Digitaal arbobestand handmatig genereren

Je kunt in Profit de digitale arbobestanden handmatig genereren.

Als je bij Arbo Unie, ArboNed of Zorg van de Zaak hoort, kun je het bestand ook automatisch genereren via een geplande taak.

Handmatig genereren digitaal arbobestand:

 1. Ga naar: HRM / Aan- en afwezigheid / Arbo digitaal.
 2. Selecteer een regel van de arbodienst met de status Te verzenden. Deze regel verschijnt zodra je de inrichting hebt voltooid.

  Je ziet bij Aantal meldingen hoeveel meldingen rond ziekteverzuim er zijn (ziekmelding, wijziging, verwijdering, hersteldmelding).

 3. Open eventueel de regel om de meldingen te raadplegen, wijzigen of verwijderen.
 4. Klik op de actie: Arbomelding dienstverband

  Deze actie is beschikbaar als je dit hebt ingericht in de instantie bij de werkgever. Het bestand bevat de gewijzigde dienstverbandgegevens van de niet-zieke medewerkers. Het genereren van het Arbo-verzuimbestand en Arbo-dienstverbandenbestand gaat altijd samen. Het is niet mogelijk om deze bestanden los van elkaar te genereren.

  1. Selecteer alle dienstverbanden die je wilt meenemen in het bestand. Je kunt met CTRL+S meerdere dienstverbanden tegelijk aanvinken.
  2. Klik op: Voltooien.
 5. Klik op de actie: Aanmaken Arbo melding.

  Profit start de wizard voor het aanmaken van het digitale Arbo bestand.

 6. Klik op: Voltooien
 7. Als het bestand niet correct aangemaakt kan worden, krijg je een melding. Raadpleeg het foutenverslag en los de fouten op.
 8. Je verzendt de berichten:
  • via de communicatieservice als je een communicatieprofiel hebt ingericht voor Arbo Unie, Zorg van de zaak, ArboNed. Dit gaat geautomatiseerd als hiervoor een geplande taak hebt ingericht. Je kunt het verzenden en ontvangen bijvoorbeeld bij haast ook handmatig doen.
  • via handmatige export als je bij geen van de genoemde arbodiensten hoort.

Direct naar

 1. Digitale aanlevering aan arbodiensten
 2. Inrichting instanties
 3. Digitale aanlevering aan Zorg van de Zaak
 4. Digitale aanlevering aan Arbo Unie
 5. Digitale aanlevering aan ArboNed
 6. Genereren en verzenden arbobestand automatiseren
 7. Digitaal bestand handmatig exporteren (kleine arbodiensten)
 8. Arbomeldingen raadplegen, toevoegen of verwijderen
 9. Digitaal arbobestand handmatig genereren
 10. Fouten arbobestand raadplegen en oplossen
 11. Kopie-bestand genereren