Dashboard Verbijzonderingsstructuur

Dit dashboard geeft een financieel overzicht vanuit de verbijzonderingsstructuur. Het geeft inzicht in de kosten, opbrengsten en het resultaat van de verbijzonderingsgroepen waar de desbetreffende gebruiker rechten voor heeft.

De gebruiker ziet in het dashboard de hoogste verbijzonderingsgroep waarvoor hij of zij verantwoordelijk is.

Inhoud

Inrichting en rekenregels

Voorwaarden om het dashboard Verbijzonderingsstructuur te gebruiken:

  • Verbijzonderingsstructuur moet ingericht zijn.
  • De instelling HiĆ«rarchisch moet aan staan.
  • Binnen de coderingen van de verbijzonderingsgroepen moet er een verantwoordelijke toegewezen zijn.

Werkblad Financieel Overzicht t/m [jaar - periode]

Het dashboard geeft inzicht in de realisatie van het budget van zowel de kosten, opbrengsten als het resultaat.

Het werkblad Financieel overzicht filtert automatisch tot en met de huidige periode.

De grafiek geeft inzicht in de realisatie van het budget van de kosten, opbrengsten en resultaat, zowel Cumulatief voor het hele jaar als tot en met de gekozen periode. Gebruik hiervoor de knoppen C (Cumulatief) en P (Periodiek).

Met de knoppen x 1 en x 1.000 kun je de bedragen afronden op helen (x 1) of afronden op duizendtallen (x 1.000).

In het filter kan je naast de T/m periode en de Verbijzonderingsas, kiezen voor de verbijzonderingsgroepen waarvoor rechten zijn toegekend. De verbijzonderingsgroepen worden vanaf het hoogste niveau waar rechten op toegekend zijn weergegeven. Is een gebruiker verantwoordelijk voor een specifieke verbijzonderingsgroep op niveau 1, dan heeft deze gebruiker ook automatisch rechten op de daar onderliggende verbijzonderingsgroepen (hierarchisch).

Werkblad Verbijzonderingsstructuur - Financieel Details t/m [jaar - periode]

Het werkblad Details geeft inzicht in de details van het financiƫle overzicht.

Met dit werkblad krijg je inzicht in het Budget, de Realisatie en het Verschil, per periode (tot en met de gekozen periode). Op het tabblad Mutaties zijn de financiele mutaties inzichtelijk die ten grondslag liggen aan de getoonde cijfers. Via de hyperlinks in deze tabel, kun je de eigenschappen van de debiteur of crediteur openen in InSite, of de eigenschappen van de inkoop-/verkoopfactuur in InSite.