Integratie verzuim met Agenda in InSite

Door de integratie van Profit HRM met de agenda in InSite zie je per medewerker/gebruiker de verzuimboekingen. Je kunt ook feestdagen, het rooster en verlof  integreren met de agenda.

Als een medewerker een rooster heeft van het type Werktijden, dan toont Profit de afspraken voor de overeenkomende tijden van het rooster. Als een medewerker een rooster heeft van het type Uren per dag of Uren per week, dan zijn de werktijden niet bekend. In dat geval toont Profit de afspraken voor de hele werkdag.

De medewerker moet als Profit-gebruiker bekend zijn, want agenda bevat alleen agenda's van gebruikers.

Door de automatische synchronisatie kan deze informatie ook in Microsoft Outlook en Exchange getoond worden.

Inhoud

Voorbereiding

Verzuimboekingen raadplegen via agenda in InSite

Je kunt de verzuimboeking raadplegen in de agenda in InSite.

De agenda toont verzuimboekingen als afspraken, vanaf de datum waarop je de integratie van verzuim met Agenda in InSite hebt ingeschakeld.

 • Profit gebruikt het afspraaktype (met bijbehorende kleur) dat je in de instellingen gekoppeld hebt. ¬†
 • Profit toont afspraken vanaf de begindatum t/m de einddatum van het verzuimgeval. Als de einddatum nog niet bekend is, toont Profit afspraken vanaf de begindatum t/m de verwachte einddatum.

  Als tijdens het bijwerken van de actuele gegevens blijkt dat de verwachte einddatum verstreken is, schuift Profit deze automatisch op.

 • Als de medewerker een week- of een werkrooster heeft, toont Profit op elke werkdag een afspraak voor de volledige werktijd. Dit geldt ook bij gedeeltelijk verzuim.

  Bij een rooster van het type Uren per week toont Profit op alle dagen tussen begin- en (verwachte) einddatum een verzuimafspraak.

  Bij gedeeltelijk verzuim zie je de werktijden en/of het aantal uren aanwezig in de omschrijving van de verzuim-afspraak. Ook gedeeltelijk verzuim op arbeidstherapeutische basis wordt apart vermeld.

  Bij gedeeltelijk verzuim zal Profit ook een afspraak tonen op dagen dat de medewerker niet werkt, met de tekst Werkt vandaag niet.

 • Bij een combinatie van aanwezigheid en aanwezigheid op arbeidstherapeutische basis buiten normale werktijd (bijvoorbeeld op zaterdag) kan het voorkomen, dat op de betreffende dag twee overlappende afspraken worden getoond. Je kunt dit voorkomen door voor zowel de aanwezigheid als voor de aanwezigheid op arbeidstherapeutische basis de werktijden te specificeren in de verloopregel van de verzuimboeking.

Verzuim raadplegen in Profit Agenda:

 1. Ga naar InSite en open de agenda.

  Profit toont de relevante afspraken en eventueel het rooster en de feestdagen.

Zie ook