Wachtdagen

Als een medewerker zich heeft ziekgemeld, mag de werkgever wachtdagen toepassen. Over de wachtdagen betaal je geen loon uit of je houdt vakantiedagen in.

Inhoud

Beschrijving

Je bepaalt de toepassing van wachtdagen in de inrichting van de cao/arbeidsvoorwaarde. Hier kun je onder andere het maximumaantal wachtdagen per ziektegeval en per jaar vastleggen. Ook kun je bepalen dat wachtdagen pas vanaf een bepaald aantal ziektegevallen mogen worden vastgelegd (bijvoorbeeld vanaf het derde ziektegeval, waardoor bij de eerste twee ziektegevallen in een jaar geen wachtdagen kunnen worden toegepast).

Je kunt wachtdagen op de volgende manieren toepassen in Profit:

 • Wachtdagen integreren naar de nacalculatie (Profit Projecten).

  Profit voegt automatisch nacalculatieregels toe op basis van de wachtdagen van verzuimmeldingen.

 • Salaris over wachtdagen niet uitbetalen (integratie met Profit Payroll).

  Profit zal een inhouding op het salaris n.a.v. wachtdagen direct verwerken.

 • Wachtdagen inhouden als verlofdagen.

  Profit zal een ingehouden verlofdag verwerken na het afsluiten van de verzuimmelding. Pas na de verzuimmelding is het mogelijke aantal wachtdagen namelijk definitief. De verlofboeking (op basis van wachtdagen) is niet gekoppeld aan de onderliggende verzuimmelding.

Wachtdagen kunnen niet worden toegepast bij doorlopend verzuim.

Voorbereiding

Wachtdagen toepassing in verzuimmelding

Je bepaalt per verzuimmelding of je wachtdagen wilt toepassen.

Als je wachtdagen afschrijft van het verlofsaldo, boek je de verlofboeking automatisch bij het afsluiten van de verzuimmelding.

Verzuimmelding toevoegen met wachtdagen:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker..
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Verzuim.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Voeg een verzuimmelding toe.
 6. Klik op: Volgende.

  Als wachtdagen niet zijn toegestaan, kun je de velden echter niet wijzigen. Dit geldt ook als je een minimum aantal verzuimmeldingen hebt vastgelegd in de cao/arbeidsvoorwaarde, terwijl dit minimum nog niet bereikt is.

 7. Vink Wachtdagen toepassen aan, als je wachtdagen wilt toepassen voor deze medewerker.
 8. Vul het aantal wachtdagen en -uren in. Dit aantal is gemaximeerd in de eigenschappen van de cao/arbeidsvoorwaarde.
 9. Vink Wachtdagen opnemen uit verlof aan, als je het aantal wachtdagen wilt afschrijven van het verlofsaldo.
 10. Selecteer het type verlof.
 11. Klik op: Voltooien.

Verzuimmelding afsluiten:

De medewerker heeft zich beter gemeld en je sluit de verzuimmelding af.

 1. Selecteer de verzuimmelding.
 2. Klik op de actie: Verzuim afsluiten.
 3. Vul de einddatum.
 4. Klik op: Voltooien.
 5. Profit start automatisch een wizard voor een nieuwe verlofboeking, als je hebt aangegeven dat je wachtdagen wilt opnemen uit verlof.

  De nieuwe verlofboeking start op de begindatum van het verzuimgeval en wordt geboekt op de in het verzuimgeval geselecteerde type verlof. Als de begindatum op een sluitingsdag valt (op basis van de sluitingsdagentabel van de werkgever), zal Profit deze automatisch doorschuiven.

  Je mag de verlofboeking aanpassen, maar Profit controleert niet of de verlofboeking correspondeert met de oorspronkelijke verzuimmelding.

 6. Klik op: Voltooien.
 7. Ga naar het tabblad: Verlof.

  Je ziet de verlofboeking.

Zie ook