thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Signalen aan een hoofdleidinggevende inrichten

Profit kan een signaal genereren voor de hoofdleidinggevende van de afdeling (organisatorische eenheid) waarbij een medewerker hoort. Een organisatorische eenheid kan meerdere leidinggevenden hebben, maar slechts één hoofdleidinggevende.

Als een organisatorische eenheid geen hoofdleidinggevende heeft, zal Profit een hoofdleidinggevende zoeken op een hoger niveau.

Als je in het organigram een andere hoofdleidinggevende toewijst, zal Profit deze wijziging pas doorvoeren ten aanzien van signalen na het bijwerken van actuele gegevens.

Signalen aan een groep ontvangers inrichten:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Signaal / Definitie.
 2. Open het signaal dat je wilt koppelen aan de hoofdleidinggevende.
 3. Ga naar het tabblad: Bestemming.
 4. Klik op: Nieuw
 5. Selecteer Veld uit gegevensverzameling in Soort bestemming.
 6. Voeg de leidinggevende toe aan de gegevensverzameling.

 7. Selecteer het toegevoegde veld in Veld in het kader Signaalbestemming.
 8. Klik op: Voltooien

Direct naar

 1. Signaalontvangers inrichten
 2. Signalen aan een groep ontvangers inrichten
 3. Signalen aan een hoofdleidinggevende inrichten
 4. Signaalbestemming veld gegevensverzameling inrichten
 5. Signalen op basis van verantwoordelijkheid inrichten
 6. Vervangers als signaalontvangers inrichten
 7. Signaal voor starten workflow inrichten

Process

Signaal

Work area

Algemeen