thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Tijd-voor-tijd inrichten

Bij tijd-voor-tijd kunnen de medewerkers vrije tijd opnemen op basis van eerder gemaakte overuren. Als een medewerker overuren boekt, neemt het saldo tijd-voor-tijd toe. Als de medewerker tijd-voor-tijduren opneemt, neemt het saldo tijd-voor-tijd af.

Inhoud

Beschrijving

Profit houdt het saldo tijd-voor-tijd bij op een aparte verlofsoort met het basisverloftype Tijd-voor-tijd. Je kunt per cao/arbeidsvoorwaarde één verlofsoort van dit basisverloftype gebruiken.

 • Opbouw van het saldo tijd-voor-tijd

  Het saldo van de verlofsoort 'Tijd-voor-tijd' zal toenemen, als een medewerker uren boekt op hiervoor ingerichte urensoorten. Dit zijn urensoorten van het uurtype Overwerk, Meerwerk of Gewerkt - extra tarief, waarbij het veld Verwerking tijd-voor-tijd is ingesteld op Saldo opbouwen. Alle betreffende urensoorten leiden automatisch tot een toename van het saldo op de verlofsoort 'Tijd-voor-tijd' (je hoeft zelf dus geen koppeling tussen de urensoort en de verlofsoort vast te leggen).

  Profit werkt het verlofsaldo bij opbouw bij na het boeken van de uren of na het accorderen van geboekte uren. Dit is afhankelijk van de instelling Verlofopbouw o.b.v. geaccordeerde nacalculatie van de verlofsoort.

 • Opname tijd-voor-tijd

  Het saldo van de verlofsoort 'Tijd-voor-tijd' zal afnemen, als een medewerker uren boekt op de urensoort die gekoppeld is aan de verlofsoort 'Tijd-voor-tijd' of bij opname via een verlofaanvraag in HRM.

  Profit werkt het verlofsaldo bij opname bij na het boeken van de uren of na het accorderen van geboekte uren. Dit is afhankelijk van de instelling TvT-opname o.b.v. geaccordeerde nacalculatie van de verlofsoort.

In het onderstaande schema zie je de opzet van tijd-voor-tijd. De verbindingen tussen urensoorten 'opbouw' en verlofsoort 'Tijd-voor-tijd' zijn met stippellijnen aangegeven, omdat je deze gegevens niet hoeft te koppelen. Alle urensoorten die zijn ingericht voor tijd-voor-tijd zullen bijdragen aan het saldo van de verlofsoort 'Tijd-voor-tijd'. Daarnaast koppel je één urensoort aan de verlofsoort voor het opnemen van tijd-voor-tijd.

Tijd-voor-tijd in combinatie met niet-gespecificeerd rooster

Als een medewerker een niet-gespecificeerd rooster heeft, dan wordt geen nacalculatieregel aangemaakt als je tijd-voor-tijd boekt. De reden hiervoor is dat bij verlofboekingen met een weekeinde erin, anders de dagen van het weekeinde ook geboekt worden in de nacalculatie. Deze situatie is niet gewenst. Daarom worden er geen nacalculatieregels gemaakt bij medewerkers met een niet-gespecificeerd rooster.

Urensoorten toevoegen voor opbouw tijd-voor-tijd

Alle urensoorten die zijn ingesteld zoals hieronder beschreven, leiden tot een toename van het saldo Tijd-voor-tijd.

Urensoorten toevoegen voor opbouw tijd-voor-tijd:

 1. Ga naar:
  • Projecten / Project / Urensoort
  • HRM / Payroll / Inrichting / Urensoort, als je niet beschikt over Profit Projecten.
 2. Klik op: Nieuw
 3. Vul de code en omschrijving.
 4. Selecteer in Uurtype één van deze waarden:
  • Overwerk
  • Meerwerk
  • Gewerkt - extra tarief

  Alle betreffende uurtypes leiden automatisch tot een toename van het saldo op de verlofsoort 'Tijd-voor-tijd'. De verschillende naamgeving is voor rapportages.

 5. Klik op: Volgende.
 6. Vink Geeft recht op verlof niet aan.

  Deze instelling is van belang voor Verlofrecht bepalen op basis van nacalculatie.

 7. Selecteer Saldo opbouwen bij Verwerking tijd-voor-tijd.

  Als je Geen verwerking kiest, wordt het saldo tijd-voor-tijd niet beïnvloed bij boekingen op de urensoort.

 8. Klik op: Voltooien.
Urensoort toevoegen voor opname tijd-voor-tijd

Je voegt één urensoort toe voor de opname van tijd-voor-tijd. Deze koppel je in de eigenschappen van de verlofsoort tijd-voor-tijd.

Urensoort toevoegen voor opname tijd-voor-tijd:

 1. Ga naar:
  • Projecten / Project / Urensoort.
  • HRM / Payroll / Inrichting / Urensoort, als je niet beschikt over Profit Projecten.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vul de code TvT en de omschrijving Tijd-voor-tijd in.
 4. Selecteer Verlof bij Uurtype.

 5. Klik op: Volgende.
 6. Klik op: Voltooien.
Verlofsoort instellen (tijd-voor-tijd)

Je voegt een verlofsoort toe voor tijd-voor-tijd. Profit houdt op deze verlofsoort het saldo tijd-voor-tijd bij.

Verlofsoort toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Ga naar het tabblad: Arbeidsvoorwaarde.
 3. Open de eigenschappen van de arbeidsvoorwaarde.
 4. Ga naar het tabblad: Verlof.
 5. Klik op: Nieuw
 6. Vul de begindatum in.
 7. Selecteer Tijd-voor-tijd in Type verlof.
 8. Selecteer Tijd-voor-tijd in Basisverloftype.
 9. Klik op: Volgende.
 10. Selecteer bij Methode de manier waarop het opgebouwde verlof kan worden opgenomen:
  • Verlofrecht (opbouw) obv. nacalculatie

   Profit bouwt verlofrecht op op basis van urensoorten waarbij het veld Geeft recht op verlof is aangevinkt. Het verlof kan alleen via nacalculatie geboekt worden.

  • Verlof (opbouw) o.b.v. nacalculatie, verlof (opname) via HRM

   Profit bouwt verlofrecht op op basis van urensoorten waarbij het veld Geeft recht op verlof is aangevinkt. Het verlof kan alleen via een verlofaanvraag in HRM geboekt worden. Ook kan hierbij een verlofsaldogroep ingesteld worden.

 11. Klik op: Volgende.
 12. Bepaal wanneer het verlofsaldo mag worden bijgewerkt in de velden:
  • Verlofopbouw o.b.v. geaccordeerde nacalculatie
  • TvT-opname o.b.v. geaccordeerde nacalculatie
 13. Selecteer de urensoort voor het opnemen van uren tijd-voor-tijd.

  Als de medewerker in de nacalculatie boekt op deze urensoort, zal Profit dit zien als een opname van uren tijd-voor-tijd. Alleen de urensoort is relevant voor het opnemen van tijd-voor-tijd, de werksoort en het project worden niet gebruikt.

 14. Klik op: Voltooien
 15. Klik op: Ja.
Zie ook

Process

Verlof Nacalculatie

Work area

HRM