Verzuim in InSite

Je kunt verzuimmeldingen toevoegen en afsluiten in InSite.

Profiel

Maak gebruik van verzuimprofielen om velden te verbergen of automatisch te voorzien van waarden.

Als je bijvoorbeeld het veld Vervanger wilt verbergen, dan maak je dit veld niet zichtbaar in de context Verzuimverloop.

Conditie in workflow

Een conditie in de workflows voor het ziek- en betermelden houdt het aanmaken van een verzuimmelding of betermelding niet tegen. De ziek- of betermelding wordt dus wel geregistreerd, maar het dossieritem niet. Een snelle registratie van ziek- en betermeldingen essentieel is voor de koppeling met UWV en externe roosterpakketten.

Inhoud

Voorbereiding

Verzuimmelding toevoegen in InSite

De medewerker kan voor zichzelf een verzuimboeking toevoegen via InSite.

Een medewerker kan via InSite alleen volledig verzuim opgeven, geen gedeeltelijk verzuim. Dit kan alleen een medewerker/manager die de verzuimboeking voor je kan toevoegen of bewerken in InSite of Profit.

Ziekmelding toevoegen via InSite:

 1. Ga naar: InSite.
 2. Klik op: Ziekmelden.

  Ins_Verlofaanvragen InSite (ESS) (vastleggen)

  InSite kan bij jou anders zijn ingericht, waardoor de omschrijving van de actie anders is.

 3. Vul de Begindatum/-tijd in.
 4. Vul de Verwachte einddatum in.
 5. Als je geen gespecificeerd rooster hebt, vul je het aantal uren in dat je op de eerste dag nog gewerkt hebt.
 6. Vul de overige velden in.
 7. Als de Belgiƫ (functionaliteit) geactiveerd is, dan vul je de begin- en einddatum van het attest in. Daarnaast kan je het attest als bijlage toevoegen.
 8. Vink het veld Meerling aan, als er bij zwangerschap sprake is van een meerling. In het UWV-bericht nemen we deze waarde mee.
 9. Klik op: Aanmaken.

  Voor het vullen van het verpleegadres richt je het profiel voor het aanmaken van de ziekmelding in. In de context Verzuimverloop vul je de waarde 1 als voorkeurswaarde in het veld Verpleegadres vastleggen.

Verzuimmelding voor andere medewerker in InSite

Een medewerker kan voor een andere medewerker een verzuimmelding toevoegen.

Verzuimmelding voor andere medewerker toevoegen:

 1. Ga naar: InSite.
 2. Ga naar: Ziekmelden.

  InSite kan bij jou anders zijn ingericht, waardoor de omschrijving van de actie anders is.

 3. Selecteer de medewerker.
 4. Vul de Begindatum/-tijd in.
 5. Vul de Verwachte einddatum in.
 6. Als je geen gespecificeerd rooster hebt, vul je het aantal uren in dat je op de eerste dag nog gewerkt hebt.
 7. Vul de overige velden in.
 8. Als de Belgiƫ (functionaliteit) geactiveerd is, dan vul je de begin- en einddatum van het attest in. Daarnaast kan je het attest als bijlage toevoegen.
 9. Vink het veld Meerling aan, als er bij zwangerschap sprake is van een meerling. In het UWV-bericht nemen we deze waarde mee.
 10. Klik op: Aanmaken.

  Voor het vullen van het verpleegadres richt je het profiel voor het aanmaken van de ziekmelding in. In de context Verzuimverloop vul je de waarde 1 als voorkeurswaarde in het veld Verpleegadres vastleggen.

Verzuimmelding raadplegen in InSite

Je kunt je eigen ziek/verzuimmeldingen raadplegen in InSite.

Ziekmelding raadplegen via InSite:

 1. Ga naar: InSite.
 2. Ga naar: Mijn ziekmelding.

  InSite kan bij jou anders zijn ingericht, waardoor de omschrijving van de actie anders is.

  Je ziet alle verzuimmeldingen.

Verzuimverloop wijzigen in InSite

Je kunt het verzuimverloop van de medewerker wijzigen via InSite.

Elke verzuimmelding bevat verzuimverloopregels. Bij het toevoegen en afsluiten van een verzuimmelding ontstaat automatisch een verzuimverloopregel. Je kunt zelf handmatig verzuimverloopregels tussenvoegen voor bijvoorbeeld wijzigingen in het verzuimpercentage of als de medewerker op therapeutische basis aan het werk gaat.

