestart vanaf de maand van vandaag met een maand als periode en de afdeling als doorsnede. Voor het aantal beschikbare uren wordt gekeken naar het verschil tussen de roosteruren per dag en de reeds geboekte nacalculatie per dag. Heb je evenveel of meer uren geboekt dan de roosteruren, dan is je vlak wit. Wit staat voor niet beschikbaar. Een medewerker zonder rooster maar wel nacalculatie is dus direct wit.

Roosteruren versus nacalculatie

Als je je volledige rooster boekt is er geen verschil.

Wat kan je selecteren

De volgende filters kun je gebruiken. Het organigram, de werkgever,de afdeling, de medewerker en maand. Aan de linkerkant kun je ook nog navigeren door je organisatie heen, uiteraard is dit wel afhankelijk van je autorisatie. Bij regels tonen kun je extra aangeven of je alleen de afwijkingen wilt zien. Bij doorsnede bepaal je de y-as van de tabel. Bij de weergave kies je voor de garafiek met uren of de draaitabel met details.

Autorisatie

Als je geautoriseerd bent voor de InSite-pagina van een dashboard, kun je het dashboard raadplegen.

Zie ook:

Direct naar