Verzuim

Verzuim heeft betrekking op (gedeeltelijke) afwezigheid ten gevolge van ziekte, zwangerschapsverlof of een (arbeids)ongeval.

Inhoud

Beschrijving

Je kunt je als medewerker zelf ziek - en beter melden in InSite. Dit noemen we Employee Self Service. Aan een ziekmelding is in InSite doorgaans een workflow verbonden waarmee de manager geïnformeerd wordt over de ziekmelding van een medewerker. Deze kan daarop actie ondernemen, bijvoorbeeld contact opnemen met de medewerker over de aard van de ziekte en verwachte hersteldatum. In deze workflow heb je niet de mogelijkheid om de ziekmelding af te keuren of aan te passen. De registratie gebeurt direct bij het aanmaken.

Hrm_Verzuim (Beschr) (10)

Wijzigen van een ziekmelding gaat via Profit. Denk daarbij aan een speciale actie voor de Arbodienst of gedeeltelijk hersteld melden.

Profit registreert verzuim automatisch in de roosterkalender. In de roosterkalender houdt Profit de aan- en afwezigheid bij van medewerkers op basis van het rooster, verlofboekingen en verzuimboekingen.

 • Medewerkers met een gespecificeerd rooster (vaste werktijden of uren per dag).

  Profit bepaalt automatisch het aantal uren op basis van het rooster. Sluitingsdagen, ziektedagen, pauzetijd en ingeroosterde ATV worden niet meegeteld.

  Als na het vastleggen van de verzuimmelding het rooster wijzigt, moet je het aantal uren in de verzuimmelding handmatig aanpassen.

  Profit registreert de ziektedagen in de verzuimkalender, zodat deze een volledig overzicht biedt van de bezetting. Dagen dat de medewerker niet werkt (omdat hij niet is ingeroosterd of omdat het een sluitingsdag betreft) worden gezien als een ziektedag met een aantal uren van 0.

 • Medewerkers met een rooster van het type Uren per week

  Profit stelt het aantal uren voor op basis van het gemiddelde aantal uren per dag. Je moet dit altijd controleren en je kunt dit aanpassen.

  Profit registreert de verzuimboeking in de roosterkalender, door het aantal uren te verdelen over de dagen van de verzuimboeking.

  Let op: 

  Met betrekking tot de integratie met de nacalculatie geldt het volgende: op sluitingsdagen zal Profit geen nacalculatieregels genereren naar aanleiding van verlof- en/of verzuimboekingen.

Ook bij gedeeltelijk verzuim wordt de roosterkalender aangepast. Er is sprake van gedeeltelijk verzuim als de medewerker een deel van de werktijd aanwezig is, eventueel op arbeidstherapeutische basis. In die situatie geef je in de verzuimboeking het aanwezigheidspercentage en het aantal uren aan. Het is ook mogelijk om de aanwezigheid in de verzuimmelding verder te specificeren door werktijden in te vullen. Profit zal ook deze gegevens registreren in de roosterkalender.

Zwangerschapsverlof

Zwangerschapsverlof leg je in Profit vast als losse verzuimmelding.

Voor InSite zijn er profielen beschikbaar.

Waarop je moet letten:

Slapend dienstverband

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook