Vervanger per medewerker vastleggen

Je kunt per medewerker een vaste vervanger opgeven.

Diegene die een verlof- of ziekteboeking registreert, kan zichzelf opgeven als vervanger. Dit kan uiteraard ongewenste gevolgen hebben ten aanzien van de autorisatie. Om dit te voorkomen kan de beheerder van Profit in de organisatie de veldinstellingen van Vervanger in de verlof- of ziekteboeking wijzigen, waardoor dit veld niet meer wijzigbaar is.

De vaste of tijdelijke vervanger kan ook fungeren als bestemming voor workflows en signalen. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk dat signalen voor een bepaalde medewerker standaard ook bij zijn vaste vervanger terecht komen. Bij verlof of verzuim kunnen de nieuwe workflows en de signalen terecht komen bij de tijdelijke vervanger.

Let op:

De vervanger is standaard beschikbaar in het bezettingsoverzicht, wel moet je de gewenste velden toevoegen aan de weergave.

Als de vervanger de autorisatie, workflows of signalen van een andere gebruiker moet krijgen, richt je dit in. Zo niet, dan zal de vervanger nooit de autorisatie, workflows of signalen krijgen van een andere medewerker.

Bij het toewijzen van vervangers gelden de volgende aandachtspunten:

 • Een medewerker wordt bij volledig of gedeeltelijk verzuim vervangen.
 • Als een verlof- en verzuimboeking elkaar overlappen, heeft de vervanger uit de verzuimboeking voorrang. De vervanger uit de verlofboeking zal dan niet worden gebruikt. Als er na afloop van het verzuimgeval nog sprake is van verlof, zal voor de resterende periode wel de vervanger van de verlofboeking worden gebruikt.
 • Er kan geen 'keten' van vervangers ontstaan die autorisatie, signalen of workflows doorgeven. Stel, medewerker A wordt vervangen door B en medewerker B wordt vervangen door C. In deze situatie kan C de vervanger zijn van B (maar niet van A).
 • Als je gebruik maakt van de functionaliteit Meerdere dienstverbanden kan verlof en verzuim per dienstverband worden vastgelegd. Als een medewerker door deze 'samenloop' meerdere vervangers heeft, wordt de vervanger van het hoofddienstverband gebruikt. Als het hoofddienstverband geen vervanger oplevert, wordt de vervanger van het nevendienstverband gebruikt.
 • Profit bevat twee signalen m.b.t. vervanging: Medewerker/Vervanger tijdens verlof (Profit) en Medewerker/Vervanger tijdens verzuim (Profit).

Vervanger vastleggen:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Samenwerken.
 4. Selecteer de vervanger.

  Je kunt ook een buddy vastleggen, zie Draaiboek in/uit dienst inrichten.

 5. Klik op: Opslaan en sluiten.

  De vaste vervanger wordt niet doorgevoerd in bestaande verlofaanvragen en verzuimmeldingen. Voor de bestaande wijzig je de vervanger in de eigenschappen van de verlofaanvraag en verzuimmelding.

Zie ook

Direct naar

 1. Verlof
 2. Verlof inrichten
 3. Integratie verlof met Projecten inrichten
 4. Tijd-voor-tijd inrichten
 5. Verlof in InSite
 6. Verlofboekingen
 7. Verlofcorrectie toevoegen
 8. Vervanger per medewerker vastleggen
 9. Verlofrecht en verlofsaldo
 10. Tijd-voor-tijd (tvt) boeken en opnemen
 11. Integratie verlof met agenda in InSite
 12. Ziek tijdens verlof