Dashboard Sociaal: HRM

Het dashboard biedt inzicht in sociale factoren en werkfactoren van afdelingen en de medewerkers van de afdelingen. Daarnaast is het mogelijk een diepere analyse uit te voeren voor HRM-doeleinden.

Als je geautoriseerd bent voor de InSite-pagina van een dashboard, kun je het dashboard raadplegen.

Inhoud

Inrichting

Voorwaarden:

  • Verzuim moet bijgehouden worden (voor een optimaal inzicht)
  • Verlof moet bijgehouden worden (voor een optimaal inzicht)
  • Het veld Verzuimnorm en de instelllingen op de tabbladen Dashboard verzuim, Dashboard duurklasse en Dashboard duurklasse 2 in de HRM Instellingen moeten ingesteld zijn.
  • De taak Hrm-tabellen tbv Profit BI vullen moet ingepland zijn voor de berekening van de juiste verzuimcijfers

Toegepaste berekeningen

Einddatum periode

Laatste dag van een periode, of de datum vandaag voor de actuele periode.

Voorbeeld: Actuele datum is 04-07-2019. De einddatum voor periode 7-2019 is daarom 04-07-2019. De einddatum voor periode 6-2019 is 30-06-2019.

FTE

Aantal FTE op de einddatum van de gekozen periode.

Headcount

Aantal medewerkers op de einddatum van de gekozen periode.

Gemiddeld aantal per periode

Headcount/FTE voor alle perioden binnen gekozen perioden/ Aantal gekozen perioden.

Instroom

Aantal headcount dat nieuw in dienst is gekomen in gekozen perioden.

Percentage instroom t.o.v. actuele stand

De berekening is: Instroom / Aantal medewerkers.

Uitstroom

Aantal headcount dat uit dienst is gegaan in gekozen perioden.

Percentage uitstroom t.o.v. actuele stand

De berekening is: Uitstroom / Aantal medewerkers.

Groei

De berekening is: Headcount/FTE per einddatum van de gekozen perioden - Headcount/FTE per begindatum van de gekozen perioden.

Percentage groei t.o.v. actuele stand

De berekening is: Groei / Headcount/FTE.

Leeftijd

Einddatum actuele periode - Geboortedatum medewerker.

De berekende leeftijd wordt meegenomen naar de Leeftijdcategorieën, zoals deze ingesteld zijn in de HRM instellingen.

Dienstjaren

Einddatum actuele periode (of bij medewerker uit dienst: einddatum periode waarin de medewerker uit dienst ging) - Datum in dienst (i.v.m. dienstjaren) (binnen onderwijs: Datum in dienst (i.v.m. signalering)).

Het aantal berekende dienstjaren wordt meegenomen naar de Diensttijdcategorieën, zoals deze ingesteld zijn in de HRM instellingen.

Verzuimpercentage

Zie: Voortschrijdend verzuimpercentage en Voortschrijdende periode.

Meldingsfrequentie

Zie: Voortschrijdende meldingsfrequentie en Voortschrijdende periode.

Verzuimduur

Zie: Voortschrijdende verzuimduur en Voortschrijdende periode.

Saldo verlof

Actueel verlofsaldo van het gekozen kalenderjaar.

Opgenomen verlof

Beginsaldo verlof van het gekozen kalenderjaar - Saldo verlof.

Percentage nog op te nemen verlof

Saldo verlof / Beginsaldo verlof van het gekozen kalenderjaar.

Kengetallen

De sociaal kengetallen over de formatie, mobiliteit en afwezig.

Wat kan je selecteren

Je kunt filters instellen voor de werkgever en het organigram. Nadat je de werkgever hebt gekozen en bevestigd kun je door-zoomen naar de volgende laag in je organisatie totdat je op de laagste laag uit je organigram bent uitgekomen. Je kunt de cijfers tonen in FTE of in headcount, waarbij de standaard FTE is.

De KPI's

Let op:

De kengetallen op dit blad worden altijd opgebouwd tot en met de huidige periode. Je kunt hier niet vanaf wijken.

Formatie

De formatie aan het einde van de actuele periode(83,98) ten opzichte van eind vorig jaar (88,88)

De groei tot en met de actuele periode(-4,90) in aantal en in percentage(-5,51%)

Het gemiddelde tot en met de actuele periode(87,18)

Mobiliteit

De instroom(0,00), doorstroom (0,00) en uitstroom (0,00) en de FTE wijziging tot en met de actuele periode (0,10)

Afwezigheid

Het verzuimpercentage tot en met de actuele periode(2,60%)

De meldingsfrequentie tot en met de actuele periode (0,24)

Het percentage verlofsaldo aan het eind van het huidige kalenderjaar(96,13%)

Het gemiddeld aantal dienstjaren op het moment van uitstroom(8)

Cijfers per doorsnede

Bij de cijfers per doorsnede maak je de combinatie van gegevens waarover je inzicht wilt hebben inclusief de details.