Je voegt handmatig een verloopregel toe als een van de volgende gegevens wijzigt vanaf een bepaalde ingangsdatum:

 • verzuimpercentage
 • percentage aanwezig op therapeutische basis
 • de vervanger
 • de urensoorten voor de integratie met de nacalculatie
 • het verpleegadres
 • aanwezigheid.

Andere wijzigingen doe je via de eigenschappen van de verzuimmelding.

Verzuimverloop wijzigen in InSite:

 1. Ga naar: InSite.
 2. Klik op: HRM.
 3. Ga naar: Verzuim / Ziekteverloop.

  InSite kan bij jou anders zijn ingericht, waardoor de omschrijving van de actie anders is.

 4. Selecteer de verzuimboeking.
 5. Klik op de actie: Nieuwe verzuimverloopregel.
 6. Controleer de begindatum- en tijd.
 7. Vul de percentages Aanwezigheid en Aanwezigheid (arbeidstherapeutisch) in.

  Profit bepaalt het aantal uren automatisch bij een medewerker met een weekrooster of een werkrooster.

  Zo niet, dan voer je het aantal uren zelf in. Als je het aantal uren invult, berekent Profit het percentage.

  Ook bij een aanwezigheid van 0% kan sprake zijn van werkzaamheden op arbeidstherapeutische basis. Je vult 0% in bij Aanwezigheid en het van toepassing zijnde percentage in bij Aanwezigheid (arbeidstherapeutisch).

  Welke velden zichtbaar zijn, hangt af van de instellingen in het profiel Aanmaken ziekteverloop.

 8. Klik op: Aanmaken.

Verzuimmelding aanpassen in InSite

Als de verwachte einddatum van een verzuimmelding wijzigt, dan pas je hiervoor de verzuimmelding aan in InSite.

Als je de datum uitdienst wijzigt bij een medewerker terwijl er een verzuimmelding is waarbij de verwachte einddatum gelijk is aan de oude datum uitdienst, dan wijzigt Profit ook de verwachte einddatum. De nieuwe verwachte einddatum is gelijk aan de nieuwe datum uitdienst, tenzij de nieuwe datum uitdienst groter is dan de actuele datum, dan krijgt de verwachte einddatum de actuele datum.

Ziekmelding aanpassen via InSite:

 1. Ga naar: InSite.
 2. Ga naar: HRM.
 3. Open de verzuimmelding.
 4. Ga naar: Aanpassen ziekmelding.

  InSite kan bij jou anders zijn ingericht, waardoor de omschrijving van de actie anders is.

  Je ziet alleen de medewerkers met een openstaande ziekmelding.

 5. Selecteer de medewerker.
 6. Wijzig de velden.

  Welke velden zichtbaar zijn, hangt af van de instellingen in het profiel Aanpassen ziekmelding.

 7. Klik op: Aanmaken.

Verzuimmelding afsluiten in InSite

Als je weer 100% aan het werk bent, sluit je je verzuimmelding zelf af. Als je gedeeltelijk hersteld bent, moet je contact opnemen met een medewerker (je manager of een PZ-medewerker) die de verzuimboeking voor je kan bewerken in InSite of in Profit.

Eigen verzuimmelding afsluiten via Employee Self Service:

 1. Ga naar: InSite.
 2. Klik op: Beter melden.

  Ins_Verzuimmelding afsluiten in InSite (10)

  InSite kan bij jou anders zijn ingericht, waardoor de omschrijving van de actie anders is.

 3. Als je geen week - of werk rooster hebt, vul je het aantal uren in dat je op de eerste dag nog gewerkt hebt.
 4. Vul de overige velden in.
 5. Klik op: Bevestigen.

Zie ook

Direct naar

 1. Verzuim
 2. Verzuim inrichten
 3. Verzuim in InSite
 4. Verzuimmeldingen
 5. Arbo-instantie toevoegen aan medewerker
 6. Wachtdagen
 7. Dossier
 8. Wet Verbetering Poortwachter
 9. Verzuimdata aanleveren aan Vernet
 10. Digitale aanlevering aan arbodiensten
 11. Digitale aanlevering aan UWV
 12. Integratie verzuim met agenda in InSite
 13. Verlof tijdens verzuim