Digitale aanlevering aan arbodiensten

Je kunt de verzuimmeldingen via een digitaal bestand aanleveren bij je arbodienst. Dit wordt ondersteund door:

  • Zorg van de Zaak
  • Arbo Unie
  • ArboNed/HCC
  • Enkele kleine arbodiensten

De verzending van het bestand vindt in de eerste drie gevallen via de communicatieservice plaats.

Bij kleine arbodiensten kun je ook digitale bestanden genereren, maar in dat geval moet je deze exporteren en vervolgens handmatig verzenden.

Inhoud

Beschrijving

Profit verzamelt alle relevante gegevens rond verzuimmeldingen en neemt deze op in het digitale Verzuimbestand. Het gaat hierbij om de verzuimmelding zelf (ziekmelding, wijziging, verwijdering, hersteldmelding), maar ook om het adres van de medewerker, dienstverband, e.d.

Bij de digitale aanlevering voor verzuim bij de arbodiensten maakt Profit deze soorten bestanden aan:

  • ARBO algemeen bericht: bevat de algemene gegevens van het verzuimbestand dat naar de Arbodienst zijn verstuurd.
  • ARBO medewerker: bevat de gegevens van de medewerkers die via het verzuimbestand naar de Arbodienst zijn verstuurd.
  • ARBO dienstverband: bevat de gegevens van de dienstverbanden die via het verzuimbestand naar de Arbodienst zijn verstuurd.

ARBO verzuimmelding: bevat de gegevens van de verzuimmeldingen die via het verzuimbestand naar de Arbodienst zijn verstuurd.

Profit neemt standaard het vaste telefoonnummer van de medewerker op in Arbo-regels. Als dit niet bekend is terwijl er wel een mobiel nummer is, dan neemt Profit het mobiele nummer op.

Initiƫle aanlevering

Er bestaat een initiƫle aanlevering. Een medewerker wordt aangeleverd zodra je de arbo instantie toevoegt bij de medewerker en de medewerker actueel verzuim heeft. Door de begindatum van de arbo instantie bij de werkgever bepaal je welke verzuimmeldingen meegaan. Op deze manier bepaal je welke oude openstaande verzuimmeldingen meegaan.

Dienstverbandenbestand

Als je in overleg met de Arbodienst het dienstverbandenbestand moet opsturen, dan richt je dit bij de werkgever in. Hier kun je in de eigenschappen van de instantie het veld Dienstverbandenbestand genereren aanvinken.

Het bestand bevat de gewijzigde dienstverbandgegevens van de niet-zieke medewerkers. Het genereren van het Arbo-verzuimbestand en Arbo-dienstverbandenbestand gaat altijd samen. Het is niet mogelijk om deze bestanden los van elkaar te genereren.

Het dienstverbandenbestand wordt niet ondersteund door ArboUnie. Dit betekent dat het veld Dienstverbandenbestand genereren ook niet zichtbaar is in de eigenschappen van de instantie.

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook