Signaalontvangers inrichten

De Bestemming van een signaal bepaalt welke gebruikers het signaal ontvangen.

Inhoud

Beschrijving

Voordat je een signaal kunt versturen naar gebruikers, moet je goed bepalen wie een bepaald signaal mag ontvangen. Dit noemen we de Bestemming van een signaal. De ontvanger is vaak iemand in de organisatie die bevoegd is om actie op het signaal te ondernemen.

Voorbeeld: 

Een signaal voor het aflopen van een tijdelijk contract gaat naar de bevoegde persoon op de afdeling Personeelsadministratie, een signaal dat iemand ziek is geworden gaat naar de personen van de afdeling, of juist alleen naar de afdelingsmanager, een verjaardagssignaal gaat misschien naar het hele bedrijf.

In Profit is het mogelijk precies te definiƫren bij welke gebruikers een signaal getoond wordt. Om de bestemming te bepalen heb je de volgende mogelijkheden:

  • Hoofdleidinggevende
  • Groepen uit de autorisatie
  • Verantwoordelijkheid
  • Gesplitste verantwoordelijkheid
  • Vervangers
  • Workflow
Werkwijze
Zie ook