Workflow met leidinggevende op begindatum

Met de tijdelijke functie- en roosterwijzing is het mogelijk om medewerkers voor een bepaalde periode in een tijdelijke functie te plaatsen. De medewerker kan hierdoor ook tijdelijk onder een andere leidinggevende vallen. Met de nieuwe workflow bestemmingen Leidinggevende op begindatum komen taken (bijvoorbeeld een verlofaanvraag) direct bij de juiste leidinggevende terecht. 

Let op:

In InSite wordt standaard op alle pagina's gecontroleerd of de betreffende gebruiker (leidinggevende) rechten heeft op de medewerker. Als een gebruiker geen rechten heeft op de medewerker, dan is de taak wel zichtbaar in de weergave 'Mijn taken', maar volgt bij het openen de melding dat deze niet geautoriseerd is. Het is dus van belang dat de gebruiker rechten heeft op de medewerker om dossieritems met medewerker autorisatie te kunnen openen.

Begindatum op dossieritem tonen:

Voeg het veld Begindatum toe aan de eigenschappen van het type dossieritem:

 1. Ga naar: CRM / Dossier / Inrichting / Type dossieritem.
 2. Open de eigenschappen van het Type dossieritem.
 3. Ga naar het tabblad: Algemeen.
 4. Vink het veld Begindatum aan.
 5. Klik op: Opslaan en sluiten.

Wanneer dit veld zichtbaar is gemaakt in Profit, komt het veld beschikbaar in InSite.

Ins_Workflow met leidinggevende op begindatum - begindatum

Let op:

Via de Management tool is het mogelijk om het veld Begindatum ook verplicht te maken, maar dan wordt dit verplicht op alle dossieritems.

Workflowbestemmingen inrichten:

Om ervoor te zorgen dat de workflow taak bij de juiste leidinggevende komt maak je gebruik van de volgende rollen bij Taak bestemd voor:

 • Leidinggevenden op begindatum - bestemming dossieritem
 • Leidinggevende op begindatum - instuurder
 • Leidinggevende op begindatum - verantwoordelijke
 • Leidinggevende op begindatum en vervangers - bestemming dossieritem
 • Leidinggevende op begindatum en vervangers - instuurder
 • Leidinggevende op begindatum en vervangers - verantwoordelijke
 • Leidinggevende op begindatum van functie op dienstverband - bestemming dossieritem
 • Leidinggevende op begindatum en vervangers van functie op dienstverband - bestemming dossieritem
 • Gedelegeerden op begindatum (delegatiemodel)

Je richt Taak bestemd voor in:

 1. Ga naar: CRM / Dossier / Inrichting / Type dossieritem.
 2. Open de eigenschappen van het Type dossieritem.
 3. Ga naar het tabblad: Workflows en open de workflow.
 4. Selecteer de workflowtaak en open Taak bestemd voor.
 5. Selecteer de workflowbestemming.

Zie ook:

Direct naar

 1. Sturing van workflows
 2. Basisrollen (instuurder, medewerker, verantwoordelijke)
 3. Organigram - leidinggevende en collega's
 4. Organigram - vervangers
 5. Organigram - toekomstig leidinggevende
 6. Organigram - leidinggevende op begindatum
 7. Organigram - verantwoordelijken
 8. OutSite autorisatierol
 9. Handmatige sturing
 10. Workflow sturen o.b.v. vrije inrichting rollen