thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Integratie Agenda en Profit HRM / Profit Payroll inrichten

Je richt de integratie van Profit HRM en Profit Payroll met Profit Agenda in. Per gebruiker kan Profit Agenda feestdagen en ingeroosterde dagen weergeven. Ook kan Profit Agenda verlof en verzuim weergeven.

Inhoud

Beschrijving

De integratie is alleen mogelijk voor medewerkers die ook als gebruiker bekend zijn. Profit Agenda is namelijk per gebruiker beschikbaar. De integratie biedt de volgende mogelijkheden:

 • Sluitingsdagen

  Profit Agenda geeft per gebruiker/medewerker de sluitingsdagen (feestdagen) weer volgens de sluitingsdagentabel van de werkgever.

 • Rooster

  Profit Agenda geeft per medewerker/gebruiker de ingeroosterde dagen weer: deze krijgen een afwijkende achtergrondkleur, zodat je makkelijk kunt zien wanneer de medewerker volgens de roosterkalender aanwezig is. Dit is alleen mogelijk als de medewerker een week- of een werkrooster heeft, want alleen dan is bekend op welke dagen de medewerker aanwezig is. Je ziet ook de roosterafwijkingen in Profit Agenda.

 • Verlof

  In Profit Agenda zie je per medewerker/gebruiker de verlofboekingen. Gebruikers kunnen verlofboekingen via Profit Agenda toevoegen.

 • Verzuim

  In Profit Agenda zie je per medewerker/gebruiker verzuimboekingen. Ook gedeeltelijk verzuim en aanwezigheid op arbeidstherapeutische basis wordt getoond.

Voor de integratie van feestdagen of roosters moet je beschikken over Profit HRM of Profit Payroll. Voor de integratie van verlof en verzuim moet je beschikken over Profit HRM.

Als je Profit Agenda synchroniseert met Microsoft Outlook, zullen afspraken op basis van verzuim en verlof ook gesynchroniseerd worden. Hierdoor zal Microsoft Outlook Agenda dus automatisch afspraken t.a.v. verlof en verzuim bevatten, waardoor collega's bijvoorbeeld makkelijk kunnen zien wanneer iemand beschikbaar is, of wanneer hij niet beschikbaar is.  

Let op: 

Je kunt de synchronisatie niet automatisch uitvoeren voor alle gebruikers als je geen Exchange-server gebruikt. Elke gebruiker moet de synchronisatie dan handmatig uitvoeren.

Afspraaktype toevoegen (integratie HRM/Payroll)

Je voegt een afspraaktype toe voor iedere categorie van afspraken die je in de agenda wilt onderscheiden. Je kunt per afspraaktype een andere kleur gebruiken, waardoor de betreffende afspraken in Profit Agenda makkelijk van elkaar te onderscheiden zijn.

 1. Ga naar: Algemeen / Agenda / Inrichting / Type afspraak.
 2. Klik op: Nieuw
 3. Vul de omschrijving in. 
 4. Selecteer de kleur waarin Profit Agenda afspraken van dit afspraaktype moet weergeven.
 5. Klik op: Voltooien

Integratie Agenda HRM/Payroll activeren

Je bepaalt in de omgevingsinstellingen welke integratie je wilt gebruiken. Als je een bepaalde integratie inschakelt, zal Profit vanaf de integratiedatum de agenda's vullen met afspraken. Dit kan enige tijd in beslag nemen.

Integratie activeren:

 1. Ga naar: Algemeen / Omgeving / Beheer / Eigenschappen.
 2. Ga naar het tabblad: Integratie agenda.
 3. Vink de velden Feestdagen en Rooster aan als je deze integratie wilt gebruiken.
 4. Selecteer in de overige velden een afspraaktype, als je de betreffende integratie wilt gebruiken. Als je de integratie op verlofboekingen inschakelt, zal Profit automatisch het veld Feestdagen aanvinken.

  Voorbeeld: 

  Je wilt de integratie voor verlof en verzuim gebruiken. Daarom selecteer je een afspraaktype in de velden Type afspraak verlof, Type afspraak verlofaanvr. en Type afspraak verzuim.

  Je kunt per verlofsoort in Profit HRM een afwijkend afspraaktype koppelen.

 5. Klik op: OK
Zie ook

Process

Agenda

Work area

Algemeen