thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Sturing van workflows

Elke gebruiker ziet de taken die hij moet uitvoeren in InSite in het overzicht Mijn taken. Een taak kan bijvoorbeeld bij alle gebruikers van een gebruikersgroep staan of bij een specifieke gebruiker. Het is mogelijk om enkele 'super users' aan te stellen als workflowtaakmanager, zij hebben recht op taken die ze normaalgesproken niet zelf afhandelen. Dit staat verder los van het in kaart brengen van processen en verantwoordelijkheden en wordt hier niet verder toegelicht.

Let op:

Als je gebruikers bij een taak in de workflow, in selecties of in het organigram wijzigt, zal Profit opnieuw bepalen welke gebruikers rechten hebben op een bepaalde taak. Dit proces verloopt altijd via de wachtrij.

Voor meer informatie, zie Gebruikers in workflow wijzigen.

Beschrijving

Elke workflow bevat een of meer taken. Via de sturing bepaal je per taak dat bij de juiste gebruiker(s) terechtkomt. Hieronder zie je de mogelijkheden:

 • Handmatige sturing

  De gebruiker van de workflowtaak selecteert de gebruiker die als volgende een workflowtaak krijgt.

 • Rollen

  De workflow gaat naar de gebruiker die de workflow heeft ingestuurd of naar een gebruiker die als verantwoordelijke is ingesteld. Een andere mogelijkheid: de workflow heeft betrekking op een specifieke medewerker en gaat ook naar deze medewerker. Bij deze rollen kun je ook sturen op basis van de vervanger van de instuurder, verantwoordelijke of medewerker.

 • Gebruikersgroepen

  Je deelt de gebruikers in gebruikersgroepen in, waarbij elke gebruiker lid kan zijn van meerdere gebruikersgroepen. De gebruikersgroepen worden ook gebruikt voor de autorisatie.

  Vanaf Profit 17 heb je de nieuwe gegevensverzameling Workflowtaken per groep. Deze biedt inzicht in de gebruikersgroepen die gekoppeld zijn aan workflowtaken. Gebruik deze gegevensverzameling om zelf een rapport of analyse te maken, bijvoorbeeld als je de gebruikersgroepen gaat aanpassen of workflows wilt herstructureren.

 • Organigram

  Sturing op basis van collega's, leidinggevenden, toekomstig leidinggevenden. Ook sturing op basis van vervangers.

 • Verantwoordelijkheden, gekoppeld in het organigram

  Je kunt de workflow sturen op basis van de verantwoordelijkheid van een medewerker. Als in de organisatie bepaalde taken en verantwoordelijkheden liggen bij het middenkader, dan moeten workflows met betrekking tot een medewerker ter beoordeling of afhandeling naar de manager van de medewerker gestuurd worden. Bij deze workflows gebruik je een verantwoordelijkheid als bestemming. Verantwoordelijkheden kun je zelf toevoegen in Profit en koppelen aan een organisatorische eenheid in het organigram.

Werkwijze

Process

Workflow

Work area

InSite/OutSite