Verzuimdossier

Je kunt per verzuimgeval een dossier bijhouden. Documenten die je op basis van het verzuimgeval hebt verstuurd vanuit Profit, bewaart Profit automatisch in het dossier. Daarnaast kun je ook notities en andere documenten bewaren in het dossier, bijvoorbeeld gespreksverslagen of Arbo-rapporten.

Inhoud

Beschrijving

Profit registreert dossieritems per verzuimboeking, maar toont deze dossieritems ook op het tabblad Dossier in de eigenschappen van de medewerker. Als dit niet gewenst is, kun je met filterautorisatie de dossieritems van het type Verzuim uit de weergave filteren.

Standaard kan Profit komen met een wizard insturen dossieritem, bij het verzuimmelden etc. Je kan deze instelling vinden in de eigenschappen van de werkgever / tabblad Voorkeurwaarde HRM. Hier kun je het Document genereren bij verzuimmelding aan- en uitvinken.

Voorbereiding

Dossieritem verzuim insturen

Je kunt per verzuimmelding dossieritems insturen. Profit zal de wizard voor een dossieritem automatisch starten bij het toevoegen, wijzigen of afsluiten van een verzuimgeval, als je dit in de eigenschappen van de werkgever hebt aangegeven.

Let op: 

Je kunt alleen dossieritems insturen op verzuimmeldingen, als het type dossieritem correct is ingericht: de bestemming Medewerker + verzuimmelding zet je op Optioneel.

Bij het gebruik van de functionaliteit Meerdere dienstverbanden geldt het volgende: Als je een nieuw dossieritem instuurt en het nummer van het dienstverband is niet bekend, dan kent Profit het nieuwe dossieritem toe aan het hoofddienstverband. In de meeste gevallen zal het dienstverband wel bekend zijn, omdat de verzuimmelding ook het dienstverbandnummer bevat.

Als je vanuit een verzuimmelding een dossieritem toevoegt, zal dit dossieritem altijd bij de verzuimmelding worden geregistreerd.

Als je een dossieritem toevoegt via de weergave medewerker, moet je ook de gewenste verzuimmelding selecteren. Zo niet, dan zal Profit het dossieritem wel in het medewerkerdossier vastleggen, maar niet in een verzuimdossier.

Dossieritem bij een verzuimmelding insturen:

 1. Ga naar: HRM / Aan- en afwezigheid / Verzuimregistratie.
 2. Open de verzuimmelding.
 3. Ga naar het tabblad: Dossier.
 4. Klik op: Nieuw

  Omdat je dit instuurt vanuit de eigenschappen van een verzuimmelding, koppelt Profit het dossieritem aan de verzuimmelding.

 5. Selecteer het Type dossieritem.
 6. Doorloop de rest van de wizard voor het insturen van een dossieritem.
 7. Bij het insturen van een document kun je alleen een sjabloon kiezen met [Dossier verzuimregistratie] in de titel (of sjablonen die hierop gebaseerd zijn).

Dossieritem verzuim raadplegen

Je kunt dossieritems op verzuimboekingen raadplegen via de eigenschappen van de medewerker of de eigenschappen van de verzuimboeking.

Dossieritem raadplegen:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Ga naar het tabblad: Dossier.

  Dit tabblad bevat alle dossieritems, inclusief dossieritems van het type Verzuim.

 3. Ga naar het tabblad: Verzuim.
 4. Open de eigenschappen van de verzuimboeking.
 5. Ga naar het tabblad: Dossier.

  Dit tabblad bevat alle dossieritems van het verzuimgeval.

ARBO document is leeg na het genereren

Als een ARBO document na het genereren leeg is voor een medewerker, dan heb je geen ARBO instantie ingericht bij de medewerker.

Instantie toevoegen bij de medewerker:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Instantie.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Selecteer de instantie Arbo die toegevoegd moet worden aan de medewerker.

  Let op: 

  Je kunt alleen de instanties selecteren die zijn gekoppeld aan de werkgever van de medewerker. Als de juiste instantie niet aanwezig is, moet je deze eerst toevoegen bij de werkgever.

 6. Klik op: de knop Volgende.
 7. Vul de Begindatum in waarop de instantie Arbo geldig is voor deze medewerker.
 8. Vul de Einddatum de einddatum in tot wanneer de instantie Arbo geldig is voor deze medewerker.
 9. 'Dienstverband': dit veld is alleen aanwezig bij het toevoegen van de instantie ArboNed. Selecteer hier het dienstverband van de medewerker. De waarden in de tabel zijn de dienstverbanden die bekend zijn bij ArboNed. Je kunt kiezen uit de volgende dienstverbanden:
  • 01: Normale arbeidsovereenkomst
  • 02: Aanneming van werk
  • 03: Vertegenwoordiger
  • 04: WSW'er (Wet Sociale Werkvoorziening)
  • 05: Stagiair
  • 07: Thuiswerker
  • 08: Uitzendkracht
  • 09: Musicus/artiest en beroepssporter
  • 10: Degene die persoonlijke arbeid tegen beloning verricht
  • 21: Maatschapsvisser
  • 22: Bestuurder van een co√∂peratieve vereniging met werknemers
  • 23: Oproep/invalkracht
 10. Klik op: Voltooien.

Zie ook