thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Signaalbestemming veld gegevensverzameling inrichten

Profit kan een signaal genereren voor de medewerker of gebruiker die als veld aan de gegevensverzameling is toegevoegd. Hiermee kun je een signaal sturen via InSite of als een e-mailbericht (hiervoor moet wel een e-mailadres bij de medewerker/gebruiker bekend zijn).

Voorbeeld: 

Je gebruikt signalen op basis van het verzuim van de medewerker. Deze signalen gaan naar de groep personeelszaken en naar de leidinggevende van de medewerker.

De medewerker zelf moet deze signalen ook ontvangen. Hiervoor maak je een nieuwe bestemming aan, met als bestemming het veld Medewerker uit de gegevensverzameling. Hierdoor heeft de medewerker zelf ook inzage in signalen die op hem betrekking hebben.

Je kunt deze methode ook gebruiken om vervangers als signaalbestemming in te richten.

Aandachtspunten als de signaalbestemming het veld Medewerker is:

 • Aan elke medewerker moet een gebruiker gekoppeld zijn. Controleer dit op het tabblad Koppelingen in de eigenschappen van de aan de Medewerker gekoppelde Persoon.
 • Is er geen gebruiker gekoppeld, dan wordt er wel een signaal in het voorbeeld gegenereerd, maar er wordt geen signaal voor InSite / per e-mail verzonden. De bijbehorende gebruiker is immers niet bekend.
 • Er wordt géén signaal gegenereerd indien de aan de medewerker gekoppelde gebruiker geblokkeerd is in de Autorisatie tool.
 • Wil je aan (externe) personen een signaal e-mail sturen, selecteer dan de signaalbestemming Persoon (voeg het veld 'Persoon' (nummer) toe aan de gegevensverzameling van het signaal).
 • Wordt er géén signaal gegenereerd en klopt de inrichting, controleer dan of minimaal één van de velden E-mail werk of E-mail privé gevuld zijn.

Signaalbestemming veld gegevensverzameling inrichten:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Signaal / Definitie.
 2. Open de eigenschappen van het signaal.
 3. Ga naar het tabblad: Bestemming.
 4. Klik op: Nieuw
 5. Selecteer Veld uit gegevensverzameling in Soort bestemming.
 6. Voeg het veld toe aan de gegevensverzameling.
  1. Klik op: Aanpassen (in het kader Gegevensverzameling).
  2. Voeg het veld toe aan de gegevensverzameling.
  3. Klik enkele malen op Volgende en dan op Voltooien om de wizard af te ronden.
 7. Selecteer het veld in Veld in het kader Signaalbestemming.

  Ook bij de bestemming e-mail voeg je het veld Medewerker of Gebruiker toe (en niet een 'e-mail' veld). Profit gebruikt bij het genereren van signalen het e-mailadres van de medewerker of gebruiker.

 8. Klik op: Voltooien.

Direct naar

 1. Signaalontvangers inrichten
 2. Signalen aan een groep ontvangers inrichten
 3. Signalen aan een hoofdleidinggevende inrichten
 4. Signaalbestemming veld gegevensverzameling inrichten
 5. Signalen op basis van verantwoordelijkheid inrichten
 6. Vervangers als signaalontvangers inrichten
 7. Signaal voor starten workflow inrichten

Process

Signaal

Work area

Algemeen