Vervanger autoriseren met een selectie

Je kunt per medewerker een vervanger opgeven die taken overneemt bij verlof of verzuim. Deze vervanger kan ook de autorisatie krijgen van de afwezige medewerker.

Dit onderwerp is een uitbreiding op Autorisatie automatiseren met selectie.

Voorbeeld: 

Verkoopmanager Marion is lid van de groep Verkoopmanager Binnendienst. Deze groep bevat personen met de organisatorische eenheid Sales (SAI).

Zij wordt tijdens afwezigheid vervangen door Inkoopmanager Dennis.

Hierdoor wordt inkoopmanager Dennis, op basis van het feit dat Marion deel uitmaakt van de organisatorische eenheid Sales (SAI), tijdelijk lid van de organisatorische eenheid Sales (SAI).

Als je de autorisatie niet inricht m.b.t. vervanging, zal de vervanger nooit geautoriseerd worden op basis van de medewerker die hij vervangt.

Selectie inrichten:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Selectie.
 2. Klik op: Nieuw
 3. Selecteer Gebruiker om de selectie op te baseren.
 4. Klik op: Volgende
 5. Profit toont de gebruikers in een weergave. Je gaat nu het veld waarop je wilt filteren, toevoegen aan de weergave.
 6. Voeg een weergave toe:
  1. Klik op de naam van de huidige weergave en klik dan op Beheer weergaven.

  2. Klik op: Nieuw.
 7. Selecteer Gebruiker t.b.v. selecties.
 8. Vul de omschrijving in.

  Dit is de omschrijving van de nieuwe weergave, bijvoorbeeld Autorisatie.

 9. Klik op: Volgende
 10. Profit toont de gegevens die je kunt toevoegen. Je voegt nu een veld toe uit de volgende categorieën:
  • Actuele gegevens per arbeidsverhouding

   Via deze categorie kun je bijvoorbeeld een selectie toevoegen op basis van de organisatorische eenheid van de medewerker.

  • Actuele gegevens via huidige vervanger

   Via deze categorie kun je bijvoorbeeld  een selectie toevoegen op basis van de organisatorische eenheid van de vervanger.

  Je selecteert in bovenstaande categorieën dus hetzelfde veld, bijvoorbeeld op Organisatorische eenheid.

 11. Klik op: Volgende
 12. Voeg een filter toe.
 13. Filter in beide selecties op dezelfde waarde, bijvoorbeeld:

 14. Klik op: Voltooien.
 15. Koppel de selectie aan de gebruikersgroep Sales (SAI).

Direct naar

 1. Autorisatie i.c.m. Profit HRM
 2. Gebruiker/medewerker toevoegen
 3. Groepen automatisch vullen o.b.v. organigram HRM
 4. Filterautorisatie medewerkers
 5. Vervanger autoriseren
 6. Afwijkende autorisatie manager (MSS)