Verlof

De medewerker boekt zelf vakantie, ouderschapsverlof of onbetaald verlof, of een manager boekt dit voor de medewerker. Als de medewerker zelf het verlof boekt in InSite, dan kun je ervoor zorgen dat de manager het verlof beoordeelt en accordeert.

Beschrijving

Of de medewerker vakantie, ouderschapsverlof of bijvoorbeeld onbetaald verlof kan boeken, is afhankelijk van de inrichting van de cao waaronder de medewerker valt.

Voorbeeld: 

Je hebt de soorten type verlof Wettelijk verlof, ATV, en Bijzonder verlof aangemaakt. Deze gelden voor alle medewerkers met een fulltime of parttime dienstverband.

Medewerkers die als oproepkracht werken, hebben geen recht op vakantiedagen of ATV. Dit geef je aan bij de dienstbetrekking Oproepkracht in de cao/arbeidsvoorwaarde. Hierdoor kun je bij oproepkrachten geen vakantie of ATV boeken en zal Profit ook geen saldo bijhouden. Bij medewerkers met een fulltime dienstverband is dit juist wel het geval.

Vakantie moet volgens de wet verdeeld worden over verschillende potjes (wettelijk verlof, bovenwettelijk verlof, etc.). De medewerker in InSite die zijn eigen vakantie aanvraagt, hoeft hier zelf geen keuze uit te maken. Dit maakt het aanvragen via InSite makkelijk en snel. In Profit heb je als pz-medewerker wel inzicht in de potjes waarover het verlof wordt verdeeld zodat je daarop kunt sturen.

Voorwaarde is dat je dit correct hebt ingericht.

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook