thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Gebruikerscode wijzigen

Je kunt de code van een gebruiker (de gebruikersnaam waar de gebruiker mee inlogt) wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn omdat de organisatie zich uitbreidt en je andere codes wilt gebruiken, of omdat je een correctie wilt doorvoeren in een specifieke code.

Let op:

Als je de code van een gebruiker wijzigt, vervallen de gebruikersinstellingen, zoals favorieten of door de gebruiker aangepaste weergaven.

Wees terughoudend met het wijzigen van gebruikerscodes. Dit heeft de volgende nadelen:

 • Deze wijziging wordt niet doorgevoerd in de logging.
 • Het is aan te raden de code van een gebruiker die een workflow heeft toegevoegd of die een taak heeft in een workflow, niet te wijzigen (hierdoor kan het bijvoorbeeld voorkomen dat taken niet meer bij Mijn taken getoond worden). Mocht het toch nodig zijn om een gebruikerscode te wijzigen, dan is het aan te raden om de oude code te blokkeren en een nieuwe code toe te voegen.
 • Als een gebruiker in meerdere omgevingen voorkomt, wijzig de code van de gebruiker dan in alle omgevingen. Gebruik de knop Technische informatie om dit te controleren. Als je de gebruikerscode niet aanpast in alle omgevingen, kunnen er inlogproblemen optreden, bijvoorbeeld bij de overgang naar een nieuwe versie. Tevens zullen de gebruikersinstellingen vervallen, zoals favorieten of door de gebruiker aangepaste weergaven.
 • Bij Single sign-on geldt het volgende. Je kunt een gebruikerscode niet wijzigen als deze al gekoppeld is aan een UPN.
 • Bij het inloggen mag geen @ in de gebruikersnaam staan, als de gebruiker toegang heeft tot Profit Windows. Neem dit aandachtspunt altijd mee.

Je kunt ook de Code wijzigen met Import Gebruikers.

Controleren in welke omgevingen de gebruikerscode voorkomt:

 1. Open de gebruiker en klik op Technische informatie.

Code van een gebruiker wijzigen:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 2. Ga naar het tabblad: Onderhoud gebruikers.
 3. Ga naar: Gebruiker / Code wijzigen...

 4. Selecteer de gebruikerscode.
 5. Vul de nieuwe code bij in deze code: in. Met deze gebruikerscode moet de gebruiker voortaan inloggen.
 6. Klik op: Voltooien

Direct naar

 1. Gebruikers autorisatie inrichten
 2. Gebruiker toevoegen
 3. Gebruiker verwijderen of blokkeren
 4. Gebruiker samenvoegen met een andere gebruiker
 5. Code van een gebruiker wijzigen
 6. Gebruiker koppelen aan andere Persoon
 7. Gebruikers importeren
 8. Systeemgebruiker toevoegen
 9. Systeemgebruiker omzetten naar gewone gebruiker
 10. Gebruikers autoriseren voor de Accept-omgeving

Process

Autorisatie Gebruiker

Work area

Algemeen