Wat kan je selecteren

Je kunt filteren op werkgever, organigram, jaar en periode.

Voor doorsnede kun je kiezen uit blanco(= organigram), Werkgever, Afdeling, Contracttype, Dienstbetrekking,Diensttijdklasse, Functietype, Functie, Geslacht, Leeftijdsklasse, Soort medewerker, Medewerker, Burgelijke staat.

De berekening kan gemaakt worden voor Formatie, Verloop, Instroom, Uitstroom, Doorstroom, FTE wijzigingen, In- en uitstroom.

De grafiek

Standaard wordt de grafiek gestart per afdeling met de formatie en als filter het huidige jaar. Door te kiezen voor de gewenste doorsnede en de gewenste berekening wordt de grafiek opgebouwd. Daarna kun je wisselen tussen FTE, Headcount of Details. De details van de uitkomst worden getoond in een draaitabel. Je kunt tot op het niveau van medewerker komen.

Cijfers per periode en doorsnede

Bij de cijfers per periode en doorsnede maak je de combinatie van gegevens waarover je inzicht wilt hebben over de periode heen inclusief de details.

Wat kan je selecteren

Je kunt filteren op werkgever, organigram, jaar en periode.

Voor doorsnede kun je kiezen uit Organigram, Werkgever, Afdeling, Contracttype, Dienstbetrekking, Diensttijdklasse, Functietype, Functie, Geslacht, Leeftijdsklasse, Soort medewerker, Medewerker, Periode en Burgelijke staat.

De berekening kan gemaakt worden voor Formatie, Verloop, Instroom, Uitstroom, Doorstroom, FTE wijzigingen, In- en uitstroom.

De grafiek

Standaard wordt de grafiek gestart per periode met de formatie en als filter het huidige jaar. Door te kiezen voor de gewenste doorsnede en de gewenste berekening wordt de grafiek opgebouwd. Daarna kun je wisselen tussen FTE, Headcount of Details. De details van de uitkomst worden getoond in een draaitabel. Je kunt tot op het niveau van medewerker komen. Per periode is de grafiek vorm een lijndiagram, in de overige doorsnede is het een heatmap. Zie hieronder.

Afwezigheid per doorsnede

De afwezigheid van de totale organisatie beoordelen en per doorsnede inzichtelijk maken waarbij het laagste niveau de afdeling is.

Wat kan je selecteren

Je kunt filteren op werkgever, organigram, jaar en periode.

Voor doorsnede kun je kiezen uit Werkgever, Afdeling, Contracttype, Dienstbetrekking, Diensttijdklasse, Functietype, Functie, Geslacht, Leeftijdsklasse, Soort medewerker, Medewerker en Burgelijke staat.

De berekening kan gemaakt worden voorVerzuimpercentage, Meldingsfrequentie, Opgenomen verlof, Nog op te nemen verlof en verlofsaldo.

De grafiek

Standaard wordt de grafiek gestart per afdeling met de berekening van het verzuimpercentage.

Interne mobiliteit

De interne doorstroom van je organisatie. Vanuit welke afdeling is er doorstroming en welke afdeling ontvang de meeste doorstromers.

Wat kan je selecteren

Je kunt filteren op werkgever, organigram, jaar en periode.

De KPI's

Doorstroom

Het aantal medewerkers dat is doorgestroomd.

Gemiddeld aantal dienstjaren

Het gemiddeld aantal dienstjaren op het moment van doorstromen.

Gemiddelde leeftijd

De gemiddelde leeftijd van de medewerkers op moment van doorstromen.

De grafiek

De grafiek geeft inzicht in van.. naar ....

Toekomstige jubilea

Wanneer is het tijd voor een feestje.

Wat kan je selecteren

Je kunt filteren op werkgever, organigram.

De KPI's

Let op:

Dit werkblad laat alleen jubilea zien die in de toekomst liggen.

Gebruik de signalen voor het toepassen van de jubilea binnen je organisatie.

Aantal jubilea deze week

Het aantal medewerkers deze week een jubileum heeft.

Aantal jubilea deze maand

Het aantal medewerkers deze maand een jubileum heeft.

Aantal jubilea dit jaar

Het aantal medewerkers dit jaar een jubileum heeft.

De details

Binnen de details kun je zien om welk jubileum het gaat.

Autorisatie

Als je geautoriseerd bent voor de InSite-pagina van een dashboard, kun je het dashboard raadplegen.

Zie ook:

Direct naar