Digitale aanlevering aan ArboNed/HCC

Je levert het digitale bestand aan ArboNed/HCC geautomatiseerd aan via de communicatieservice.

Let op:

Om geautomatiseerd aan te kunnen leveren heb je een certificaat nodig van ArboNed/HCC en richt je het communicatieprofiel in.

Om de verzuimregistratie zo actueel mogelijk te houden, adviseert ArboNed/HCC om minimaal drie keer per dag een bestand aan te maken en te versturen met een geplande taak. Dit kun je instellen via een geplande taak.

Inhoud

Voorbereiding
Meldingen aan ArboNed/HCC

Voordat je het digitale bestand aanmaakt voor ArboNed/HCC, wordt hieronder beschreven welke meldingen er aangeleverd moeten worden aan ArboNed/HCC en op welke wijze dit gebeurt binnen Profit.

Er zijn verschillende typen meldingen die digitaal aangeleverd worden aan ArboNed/HCC:

 • Aanmelding verzuim

  Er wordt automatisch een melding gegenereerd, als je een medewerker ziek meldt.

 • Correctie aanmelding

  Er wordt automatisch een melding gegenereerd, als je een ziekmelding van een medewerker wijzigt. Dit gebeurt alleen als de aanmelding verzuim reeds verzonden is naar ArboNed. Als de aanmelding verzuim nog niet verzonden is wordt deze melding gewijzigd.

 • Verwijderen aanmelding

  Er wordt automatisch een melding gegenereerd, als je een ziekmelding verwijdert.

 • Verloop verzuim

  Er wordt automatisch een melding gegenereerd, als je een medewerker gedeeltelijk of volledig hersteld meldt. Het gedeeltelijk of volledig hersteld melden van een medewerker wordt ingevoerd op het tabblad Hersteld in de eigenschappen van de ziekmelding.

 • Correctie verloop verzuim

  Er wordt automatisch een melding gegenereerd, als je de gedeeltelijke hersteldmelding wijzigt.

 • Verwijderen verloop verzuim

  Er wordt automatisch een melding gegenereerd, als je een gedeeltelijke hersteldmelding verwijdert.

Werkwijze

Je levert de ziek- en herstelmeldingen geautomatiseerd aan bij ArboNed/HCC via het communicatieprofiel en de communicatieservice.

Als je de taakplanner ook hebt ingericht, verzorgt Profit het automatisch genereren en verzenden van het arbobestand. Hier hoef je niets meer aan te doen.

Je kunt eventueel wel: