thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Workflow met toekomstig leidinggevende

Als een medewerker van functie en leidinggevende wijzigt, dan heeft de toekomstig leidinggevende pas inzicht in de gegevens en workflows vanaf de begindatum van de nieuwe functie. Daarom kun je een workflow ook naar een toekomstig leidinggevende sturen, eventueel vanaf een bepaalde ingangsdatum. De toekomstig leidinggevende wordt bepaald op basis van het organigram.

Voorbeeld:

Bert de Graaf heeft een verlofaanvraag gedaan voor de kerstperiode.

Voor de Kerst krijgt hij echter een nieuwe functie op een andere afdeling, met een nieuwe leidinggevende. Het kan handig zijn dat de toekomstig leidinggevende de verlofaanvraag beoordeelt, omdat Bert tijdens de Kerst al op de nieuwe afdeling zit.

Let op:

Workflows m.b.t. een toekomstig leidinggevende werken alleen als de toekomstig leidinggevende van de medewerker in Profit bekend is. Met andere woorden: de toekomstige functieregel van de medewerker moet in Profit zijn vastgelegd.

Bij bijvoorbeeld een overplaatsing via InSite is dit niet het geval. De beoordeel-taak van de betreffende workflow zal daarom niet bij de toekomstig leidinggevende terechtkomen.

Daarnaast kan je er ook voor zorgen dat de toekomstig leidinggevende zelf de functiewijziging of nevendienstverband aanmaakt in InSite. De toekomstig leidinggevende weet namelijk zelf het best welke gegevens gevuld moeten worden voor de nieuwe functieregel of dienstverband.

Lees voor algemene informatie over de toepassing van het organigram eerst Leidinggevende en/of directe collega in workflow.

Autorisatiefilter inrichten:

Geef de toekomstig leidinggevende rechten op de medewerker via een autorisatiefilter.

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 2. Klik op: Onderhoud gegevensfilters.

  Je ziet de tabellen waarop je kunt filteren.

 3. Selecteer HRM - Medewerkers.

  Werking van het filter:

  • Als de ingelogde medewerker bekend is als toekomstig leidinggevende bij bepaalde medewerkers, dan krijgt hij als toekomstig leidinggevende zijn nieuwe medewerkers in beeld.
  • Met het datumfilter kun je bepalen dat de toekomstig leidinggevende de nieuwe medewerkers bijvoorbeeld vanaf een maand voor de overplaatsing in beeld krijgt.

Weergaven aanpassen:

Je kunt medewerker-weergaven aanpassen met de velden Toekomstig leidinggevende, Begindatum toekomstige functie en Toekomstige organisatorische eenheid.

Workflow aanpassen:

Er zijn aparte workflowbestemmingen voor de toekomstig leidinggevende.

Direct naar

 1. Sturing van workflows
 2. Basisrollen (instuurder, medewerker, verantwoordelijke)
 3. Organigram - leidinggevende en collega's
 4. Organigram - vervangers
 5. Organigram - toekomstig leidinggevende
 6. Organigram - verantwoordelijken
 7. OutSite autorisatierol
 8. Handmatige sturing
 9. Workflow sturen o.b.v. vrije inrichting rollen

Process

Workflow

Work area

InSite/OutSite