Sturing van workflows

Elke gebruiker ziet de taken die hij moet uitvoeren in InSite in het overzicht Mijn taken. Een taak kan bijvoorbeeld bij alle gebruikers van een gebruikersgroep staan of bij een specifieke gebruiker. Het is mogelijk om enkele 'super users' aan te stellen als workflowtaakmanager, zij hebben recht op taken die ze normaalgesproken niet zelf afhandelen. Dit staat verder los van het in kaart brengen van processen en verantwoordelijkheden en wordt hier niet verder toegelicht.

Let op:

Als je gebruikers bij een taak in de workflow, in selecties of in het organigram wijzigt, zal Profit opnieuw bepalen welke gebruikers rechten hebben op een bepaalde taak. Dit proces verloopt altijd via de wachtrij.

Voor meer informatie, zie Gebruikers in workflow wijzigen.

Beschrijving

Elke workflow bevat een of meer taken. Via de sturing bepaal je per taak dat bij de juiste gebruiker(s) terechtkomt. Hieronder zie je de mogelijkheden:

 • Handmatige sturing

  De gebruiker van de workflowtaak selecteert de gebruiker die als volgende een workflowtaak krijgt.

 • Rollen

  De workflow gaat naar de gebruiker die de workflow heeft ingestuurd of naar een gebruiker die als verantwoordelijke is ingesteld. Een andere mogelijkheid: de workflow heeft betrekking op een specifieke medewerker en gaat ook naar deze medewerker. Bij deze rollen kun je ook sturen op basis van de vervanger van de instuurder, verantwoordelijke of medewerker.

 • Gebruikersgroepen

  Je deelt de gebruikers in gebruikersgroepen in, waarbij elke gebruiker lid kan zijn van meerdere gebruikersgroepen. De gebruikersgroepen worden ook gebruikt voor de autorisatie.

  De gegevensverzameling Workflowtaken per groep biedt inzicht in de gebruikersgroepen die gekoppeld zijn aan workflowtaken. Gebruik deze gegevensverzameling om zelf een rapport of analyse te maken, bijvoorbeeld als je de gebruikersgroepen gaat aanpassen of workflows wilt herstructureren.

 • Organigram

  Sturing op basis van collega's, leidinggevenden, toekomstig leidinggevenden. Ook sturing op basis van vervangers.

 • Verantwoordelijkheden, gekoppeld in het organigram

  Deze methode is bestemd voor het sturen van een workflow, waarbij de workflowtaak niet bestemd is voor de leidinggevende of een specifieke gebruikersgroep. Je kunt bijvoorbeeld bepalen dat een functiewijziging van een consultant altijd moet worden beoordeeld door de directie, terwijl overige functiewijzingen worden beoordeeld door de leidinggevende.

Werkwijze

Zie ook