Gebruikers importeren

Je kunt nieuwe gebruikers importeren en mutaties op bestaande gebruikers doorvoeren.

Je beschikt over twee functies:

 • Importeren van nieuwe gebruikers met Algemeen / Beheer / Import / Gebruiker.

  Bij deze functie moet je met een mutatiecode aangeven wat er met de te importeren gebruiker moet gebeuren. De gebruiker kan bijvoorbeeld direct na import geblokkeerd worden.

 • Mutaties op de eigenschappen van bestaande gebruikers via Algemeen / Beheer / Import / Gebruiker mutatie.

Kijk eventueel in de importsjablonen voor de te vullen velden.

Inhoud

Nieuwe gebruikers importeren

Je importeert nieuwe gebruikers.

Aandachtspunten:

 • Gebruikers kunnen alleen aan bestaande personen uit Profit CRM worden gekoppeld.
 • Systeemgebruikers kunnen niet via import worden gewijzigd.
 • De maximale lengte van gebruikersnamen is 20 posities.

  De gebruikersnaam bestaat uit een deelnemersnummer en een gebruikerscode, bijvoorbeeld 12345.BKR. Ook het deelnemersnummer telt mee voor de maximale lengte.

 • Bij het inloggen mag geen @ in de gebruikersnaam staan, als de gebruiker toegang heeft tot Profit. Neem dit aandachtspunt altijd mee.
 • Als je handmatig een gebruiker aanmaakt, vink je de toegang aan voor o.a. Profit en OutSite. De importwizard bevat standaardwaarden voor deze velden! Controleer of de standaardwaarden van toepassing zijn voor de gebruikers die je importeert en pas deze eventueel aan, zodat gebruikers correct geautoriseerd worden.
 • Bij single sign-on importeer je eerst de gebruiker. Vervolgens gebruik je een tweede import voor het vastleggen van de UPN per gebruiker.

  Als je gebruikers hebt toegevoegd in een testomgeving en je verwijdert vervolgens de testomgeving, dan blijven de gebruikers bestaan. Als deze gebruikers een UPN hebben, verwijder dan eerst de UPN. Voer dan de nieuwe import uit.

  Let op:

  Het importbestand dient per medewerker altijd de velden E-mail, omschrijving (gebruiker) en UPN te bevatten. Koppel deze velden correct in de importwizard.

  Gebruikers zijn aan elkaar gekoppeld over omgevingen heen. Tijdens de import worden de gegevens gesynchroniseerd naar andere omgevingen. Als je deze velden niet importeert, worden deze daarom ook in andere omgevingen worden leeggemaakt. Hierbij wordt wel gekeken naar het type omgeving:

  Aanpassingen in de testomgeving werken door in de andere testomgevingen.

  Aanpassingen in de productie-omgevingen werken door in de andere productie-omgevingen.

  Maar aanpassingen in een testomgeving hebben géén gevolgen voor een productie-omgeving.

Je gebruikt deze functie ook wanneer je bestaande gebruikers wil blokkeren (mutatiecode 0). Het veld mutatiecode (zie onder) is namelijk niet beschikbaar onder de functie Gebruiker mutatie.

Gebruikers importeren:

Neem het onderwerp Importprocedure door als je niet bekend bent met het importeren van gegevens.

Ga naar: Algemeen / Beheer / Import / Gebruiker.

De waarde van het veld Mutatiecode bepaalt hoe Profit de te importeren gebruikers afhandelt.

0: de gebruikers worden geblokkeerd en verwijderd uit alle groepen, behalve de groep Iedereen.

1: Gebruikers importeren en koppelen aan groep. De groep moet bestaan in Profit.

2: Gebruiker importeren, blokkeren en laten staan in groepen waar deze reeds in voorkomt.

3: Gebruikers importeren en koppelen aan groep. Als de groep niet bestaat, wordt deze toegevoegd.

4: Gebruikerscode wijzigen.

Je moet hierbij de oude en de nieuwe code opgeven in het importbestand. Bij het wijzigen van een gebruikerscode worden de tokens van de gebruiker verwijderd (bijvoorbeeld de token voor Pocket). De tokens moeten opnieuw worden uitgedeeld.

5: Wachtwoord wijzigen

6: Gebruikers deblokkeren

Let op:

Als je geen waarde invult in dit veld, wordt code 0 gebruikt.

Mutatie-import op bestaande gebruikers

Je wijzigt de eigenschappen van gebruikers via een import.

 • Importeer de gebruikerscode (aan dit sleutelveld wordt de gebruiker herkend).
 • Importeer de velden die je wilt wijzigen.

  Let op:

  Het importbestand dient per medewerker altijd de velden E-mail, omschrijving (gebruiker) en UPN te bevatten. Koppel deze velden correct in de importwizard.

  Gebruikers zijn aan elkaar gekoppeld over omgevingen heen. Tijdens de import worden de gegevens gesynchroniseerd naar andere omgevingen. Als je deze velden niet importeert, worden deze daarom ook in andere omgevingen worden leeggemaakt. Hierbij wordt wel gekeken naar het type omgeving:

  Aanpassingen in de testomgeving werken door in de andere testomgevingen.

  Aanpassingen in de productie-omgevingen werken door in de andere productie-omgevingen.

  Maar aanpassingen in een testomgeving hebben géén gevolgen voor een productie-omgeving.

Mutatie-import op bestaande gebruikers:

Neem het onderwerp Importprocedure door als je niet bekend bent met het importeren van gegevens.

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Import / Gebruiker mutatie.
Zie ook

Direct naar

 1. Gebruikers autorisatie inrichten
 2. Gebruiker toevoegen
 3. Gebruiker verwijderen of blokkeren
 4. Gebruiker samenvoegen met een andere gebruiker
 5. Code van een gebruiker wijzigen
 6. Gebruiker koppelen aan andere Persoon
 7. Gebruikers importeren
 8. Systeemgebruiker toevoegen
 9. Systeemgebruiker omzetten naar gewone gebruiker
 10. Gebruikers autoriseren voor de Accept-omgeving