thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Vervangers als signaalontvangers inrichten

Per medewerker kun je een vervanger vastleggen die de taken overneemt bij verlof of verzuim. Deze vervanger kan ook een bestemming zijn bij afwezigheid van een signaalontvanger. Bij deze methode gaat het signaal naar de vervanger van een afwezige medewerker. Je kunt geen signaal sturen naar de vervanger van de manager van de afwezige medewerker.

Bedenk goed voor welke signalen je een vervangen wilt instellen!

Inhoud

Vervanger inrichten als bestemming

Deze vervanger kan ook de autorisatie krijgen van de afwezige medewerker. Dit is alleen mogelijk bij autorisatie op basis van groepen die gevuld worden op basis van een selectie.

De medewerkers werken vaak op dezelfde afdeling als hun manager. Een signaal van de medewerkers moet naar de manager, maar het signaal van de manager zelf moet naar het hoger management. Gebruik in dit geval de gesplitste verantwoordelijkheid.

Voer dezelfde stappen uit als bij Signalen op basis van verantwoordelijkheden.

Signaalbestemming op vervanger toevoegen:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Signaal / Definitie.
 2. Open het signaal dat je wilt koppelen aan de vervanger.
 3. Ga naar het tabblad: Bestemming.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Selecteer Veld uit gegevensverzameling in Soort bestemming. Voeg de leidinggevende toe aan de gegevensverzameling:
  1. Klik op: Aanpassen (in het kader Gegevensverzameling).
  2. Zoek het veld Leidinggevende en voeg het toe aan de gegevensverzameling. Je kunt dit veld in zijn geheel toevoegen of een van de onderdelen.
  3. Klik enkele malen op Volgende en dan op Voltooien om de wizard af te ronden.
 6. Selecteer het toegevoegde veld in Veld in het kader Signaalbestemming.
 7. Klik op: Voltooien.
 8. Voeg nog een signaalbestemming toe.
 9. Selecteer Veld uit gegevensverzameling in Soort bestemming.
 10. Wijzig de gegevensverzameling:
  1. Klik op: Aanpassen in het vak Gegevensverzameling.
  2. Zoek het veld Huidige vervanger in de categorie Medewerker actuele gegevens en voeg dit veld aan de gegevensverzameling toe.

  3. Klik enkele malen op Volgende en dan op Voltooien om de wizard af te ronden.
 11. Selecteer Huidige vervanger in Veld.
 12. Klik op: Voltooien.
Vervanger via gebruikersgroep

Je kunt als bestemming ook de leden van een gebruikersgroep gebruiken. Als deze is ingericht voor vervanging, dan zal een signaal ook naar de vervanger gaan.

Direct naar

 1. Signaalontvangers inrichten
 2. Signalen aan een groep ontvangers inrichten
 3. Signalen aan een hoofdleidinggevende inrichten
 4. Signaalbestemming veld gegevensverzameling inrichten
 5. Signalen op basis van verantwoordelijkheid inrichten
 6. Vervangers als signaalontvangers inrichten
 7. Signaal voor starten workflow inrichten

Process

Signaal

Work area

Algemeen