Fouten arbobestand raadplegen en oplossen

Je kunt de digitale arbobestanden met de arbo-meldingen raadplegen. Als er fouten zijn geconstateerd, kun je deze in het foutenverslag bekijken en oplossen.

Arbobestand met meldingen raadplegen en oplossen van fouten:

 1. Ga naar: HRM / Aan- en afwezigheid / Arbo digitaal.

  Hrm_ARBO-meldingen raadplegen, toevoegen of verwijderen (01)

  Je ziet nu de digitale bestanden met de meldingen in de kolom Status.

  Te verzenden - Het bestand (ongeacht voor welke arbodienst) is nog niet aangemaakt. Dit is de basis status van een regel.

  Gecontroleerd met fouten - Er zijn fouten in het bestand gevonden nadat je op de actie Aanmaken Arbo melding hebt geklikt. Raadpleeg de fouten en los ze op.

  Verzonden - Het verzuimbestand voor de arbodienst is verzonden via het bijbehorende communicatieprofiel.

 2. Klik op de actie: Foutenverslag als de status van de regel Gecontroleerd met fouten is.

  Hrm_ARBO-meldingen raadplegen, toevoegen of verwijderen (02)

  Je ziet de regels per verzuimmelding per medewerker. In de kolom Foutmelding zie je wat er fout is en waar (bij de verzuimmelding, medewerker of werkgever).

 3. Klik op de actie: Verzuimmelding of Medewerker of Werkgever om deze te wijzigen, al naar gelang de foutmelding aangeeft.
 4. Wijzig de verzuimmelding, medewerker of werkgever.
 5. Genereer het bestand opnieuw als dit nodig is.

Direct naar

 1. Digitale aanlevering aan arbodiensten
 2. Inrichting instanties
 3. Digitale aanlevering aan Zorg van de Zaak
 4. Digitale aanlevering aan Arbo Unie
 5. Digitale aanlevering aan ArboNed
 6. Genereren en verzenden arbobestand automatiseren
 7. Digitaal bestand handmatig exporteren (kleine arbodiensten)
 8. Arbomeldingen raadplegen, toevoegen of verwijderen
 9. Digitaal arbobestand handmatig genereren
 10. Fouten arbobestand raadplegen en oplossen
 11. Kopie-bestand genereren