(Basis)Rollen workflows

De workflow gaat naar de gebruiker die de workflow heeft ingestuurd of naar een gebruiker die als verantwoordelijke is ingesteld. Een andere mogelijkheid: de workflow heeft betrekking op een specifieke medewerker en gaat ook naar deze medewerker.

 • Instuurder

  De basisrol Instuurder koppel je aan de gebruiker die het dossieritem voor de workflow instuurt. Als je de basisrol Instuurder selecteert bij een taak in de workflow, verschijnt het dossieritem weer als taak bij de instuurder van het dossieritem.

 • Verantwoordelijke

  De basisrol Verantwoordelijke zorgt ervoor dat het dossieritem als taak bij de gebruiker verschijnt die is geselecteerd als verantwoordelijke. Je kunt alleen een verantwoordelijke gebruiker selecteren als je in de eigenschappen van het type dossieritem het veld Verantwoordelijke hebt aangevinkt.

 • Medewerker

  De basisrol Medewerker zorgt ervoor dat het dossieritem als taak bij de gebruiker verschijnt die is geselecteerd als Bestemming. Het dossieritem wordt dan ook automatisch in het dossier van de medewerker geplaatst. Je kunt alleen een medewerker selecteren als je in de eigenschappen van het type dossieritem op het tabblad Bestemming hebt aangegeven dat Medewerker is toegestaan als bestemming.

  Als er geen medewerker (basis) gevonden kan worden, gaat de workflow automatisch naar de verantwoordelijke. Dit is bijvoorbeeld bij een medewerker uit dienst.

 • Huidige vervanger bestemming, Huidige vervanger instuurder, Huidige vervanger verantwoordelijke

  Als de workflow-gebruiker afwezig is (op basis van verlof of verzuim) op de datum dat de taak actief wordt, dan kan de taak worden overgenomen door een vervanger.

Op het moment dat je een dossieritem instuurt zijn de verschillende gebruikers die een rol hebben in de workflow dus al geselecteerd.

Zie ook

Direct naar

 1. Sturing van workflows
 2. Basisrollen (instuurder, medewerker, verantwoordelijke)
 3. Organigram - leidinggevende en collega's
 4. Organigram - vervangers
 5. Organigram - toekomstig leidinggevende
 6. Organigram - Leidinggevende op begindatum
 7. Organigram - verantwoordelijken
 8. OutSite autorisatierol
 9. Handmatige sturing
 10. Workflow sturen o.b.v. vrije inrichting rollen